[OH kegyelmes szivü Jesus…]*

Notája, Aaron veszeje virágzik

OH kegyelmes szivü Jesus,
Lelkünk hajlèkában hogy jus,
Készitsd lelkünket, Lágyitsd sziveinket:
Kiket bün mérge, Rosz szokás kérge,
El-vesztegetett, Es földre vetett:
De benned bizunk, Itt híven rád nézünk.
Itt vagy Jesus, én el hittem,
Szent szód után bátran mentem;
Drága vèrségünk, Bóldog reménségünk:
Keresd-meg lelkünk, Kit el-vesztettünk;
Ints igeiddel, Vony kezeiddel,
Hogy fel-kelhessünk, s' utánnad siessünk.
Kely-fel ember, Christus vonszon;
Jöj hozzá, hogy meg-gyógyitson,
Ez nagy Szentségeddel benned jót indítson:
Jelen vóltával, Szent orczájával,
Im illet minket, Bíztat bennünket,
Hogy Szent Testèvel, Birjunk ellenséggel.
Oh menybéli szentséges Test,
Mellyet szép fejérség el-rejt;
Add veled élnem, Téged úgy dicsirnem:
Térdünk meg-hajtyuk, Szivünket nyújtyuk,
Hozzad óhajtván, Szivbül kiáltván;
Oktasd lelkünket, Meg-örizz bennünket.
Dicsösséges èlesztö vér,
Bünösökèrt ki-öntött bér;
Oh áldott Jesus, Szivünk ne lègyen bús:
Lelkünk mosogasd, Szívünk gyújtogasd;
Bününket rontsad, Földünk ujítsad;
régi szent Hittel Népünk gazdagitsad.
Jesus Christus Isten Fia,
Bünös lelkek drága díja,
Tèged itt áldunk, Hálát ezèrt adunk:
Add szerelmedért, Illy jó vóltodért,
Mind ez Világban, Es Menyországban,
Szentül egy végben, Dicsèrhessünk. Amen.

4 CCN bú mérge, 5 CCN s' földre le-vetett. 6 CCN Te benned bizunk, s' szent Testeden hizunk. 10 CCN keresd-fel 12 CCN s' utánnad mehessünk. 20 CCN mellyet ez fejérség 21 CCN élnem, add, téged dicsirnem: 24 CCN s' örizz-meg 29 CCN kedvünk újitsad: 30 CCN az réghi hitben Népünk gyarapitsad. 31 CCN Christus JESUS, 32 CCN bünös lélek 33 CCN itt téged áldunk, itt hálákat adunk: 35 CCN s' mind Menyországban 36 CCN téged egyvégben

Nyomtatott kiadásai:

Cantus catholici. Kassa 1674, 426–7. – Címe és nótajelzés: MAS. Melynek Nótája, fol. 18. [ = Aaron veszeje virágzik].

[Szőlősy Benedek:] Cantus catholici. Nagyszombat 1675, 134. Kiad. MIR 39, 37. – Felirata: AZON NOTARA. [Utalás az előtte lévő Ave hostia salutis kezdetű latin ének nótajelzésére: Ad notam: Infinitae bonitatis. fol. 33.]

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Écsi-ék. (1700–25, 105, 204, 254), Vépi ék. (1725–68, 185), Maracskó Anzelm-ék. (XVIII. sz. 1. fele, 99), Szentmihályi Mihály: Egyházi énekes könyv (Eger 1797–8, 271).

Oltáriszentségi ének, amely korábbi erdélyi kéziratos hagyományból módosított formában, nyomtatott jezsuita énekeskönyvekbe átkerült változata. Vö. [Oh kegielmes sziuü Jesus…] c. A két idézett énekeskönyv egymástól távol és viszonylag csekély időbeli különbséggel jelent meg; ezért lehetséges, hogy a szövegek közötti eltérések korábbi kéziratos minta átalakításából erednek.

Versforma: 8–8–11–10–10–11 (a–a–b–c–d–e); a tizenegyes sorok 5/6, a tízesek 5/5 osztásúak belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 200.
Hátra Kezdőlap Előre