[JEsus fényessége, Lelkünk ékessége…]*

Nótája, Kedvessen tekénts ránk

JEsus fényessége, Lelkünk ékessége:
Alleluja, Alleluja.
Szent fel-támadása, Légyen bün romlása:
Alleluja, Alleluja.
Christusnak örüllyünk, Szívben meg-ujúllyunk:
Támadgyunk fel-bünböl, Christus jó kedvéböl.
Christussal az inség, Távozik s' ellenség:
Azért Christust áldgyuk; s' Urunkat szolgállyuk.
Oh Jesus, légy áldott; Adgy lelki s' testi jót:
Kiért ez éltünkben, Dicsirhessünk. Amen.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 334–5. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Mellynek Nótája, fol. 20. [ = Kedvessen tekénts ránk].

Szövege megvan még a következő gyűjteményekben: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 223), Vépi ék. (1725–68, 162), Paksi Márton György-ék. (1760, 260).

Húsvéti felelgetős ének. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 6–6–8–6–6–8 (a–a–b–c–c–b); közlésünkben négysoros formában; a második és negyedik sor refrén.

Dallama: RMDT II., 179. sz.
Hátra Kezdőlap Előre