Cantus de sanctissima Eucharistia*

Nota O gloriosa virginum

O úduösséges áldozat,
Melly nyittya Menynek kapuját,
Ellenség minket szorongat,
Adgy eröt és diadalmat.
Üduöz-légy Testben jött Jge.
Ki Szent Oltarra uagy téue.
Bünösök nagy reménsége,
Betegek gyógyitó jre.
Üduöz-légy Christusnak Teste.
Mely keresztre lél függesztue.
Keserues halálod altal,
Engedd élnünk szent uoltoddal.
Üduöz-légy Christusnak Vére.
Mely kereszt-fán lél ki öntue,
Árra uagy te Hiueidnek,
Reménsége lelkejnknek.
Dicsösség Szent Háromságnak.
Három személyben egy Vrnak,
Kitöl az örök életet
uárjuk menyben s dicsösséget.

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 52–3. – Cím: Jdem Vngaricè. [A lapszélen:] Vj forditas. – Nótajelzés: Nota eadem. [A cím és a nótajelzés az előtte levő latin eredeti címére és nótajelzésére utal: Cantus De Sanctissima Eucharistia. Nota O gloriosa virginum].

Oltáriszentségi ének, az O salutaris hostia kezdetű cantio fordítása. A névtelen fordító a latin ének szövegét a szlovákok számára szerkesztett Cantus catholiciből (Lőcse 1655, 174) másolta be kéziratába. A cantio ebben a formában csak ebből a kiadásból ismeretes. Az első strófával némelyik úrnapi  officium kis hóráinak himnusza kezdődik (AH 12, 34; 43, 33; 50, 588), ezeknek folytatása azonban eltér a fordítás mintájától, amelynek második és harmadik versszaka is csak részben vagy egészben található meg több, főként  úrfelmutatási énekben (Mone I, 271, 283; vö. Chevalier 13681, 2169, 1710). A fordítás mintájául szolgáló latin eredeti szövege az 1655-i Cantus catholici nyomán a következő:


Alius. Nota. O gloriosa Virginum.
O salutaris hostia,
Quae caeli pandis ostium.
Bella premunt hostilia.
Da robur, fer auxilium.
Ave Verbum incarnatum,
In altari consecratum.
Salus et spes infirmorum,
Medicina peccatorum.
Ave caro Christi cara,
Immolata crucis ara.
Morte tua nos amara,
Fac perfrui luce clara.
Salve sanguis Iesu Christi,
Qui in cruce fusus fuisti
Et populum redemisti,
Nobis quoque spem dedisti.
Uni Trino sempiterno,
Qui vitam sine termino.
Nobis donet in patria,
In sempiterna gloria. Amen.

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–a–a és a–a–b–b).

Dallama a latin minta nótajelzése alapján: RMDT II, 75/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre