Kyrie*

Notaja, Kyrie, hatalmas Isten

KYrie, Szent Atya Jsten,
Dicsöitessél Szent Szüzben:
Vègy minket-is szent kedvedben,
Jrgalmazván nèkünk.
Christe, oh Szent Jdvözitönk,
Légy minden jóra segétönk;
Drágalátos Szüz Anyádért,
Irgalmazz minékünk.
Kyrie, Lelki szépségünk;
Szent Lélek, mi erösségünk;
Szüz MARIA Jegyesedért,
Jrgalmazz minékünk.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 457. – Cím: Kyrie. – Nótajelzés: Notaja, Fol. 382. [Utalás a Kyrie hatalmas Isten, uralkodó földön mennyen kezdetű Szentháromságról szóló kyrie-trópus kottás dallamára; vö. Kyrie [Kyrie, hatalmas Isten…] sz.]

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 130), Zirci-ék. (1751–66, 70b).

Kyrie-trópus Szűz Mária tiszteletére. Vö. Adventre valo Kyrie c. jz. – Utána ez a megjegyzés olvasható: Gloria. Patrem. Sanctus. Agnus. ugy, mint Sz. Háromság napján: fol. 382. 383. [vö. Gloria [DIcsösség légyen, A' magass Menyben, Teremptö Istennek…], Sanctus [SZent vagy örökké Atya Ur Isten, Az magas mennyégben…], Agnus [AGnus DEI, qui tollis peccata universa Mundi…] sz.]

Versforma: 8–8–8–6 (a–a–b–c).

Gregorián eredetű dallamáról: RMDT II., 294. sz.
Hátra Kezdőlap Előre