[IDvöz légy Szent Manna, Drága kincses Tonna…]*

Notája, Kedvessen tekénts ránk

IDvöz légy Szent Manna, Drága kincses Tonna;
Edes étel, hasznos vétel:
Táplálsz édes ízzel, Mint az szép raj mézzel:
Edes étel, hasznos vétel.
Mézet édességgel, Meg-dúlsz kedvességgel;
Nyavalyánk enyhitö, Ehség elégitö.
Itt igaz Istenség, Bizonyos emberség;
Mert ez Christus Teste; Maga igy nevezte.
Ez mi reménségünk. Igaz idvösségünk;
Utunkban vezérünk, Kivel menyben érünk.
Világnak váltsága, Foglyok szabadsága;
Elet igassága, Szivünk vigassága.
Dicsiret Atyának, Tellyes Háromságnak;
Szüzek Virágjának, Jesusunk Annyának.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 413. – Cím és nótajelzés: MAS: Melynek Notája, fol. 20. [ = Kedvessen tekénts ránk].

Felelgetős oltáriszentségi ének. Az erdélyi kéziratos hagyományból ismert Üdvözlegy ó manna, égi majoránna kezdetű éneknek ([Udvez légy o manna, égi majorána…] c.) a kassai Cantus catholici szerkesztője által átalakított változata. A feltételezhetően hasonló szöveghagyományozásra vö. [Jdvez légy felség, oltári szentség…] c. jz.

Versforma: 12–8–12–8 (a–b–c–b); a sorok 6/6 és 4/4 osztásúak belső rímmel; a 2. és 4. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 179. sz.

1 Tonna – hordó, kád; vö. [SZarvas járván sebes útat…] c. 18. sor jz.

3 szép raj mézzel – vö. Passio de vita Christi sz. 313. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre