[IDvez-légy Mennyei Bárány…]*

Nota: Infinitae bonitatis, etc.

IDvez-légy Mennyei Bárány,
Kinek drágalátos árrán,
Adám fiai szabadúlnak.
Szent haláloddal, vér-ontásoddal,
Fel-támad lelkünk, újúl örömünk,
Paradicsomban éppül idvességünk.
Szent vagy ô kegyelmes IESUS,
Bünös népedtöl el-ne fuss,
Könyörüly mi gyarlóságunkon.
Szentséged tüze, bününket üzze,
Malasztot bennünk, nevellyen kérünk,
Nagy büneinkben ne hadgyon el-vesznünk.
O édességes szép Manna,
Kit hogy Atyád nékünk adna,
Menyböl le-külde e' Világra.
Szivünk virága, örömünk czéllya,
Egeknek fénye, lelkünk reménye,
Te vagy népednek véghetetlen kíncse.
Téged áldnak Cherubimok,
Egben lakó Seráphimok,
Idvezült Szenteknek seregi.
Angyalok Menyböl, Uri székekböl,
Földre le-jönek, itt egyben-gyülnek,
Es velünk-eggyütt tégedet dicsírnek.
ALdott Manna Christus Teste,
Ezt Maria szüzen szülte,
Szent Lélek Isten Malasztyából.
Drága eledel, kit szivünk kedvel,
Elettel táplál, nem bánt a' halál,
Ki-múlásunkor Szentek-közzé számlál.
Edes ital Christus Vére,
Mellyet Kereszt-fáról mére,
ö Szent Testének sebeiböl.
Essék-meg szived, nem nézi vétked,
Igyad ez pohárt, lelkednek árrát,
Idvességednek hogy ne vallyad kárát.
O drágalátos áldozat,
Mellyet Christus IESUS mutat,
Szent Attyának mi váltságunk-ért.
Engedgyed nékünk, méltán vehessünk,
Hogy hóltunk-után, te-hozzád jutván,
Téged dicsirjünk mind örökké tisztán.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 339. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Infinitae bonitatis, etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 274).

Oltáriszentségi ének. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–9–10–10–11 (a–a–b–c–d–d); a tízes sorok 5/5 osztásúak belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 200/I. sz.

19–21 Cherubimok…Seráphimok, Idvezült Szenteknek seregi – lásd [Egy szép kizded gyermeczke szülletet minekünk…]  c. 10. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre