[OH örökké-való Egység, és Háromság…]*

Nota: Hálá-adásunkban rólad etc.

OH örökké-való Egység, és Háromság,
A' kit meg-nem foghat Emberi-okosság,
Kinek függ kezétöl minden állandóság,
Mind Mennyen, és Földön-való hatalmasság.
Fiúhoz hasonló örök Atya Isten,
Atyával egyenlö Fiú örök Isten:
Ezektöl származó Szent Lélek Ur Isten,
Jöj-el világosits homályos szivünkben.
Adgyad hogy én elmém csak te-reád nézzen,
Mindent hátra-vetvén csak téged keressen:
Es hagyományídtól mind-örökké fügjen,
Te-néked szolgálni mindenkor kész légyen.
Te kegyelmes Atya bocsásd-meg bününket,
Te Fiú, Atyádhoz irtsad ösvenyünket:
Szent Lélek tarts nékünk égö szövetneket,
Hadd lássuk Mennyégben szép fényességedet.
Légyen nagy dicsösség néked nagy Uraság,
Ki az Egy-állatban vagy tellyes Háromság:
Mennyen, és a' Földön örökös Méltóság,
Kit tisztel, és imád, a' Föld, és Menyország.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 286. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Hálá-adásunkban rólad etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 222).

Szövege megtalálható még: Vépi ék. (1725–68, 183), Szentmihályi Mihály: Egyházi énekes könyv (Eger 1797–8, 227).

Ének a Szentháromságról, M. Antonius Muretus (1526–1585) francia humanista O nullis hominum pervia sensibus kezdetű himnuszának fordítása (Chevalier 13341). Kájoni János a latin eredetit és fordítását párhuzamosan bemásolta a ma hozzáférhetetlen latin–magyar versgyűjteményébe (1659–77, 1); ezeknek azonban Papp Géza feljegyzéséből csak a kezdősorát ismerjük. A latin himnusz szövege Muretus Hymnorum sacrorum liber. (Venetiae 1575, 31) című gyűjteményéből a következő:


In die S. Trinitatis.
O nullis hominum pervia sensibus,
Naturae penitus sola capax tuae,
Cuius condita sunt omnia numine,
Aeterna et monas et trias.
Nato aequaeve pater, nateque par patri,
Et manans ab utroque inclyte spiritus,
Circumfusa tuo nubila lumine
Nostro discute pectori.
Da, mens per speculum cernere te queat
Nostra, et posthabitis te petat omnibus,
E iussisque tuis pendeat, et tibi
Soli dedita serviat.
Tu clemens miseris da veniam pater.
Tu fili miseris sterne iter ad patrem.
Tu sanctum miseris pneuma vagantibus
Praefer conspicuam facem.
Simplex aetherii numinis unitas,
Quae distincta eadem est veraque trinitas,
Aeternis vigeat semper honoribus,
Et terra simul et polo. Amen.

Lehetséges, hogy a magyar fordítás Kájoni János munkája.

Versforma: 12–12–12–12 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT I., 15/II. sz.
Hátra Kezdőlap Előre