[SZerelmes Jesusom, Mennyei drága kincsesem…]*

Nótája, Redemptoris mater

SZerelmes Jesusom, Mennyei drága kincsesem,
Ah mit nem méveltél, Hogy bünösnek jót szerzenél!
Testi veszélyünkért, Sok féle terhünkért,
Itt nyújtod magadat, S' malasztodat:
Oh Jesus, orvosunk; Ez Szentségben bòldog sorsunk.
Piros szép Klárisom, Vérben öltözött Iesusom:
Veszszük kegyelmedet, Melly e' Szentségben terjedett:
Ez a' nagy szeretett, Hódíttya szivünket;
Meg-hajttya térdünket, és fejünket.
Oh bóldog Sátorunk, Ellenség ellen táborunk.
Az Isten emberért, Imé mit mivel bünösèrt!
Hogy Lelkünk élhessen; Adgya magát illy kegyessen:
Lelki szent édesem, Jesus szerelmesem,
Add hogy szeresselek, s' kövesselek.
Csudálatos Szentség! Menybéli tellyes édesség.
Jesus, e' Szentségben Bizom, mint nagy kegyelmedben;
Hadd meg ölellyelek, Szivemben had rekeszszelek:
Ha veled szüntelen, Lészek ez szent helyen;
Veled fel-támadok, Nagy jót vallok.
Oh erös támaszunk; Jó illatú szép tavaszunk.
Idvösségnek úttya, Oh nagy Szentség, öröm kúttya:
Szánd-meg hiveidet, Rendeld mellénk seregidet:
Meg-kinzott testedèrt, Jesus szent vèredért,
Segéld-meg igyünket, Aldgy bennünket.
Oh bóldog Asztalunk; Illy nagy jóért hálát adunk.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 419–20. – Cím és nótajelzés: MAS: Melynek Nótája, fol. 37. [ = Redemptoris mater].

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Paksi Márton György-ék. (1760, 313), Szakcsi kántorkönyv (1788–8, II, 64), Császár Ferenc-ék. (XVIII. sz. 2. fele, 146b).

Oltáriszentségi ének, a misében az áldozás előttre. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 14–14–12–10–14 (a–b–c–d–e); a sorok 6/8, 6/6 és 6/4 osztásúak belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 250. sz.
Hátra Kezdőlap Előre