[TEkints ránk kegyelmesen…]*

Nóta Oh Istennek Szent Annya

TEkints ránk kegyelmesen,
Szerelmes szép Jesusunk!
Látogass kegyelmesen,
Edességes Jesusunk.
Adgy minden jót hiveknek,
Kegyelmet el-esteknek.
Földünk tartsd békességben,
Hitbéli edgyességben.
Minden büntöl óltalmazz,
Bünösöknek irgalmazz.
Ne hadgy inség torkában,
Se ellenség markában.
Foglald hozzád szivünket,
Magadnak tarts lelkünket.
Öntsd belénk szerelmedet,
Hadd áldgyuk szent nevedet.
Segits kérünk minnyájan,
Halálunknak óráján.
Vég nélkül dicsirtessél,
Atyáddal, s' Szent Lélekkel.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 169–70. – Felirata: MAS: Azon Nótára. – Előtte: Oh Istennek Sz. Annya kezdetű kottás ének ezzel a címmel: Azon Napra való Prócessioban, vagyis Gyertyaszentelő Bóldog Aszszony napjára; lásd Azon napra való prócessióban c.

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 179), Paksi Márton György-ék. (1760, 397), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 14).

Felelgetős ének Jézus nevéről, processióra. Közvetlen forrása, szerzője ismeretlen. Szövegének és dallamának összefüggéseiről ld. [O Istennek Szent Fia…] c. jz.

Versforma: 7–7–7–7 (a–b–a–b); a 2. és 4. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 45a. sz. – Papp Géza megjegyzése szerint a nótajelzésben idézett Ó Istennek szent anyja (Azon napra való prócessióban c.) és az itt közölt Tekints reánk kegyelmesen kezdetű Jézus nevéről való ének eltérő és bizonytalan szótagszámának oka a különféle dallamutalások keveredése.
Hátra Kezdőlap Előre