[Bátorítója szivünknek…]*

Nota: Salve mundi salutare, etc.

Bátorítója szivünknek,
Vigasztalója lelkünknek,
Légy ô IESUS életünkben,
s' Mellénk-álly minden igyünkben.
O IESUS légy segítségünk:
Nincs kivüled reménségünk.
Önts-reánk Szent áldomásid,
Küld hozzánk régi áldásid:
Gyógyíts-meg lelkünk fájdalmit,
Enyhíts-meg szivünk siralmit.
Lám azt igírted mi-nékünk,
Szent Nevedben a' mit kérünk:
Minden meg-adatik nékünk,
Ne-nézd tehát a' mi vétkünk.
Kegyelmes Menybéli Király,
Vétkeink-ért meg-ne útály:
Söt kegyelmesen mellénk szály,
Nagy eröddel környülünk ály.
Irígy ördög ne-bánthasson,
Kisírteti ne-árthasson:
Mellénk közel ne-járhasson,
Hogy hozzája ne-hajthasson.
Szent Háromság áldott légyen,
Szent kedvében minket végyen:
Es kívánt jót velünk tégyen,
Mondgya minden Lélek, Amen.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 295. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Salve mundi salutare, etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 232).

Felelgetős ének, könyörgés Jézushoz. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–8–8–8–8 (a–a–a–a–b–b); az 5–6. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 197. sz.
Hátra Kezdőlap Előre