[ALdgyad lelkem IESUS nevét…]*

Nota: Iesus Szent szivek arannya etc.

ALdgyad lelkem IESUS nevét,
Ki kedvünk-ért ontá Vérét,
Itt éppen adgya Szent Testét,
s' Közli velünk idvességét.
O meg-foghatatlan Felség,
Testben öltözött Istenség,
Itt vagyon áldott békeség,
Sziv-béli kedves vendégség.
Oh lelkem; Szent Teremtödet!
Nézd: s' imádd Idvezitödet,
Mert a' Kenyér itt Testé lött,
Menyböl hozzánk Iesus le-jött.
Itt azért Iesus, imádunk,
Mert szavaidnak helyt adunk,
Rettegve, s' félve járulunk,
Asztalodhoz; ô Szent Urunk.
Mely bövön itt magad osztod,
Nem kimélled nagy jó-vóltod,
Mindeneknek szivét vonszod,
Hogy ingyen magad igy adod.
Azért Iesus kegyes Isten,
Hozzád folyamodunk éppen,
Könyörüly szegény népeden,
Hogy lelkünk örökké éllyen.

4 CCK A sor után refrénként: Idvöz légy Lelkünk Szent bére, Jesus igaz Teste, vére. 5 CCK el-fogyhatatlan 7 CCK Népek közt 9–10 CCK Oh lelkem, itt álmèlkodva, Gondolkodgyál s' csudálkozva; 11 CCK im testé 22 CCK foliamodtam 23 CCK Könyörüly rajtam szegényen 24 CCK lelkem

Nyomtatott kiadásai:

Főszöveg: Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 345. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Iesus Szent szivek arannya etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 279).

Cantus catholici. Kassa 1674, 401–2. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Azon Nótára [Utalás az előtte lévő Aldott Jesus kenyèr szinben kezdetű ének nótajelzésére: Melynek Nótája, fol 272. = Salve Mundi Salutare; vö. [Aldott Jesus kenyér szinben…] c.].

Szövege megtalálható még: Vépi ék. (1725–68, 205), Császár Ferenc-ék. (XVIII. sz. 2. fele, 138b).

Oltáriszentségi ének, a misében az úrfelmutatás után, az áldozásra készülve énekelték; erre utalnak többek között a következő sorok: 15–6: félve jarulunk Asztalodhoz…; 17: …magad osztod; 20: magad igy adod. Lásd [ALdgyad ember ez nagy jódat…] c. jz. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: I: 8–8–8–8 (a–a–a–a);

II: 8–8–8–8–8–8 (a–a–a–a–b–b); az 5–6. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 74/I. sz. és 197/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre