[Oh czudallatos Istensegi…]*

Nota Infinjte bonitatis

Oh czudallatos Istensegi,
Es megh merhetettlen felsegi,
Megh testesült diczo szent ige,
Eghbol iot manna, kjnek hossanna
Enekeltetik, teöllünk mondatik,
Oltarj szentsegiben miltan imadtatik.
Oh angialoknak keniere,
Szent lelkeknek eledele,
Mesznel edessebb edesseghe,
Te hiueidnek, benned hiuöknek
Nagi gazdagjsaga, lelkj uegisaga,
Szarandoksagunknak szep fenies czillaga.
Wduöz legj, oh tisztelendeö,
Minden diczjretre milto,
Lelkek hasznos, kegis oruossa,
Isten es ember, bün ellen fegiuer,
Egh alkotoia, pokol rontoia,
Ut, elet, igassagi, ioknak megh adoia.
Adgyad, milto diczirettel
Szolgalhassunk tisztessegel
Neked ez foddon eletünkben,
Halgas megh, kerunk, oh mü Istenunk,
Te szolgaydot s alkotmanidot,
 szegenj giarlo, bunos fiaydot.
Diczirtessel Istenseghben,
Menniey szep feniesseghben,
Attia, fiu, szent lelek Isten,
Minden szentiddel, szent szeregiddel,
Kjk uduarolnak s neked szolgalnak,
Es mind eorokke ueled uigadoznak.

2 K Meg-mérhetetlen nagy M Megh nierhetetlen nagi 3 K M Aldott légy óltári Szentség. 4 K M Manna, Istennek Fia, 5–6 K M Téged imádunk, éneket mondunk, Idvez-légy Szent test, Christusnak Szent vére. 9 PA edessegh, 9–10 K M Minden jóknak tellyessége, Te népeidnek, kik benned hisznek, 11 K M lelki világa, 12 K Szarándokságunk 13–15 K M Idvez-légy töllünk örökké, Zengjen szájunkban az AVE, Christusnak Szent Teste SALVE. 18 K M Az Ut szó hiányzik. 19–24 K M Hiányzik. 26 K M nagy fényességben, 27–28 K M Egy Isten három Személyben: Dicsiret Menyben, minden Szentidben, 30 K M Aldott Szent Isten, mind örökké, Amen.

Kéziratai és nyomtatott kiadása:

Alapszöveg: Petri András-ék. 1663–8. (a Réti János által másolt részben) 100b. – Cím: Alia. – Nótajelzés: No. Infinjte bonitatis.

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 316. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Infinitae bonitatis, etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 255).

Mihál Farkas-ék. 1677–87, 28a–b.

Szövege megtalálható még: Szakcsi kántorkönyv (1788–9, II, 35).

Oltáriszentségi ének. A névtelen szerző a 2. és 3. versszakot Az Oltári Szentségrül Litania (röv: Oltsz. Lit.) invokációiból szerkesztette (vö. [ARtatlan szent Barán…] c. jz.).

A szöveget legteljesebb formában a Petri András-énekeskönyvben Réti János másolata őrizte meg. A Mihál Farkas-kódex másolója a kéziratos hagyománynak egy strófával megrövidített és átalakított változatát vette át; Kájoni ugyanezt csiszoltabb formában közölte. A szövegváltozatok összefüggése így ábrázolható:

Versforma a dallamminta szerint: 8–8–9–10–10–11 (a–a–b–c–d–d); a tízes sorok 5/5 osztásúak belső rímmel. Réti János másolatában főként az utolsó sorok szótagszáma ingadozik; Kájoninál és a Mihál Farkas-kódexben a harmadik sor nyolc szótagos.

Dallama: RMDT II., 200/I. sz.

3 Megh testesült diczo szent ige – Oltsz. Lit. 14.

4 Eghbol iot manna – Oltsz. Lit. 11.

7 angialoknak keniere – Oltsz. Lit. 10. és 38.

9 edesseghe – Oltsz. Lit. 37.

15–16 kegis oruossa… bün ellen fegiuer – Oltsz. Lit. 21.
Hátra Kezdőlap Előre