[Tekencz reank szemedel…]*

Tekencz reank szemedel,
Oh szepseges Jesus,
Latogas kegielmedel,
Edesseges Jesus.
Adgj malastot nepednek,
Kik szüntelen diczirnek.
Orszagunknak oltalma,
Tündöklö aranj alma.
Adgj malasztot szüünkben,
Had iuthassunk menjekben.
Vid fel menjben lelkünköt,
Had lathassunk tegedet.
Diczjret az attianak,
S az eö aldot fianak.

Kézirata:

Petri András-ék. 1663–8, 42b. (A Réti János által másolt részben.)

Felelgetős ének Jézus nevéről, processióra. Közvetlen forrása ismeretlen. Szövegének és dallamának összefüggéseiről ld. [O Istennek Szent Fia…] c. jz. Az első három versszak megegyezik a Kájoni János nyomtatott énekeskönyvének azonos kezdősorú énekében a 2–4. strófával; vö. [O Istennek Szent Fia…] c. Lehetséges, hogy az ének Réti János szerzése (lásd az énekeskönyvről írt bevezetést).

Versforma: 7–6–7–6 (a–b–a–b); a 2. és 4. sor refrén.

Az összefüggések alapján feltételezhető, hogy az Ó Istennek szent anyja kezdetű Mária-ének dallamára énekelték (RMDT II., 45b. sz.); vö. De nomjne Jesu c. jz.
Hátra Kezdőlap Előre