[O JESUS-om, hitünk segedelme…]*

Nota: O Stellula Maria fulgida etc.

O JESUS-om, hitünk segedelme,
Lelkünknek Jegyesse, és ereje.
A' kit meg-nem fog az elme.
Szállyon ránk Szent Vérednek érdeme.
O Iesusom, erös nagy hatalma,
Mind Mennyen, földön nagy birodalma.
Hogy veszte a' tíltott alma,
E' kenyérben az Egböl szállott ma.
O Jesusom Kereszted óltárán,
A' kin Szent Tested áldozád drágán.
Lelkünket Szent Véred árrán,
Eltesd mindennap, és a' vég-órán.
O Iesusom váltságunknak dija,
Békeség-szerzö Istennek Fia.
Midön lelkünket bün víja,
Ellenségnek ne-ártson kéz-íja.
O Iesusom Országunk Királlya,
Szent kegyelmed Nemzetünk táplállya.
Ellenség ha ostromollya,
Légy Iesus árváidnak gyámola.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 318. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: O Stellula Maria fulgida etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 257).

Szövege megtalálható még: Vépi ék. (1725–68, 335), Szentmihályi Mihály: Egyházi énekes könyv (Eger 1797–8, 264).

Oltáriszentségi ének. Kájoni ugyanabban a versformában és dallammal egymás után két 5–5 strófából álló éneket közölt (ld. [O Jesusom, kinek az Eg széki…] c.). Mindkettőnek valamennyi strófája O Jesusom megszólítással kezdődik. A Szentháromságot idéző doxológia, záróversszak csak a  második végén van. A két éneket tehát  egyetlen, tíz strófából álló éneknek lehet felfogni, amelyet a Cantionale catholicum szerkesztője két részre osztott.

Versforma: 10–10–8–10 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 101/I. sz.

7 tiltott alma – lásd [JEsus ki jelen vagy ebben…] c. 9. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre