[O Szabadságomnak díja…]*

Nota: Infinitae bonitatis

O Szabadságomnak díja,
IESUS Istenemnek Fia,
Mi-képpen függesz, elöttem itt.
Ez-é a' IESUS? az a' nagy IESUS,
Istennek Fia, kit Szüz Maria,
Kit Szüz Maria Bethlehemben szült?
Im egész Világ láttára,
Ki-tétettél az óltárra.
Edes Szüznek, Szüz Magzattya,
Bünös lelkem áldozattya.
Szeretetnek tellyessége,
Kit, bé-nem fog Eg felsége.
Vérrel díszesült Királyom,
Ki el-üzöd bün homályom.
Szent, Szent, Szent nevezet halló,
Ur, s' tagaidban kínt látó.
Oh lelkemet meg-váltó kíncs,
Kegyelmedböl reám tekínts.
Minden jót, fellyül-múló jó,
Eltem vége add légyen jó,
Azért függesz most elöttem itt:
Mert te vagy IESUS, az a' nagy IESUS,
Istennek Fia, kit Szüz Maria,
Kit Szüz Maria Bethlehemben szült.

16 CS tagiaiban

Nyomtatott kiadása és kéziratai:

Főszöveg: Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 331. – Felirata: MAS AZON NOTARA. [Utalás az előtte lévő O Amoris Sacramentum kezdetű oltáriszentségi cantio nótajelzésére: Nota: Infinitae bonitatis].

Csíkcsobotfalvi kézirat. 1675 k., 172–3. – Nótajelzés: Azon notara. [Utalás az előtte lévő O amoris sacramentum kezdetű cantio nótajelzésére: Nota: Infinitae bonitatis].

Pálffi Márton-ék. 1676 előtt, 39b. – Nótajelzés: Nota Infinitae.

A versfőkben: O IESVSOM.

Válaszos ének szentségimádásra; erre céloz a 8. sor: Kitétettél az óltarra. Forrása, szerzője ismeretlen. – Kájoni gyűjteményében az azonos dallamra énekelt akrosztichonos énekek közé tartozik; felsorolásukat lásd In aduentu canenda c. jz.

Versforma: 8–8–9–10–10–10 (a–a–b–c–d–e); a tízes sorok 5/5 osztásúak belső rímmel; a 3–6. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 200/I. sz.

15 nevezet halló – a háromszoros „Sanctus”-t halló; utalás a Jelenések könyvében az Isten trónjáról való látomásra, amely körül a huszonnégy vén és az élőlények éjjel-nappal szünet nélkül a Sanctus mondásával hódolnak (Jel 4,8).
Hátra Kezdőlap Előre