[Meg-tiltot gyümölcsnek étke…]*

Nótája, Testünkben van gyarlóságunk

Meg-tiltot gyümölcsnek étke,
Lön Attyáink elsö vétke;
Orvosságnak-is vétele,
Elet fájának étele.
Es valamint mind meg-hóltunk,
Tilalmasban kik kóstoltunk;
Szint-ugy mindnyájan el-vesznek,
Ur Testében kik nem észnek.
De ha adgya-is sokaknak,
El-nem fogy Teste Christusnak,
Mert erei el-fogynának,
Isteni méltóságának.
Nem gyarlóbb Arpa kenyérnél,
Sem Illyés lisztecskéjénél:
Kikben magát hogy mutatta
Isten, ez dolgot pèldázta.
Oh csudáknak nagy csudája,
Oh lelkünknek élet fája,
Szivünk leg-drágáb marhája,
Christus Iesus Isten Fia.
Téged ez napon szolgállyunk,
Itt jelen lenni meg-vallyuk:
Testedet kinn-is imádgyuk,
Szent igéid jóvá hadgyuk.
Ne kérdezd tested szemeit,
Mert a' test nem használ semmit,
Hogy ezt véle meg-érzenéd,
S' ily mély dolgot meg értenéd.
A' test eleven Lélektül,
A' Hit Christus igéitül:
Ha nem látod-is szent Testét;
Hiddel világos beszédét.

3 Szedésvariáns: Orvosságnak it 15 Szedésvariáns: Ki-ben 21 Szedésvariáns: szolgálunk, 22 Szedésvariáns: meg-vallunk:

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 421. – Cím és nótajelzés: MAS: Azon Nótára. [Utalás az előtte lévő Testünkben van gyarlóságunk kezdetű ének alternatív nótajelzésére; ld. [Dicsöség mennyben Istennek; Adgyunk hálát Istenünknek…] c.].

Szövege megtalálható még: Szakcsi kántorkönyv (1788–9, II, 48).

Oltáriszentségi ének szentségimádásra. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–a–a és a–a–b–b).

Dallama: RMDT II., 90/I. sz., 75/I. sz., 84/I. sz., 83/I. sz.

1 Meg-tiltott gyümölcsnek étke – A paradicsombeli életfának gyümölcse halált hozott (1 Móz 2,9; 1 Móz 16–17); a keresztfának gyümölcse életet.

4 Elet fajanak – a kereszt fájára értendő; vö. [ARtatlan szent Barán…] c. 16. sor jz.

13 Arpa kenyérnél – lásd [JEsus ki jelen vagy ebben…] c. 15. sor jz.

14 Illyés lisztecskéjénél – Illés próféta a Szidonhoz tartozó Careftában (Sarephta) csodálatosan megszaporította az özvegyasszony kevés lisztjét és olaját (1 Kir 17, 7–16).

18 élet fája – vö. 4. sor jz.

19 marhája – lásd [OH szentséges kereszt-fá] c. 1. sor jz.

23 kinn-is – kívül, nyilvánosan, a templomon kívül; talán utalás az úrnapi körmenetre.
Hátra Kezdőlap Előre