[VAltságomnak drága árra…]*

Nótája, Aaron veszeje virágzik

VAltságomnak drága árra,
Mi vitt Isten téged arra,
Hogy te, az ki vagy minden állatok Ura,
Bölcsességedet, Istenségedet,
fényességedet, emberségedet,
Kis liszt lángjában el-rejted Felségedet.
Oh halhatatlan emberség,
Oh el-rejtezett Istenség,
Kit nem tapasztal az testi érzékenység:
Lelkek tartója, s' Föld alkotója,
Tápláld lelkünket, örizd testünket,
Eörök élethez készitsd Jesus szivünket.
Oh idvösség élö fája,
Christus Jesus édes tagja,
Keresztyén szivek óltalmazó Szent karja:
Egek harmattya, Isten magzattya,
Szivünk virága, Lelkünk váltsága,
Halálunk díja, Christus Istennek Fia.
Oh Menybéli szentséges Test,
Mellyet szép fejérség el-rejt;
Légy segitségünk, midön a' Sátán meg-ejt:
Tèrdünk meg-hajtyuk, Szivünket nyújtyuk,
Hozzád ohajtván, Szivbül kiáltván;
Tápláld Lelkünket, Eörizd gyarló testünket.
Dicsösséges éllesztö vér,
Bünösökért ki ontott bér;
Oh áldott Jesus, Kinek keze földig ér:
Lelkünk mosogasd, Szivünk gyújtogasd,
Bününket rontsad, Népünk ujítsad;
Régi szent Hitnek, Add malasztyát Nèpeknek.
Jesus Christus Isten Fia,
Bünös Lelkek drága dija,
Téged itt áldunk, Hiven itt magasztalunk:
Add szerelmedért, Aldott nevedért,
Mind ez Világban, és Menyországban,
Három Szent személyt Dicsirjük egy állatban.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 409–10. – Cím és nótajelzés: MAS: Melynek Nótája, fol. 18. [ = Aaron veszeje virágzik].

Oltáriszentségi ének, az erdélyi kéziratos hagyományból ismert hasonló kezdetű ének ([Walczagunknak drága árra…] c.) első három versszakának átalakított változata, amelyet a névtelen szerkesztő három másik versszakkal egészített ki. Az eredeti ének további részeit Melchisedek áldozattya kezdettel ismét más énekbe dolgozta fel (vö. [MElchisedek áldozattya…] c.).

Versforma: 8–8–12–10–10–12 (a–a–a–b–b–b, a–a–a–b–c–c, a–a–a–b–b–c); a tízes sorok 5/5 osztásúak belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 200/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre