[MInden bün nélkül, lélkünkben szépül…]*

Nótája, Oh születendö, hozzánk jövendö

MInden bün nélkül, lélkünkben szépül,
Drága Szüz MARIA:
 Imádgy èrettünk; Légy Szüz mellettünk;
 Tarts jóban èltünk.
Iesse léanya, IESUSnak Annya.
Noë galambja, frigynek ládája.
Be-zárlott szép kert, Kit Isten kedvelt.
Sionnak hegyén, fel-tetczet nap fény.
Meg-jedzet kút-fö, Kiböl Isten jö.
Egèszlen ékes, Soha sem vétkes.
Fénlö szivárvány, Ah minket meg-szánny.
Aron virága, Noë zöld ága.
Eletnek fája, David hárfája.
Földünk virága, Lelkünk vígsága.
Aldassál menyben, örökké. Amen.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 492–3. – Cím és nótajelzés: MAS; Mellynek Nótája, fol. 13. [ = Oh születendö, hozzánk jövendö]. – A szöveg után ez olvasható: EZEN Éneket, amaz Nótára, fol. 10. [ = Immaron bé-tölt] igy-is mondhatni: MInden bün nélkül, Lelkünkben szépül, Egek Királnéja: Imágy èrettünk, mi földünk virágja. 2. Iesse Leánya, IESUSnak Annya, Egek Királynéja: Imágy érettünk, mi földünk virágja. etc. etc.

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Écsi-ék. (1700–25, 19), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 351), Vépi ék. (1725–68, 273), Szakcsi Kántorkönyv (1788–9, I, 80).

Szűz Máriát dicsérő válaszos körmeneti ének vagy verses litánia. A névtelen szerző a középkori Szűz Mária-litániák invokációit és a himnuszok gyakran használt hasonlatait, költői képeit, szókapcsolatait alkalmazta. Lásd [IDvez légy szép szüz MARIA…] c. jz.; vö. RMKT XVII./7, 207. sz. Tartalma, formája és dallama szerint szoros párhuzamot mutat a Nyílnak az egek, Gyűlnek seregek kezdetű adventi és a Nyílnak az egek, gyűl fényes sereg kezdetű Szűz Mária-énekkel.

Külön figyelmet érdemel, hogy az Écsi-énekeskönyv másolója a XVIII. század eleji kéziratának 16–30. lapján Szüz Mariaról avagyis Prosetiokra való Enekek címmel tíz Szűz Máriáról szóló körmeneti éneket és egy körmenetre való Miatyánk-parafrázist gyűjtött össze egy csoportba.

Versforma: 10–5–10–5 (a–b–c–c); a tízes sorok 5/5 osztásúak belső rímmel; a 3–2–4. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 174/I. sz. és I, 130/I. sz.

5 Jesse léanya – lásd [Idvez légy Maria, ki vagy tenger csillaga…] c. 2. sor jz.

6 Noë galambja – lásd Szent Szüz idvözlesi c. 9. sor jz.

6 frigynek ládája – a gyermekét hordozó Mária; lásd Szent Szüz idvözlesi c. 7. sor jz.; vö. [IDvez légy szép szüz MARIA…] c. jz. (Cav.Lit.22.).

7 Be-zárlott szép kert – hortus conclusus; vö. [IDvez légy szép szüz MARIA…] c. jz. (Cav. Lit. 32.)

8 Sionnak hegyén, … nap fény – vö. [IDvez-légy szép rósa, lelkünknek orvossa…] c. 13. sor jz.

9 Meg-jedzet kút-fő – fons signatus; vö. [IDvez légy szép szüz MARIA…] c. jz. ( Cav. Lit. 31.)

12 Aron viraga – lásd Missus Gabriel c. 17. sor jz.; vö. [IDvez légy szép szüz MARIA…] c. jz. (Cav. Lit. 25.)

12 Noë zöld ága – vö. fentebb 6. sor.

13 Eletnek fája – vö. [IDvez légy szép szüz MARIA…] c. jz. (Cav. Lit. 8.)

13 David hárfája – aki a zsoltárokban Isten dicsőségét énekelte; vö. [DRága Szüz egy szép Fiat szült…] sz. 23. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre