[E' Szín-alatt a' kívánt jó…]*

Nota: O magnum Sacramentum etc.

E' Szín-alatt a' kívánt jó,
Vagyon; ki csak egyedül jó,
Mennyen, földön valami jó,
Az csak ettöl adatott jó.
Idvez-légy testé-lött Kenyér,
Ki halálból életet nyér,
Belöled foly tiszta viz, s' vér,
Bóldog a' ki te-hozzád tér.
Idvez-légy Angyali étel,
Méreg-ellen hasznos vétel,
Bün-ért vagy bö elég-tétel,
Te-benned nincs sértö métely.
Atyád jobján Mennyégben ülsz,
Noha Kereszten meg-feszülsz,
Hozzánk kegyelmedböl kerülsz,
s' Tudgyuk bününkön könyörülsz.
Bünösöktöl mind áldassál,
Hivektöl magasztaltassál,
Könyörgésink méltóztassál,
Hallani; hogy imádtassál.
Idvez-légy Isten Báránnya,
Világ váltsága, arannya,
Kit Kereszt-alatt Szent Annya,
Sirat, hogy öregbül kínnya.
Idvez-légy igaz Mannája,
Urunknak, nem csak példája,
Kit az óltár Szent ládája,
Bé-foglal; s' nem frígy-ládája.
Atyáddal, és Szent Lélekkel,
Eggyütt a' dicsö Szentekkel,
Egi színes Seregekkel,
Tölünk áldassál ezekkel.

15 PA terülsz 19–20 CS Fordított sorrendben. 22–24 PA E sorok rendje: 23, 24, 22. 28 PA Be fogjlal nem irigi Barkaia 32 PA Aldassal teöllünk

Nyomtatott kiadása és kéziratai:

Főszöveg: Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 328. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: O magnum Sacramentum etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 266).

Petri András-ék. 1663–8 (a Réti János által másolt részben), 101a.

Csíkcsobotfalvi kézirat. 1675 k., 168–9.

Pálffi Márton-ék. 1676 előtt, 38b–39a.

Szentségimádási ének. Forrása, szerzője ismeretlen. Első versszaka azonos a kassai Cantus catholici (1674, 326) nagycsütörtöki misére való énekével (Nagy-csütörtöki missére…  c.).

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 90/I. sz.

7 viz, s' vér – Krisztusnak lándzsával megnyitott oldalából víz és vér folyt (Jn 19, 34).

27 Szent ládája – az oltárszekrény, tabernaculum, amely itt az ószövetségi előképével a frigy-ládájá–val (vö. Szent Szüz idvözlesi c. 7. sor jz.) van párhuzamba állítva.
Hátra Kezdőlap Előre