Himnus de B. V. M.*

Oh Istennek szent annia,
Szepseges Maria,
Eoruendezel menniekben,
Vduoz legi Maria.
Lilivm ikessege,
Szep roszanak ueszoie.
Orszagunknak oltalma,
Tündöklö aranj alma.
Martjrok erossege,
Konfessorok eöröme.
Te uagi nekünk nagi kenczunk,
Mindenben remensegunk.
Nalad nekül menniekben
Nincz uigassagi semmiben.
Agi malastot lelkunkben,
Hogi nezhessunk menjekben.
Nehagj hat el bennünköt,
Kik diczirunk tegedet.
Oh angialok eöröme,
Mendenek bolczesege.
Oh uiragok illattia,
Oh eletünk szep faia.
Oh betegek oruossa,
Eozuegieknek oltalma.
Oh napnak feniessege,
Czillagok ikessege.
Mennej draga manna,
Magiaroknak oltalma.
Vid fel menjben lelkünköt,
Hogi latthassunk tegedet.
Hogi menniekben iuthassunk,
Ueled eoruendezhessunk.
Legi nekunk szegelczegunk,
Halalunkor otalmunk.
Oh Istennek matkaia,
Ugian annak dajkaa.
Szent leleknek tarhaza,
Szent Haromsaginak haza.
Aronnak szep ueszeie,
Cziprus fanak giumolcze.
Ki mondhatatlan szep szuz,
Kjnek lelkjben ninczen büz.
Josephnek el töt kencze,
Bunossok kj nilt kertj.
Eletünknek szekrenie,
szollo ueszo gereszde.
Noe feier galambia,
Gedeon feier giapia.
Angialok kiralnea,
Vrnak fris palotaia.
Jakobnak lajtoriaia,
Dauid kjraljnak tornia.
Oh eros Ester aszszonj,
Oh bator Judit aszonj.
Kegielem megh szerszoie,
Pokol be peczetloie.
Uilagjnak nagi czudaia,
Irgalmassagnak annia.
Bunossoknek oltalma,
Gionioruseges manna.
Halalnak megh rontoia,
Elet uisza adoia.
Igaz hutnek giamola,
Mennej kenier annia.
Fel iot napnak sugara,
Kjnek nincz niuguuassa.
Aruak gond ueszelloie,
Hiuek fel vont satora.
Vilaginak feniessege,
Mennieknek ikessege.
Patriarkak tukoro,
Profetaknak eorome.
Legien neked diczösegi,
Es lelkunknek uduossegi.
Diczirtessel menniekben,
Az eorok diczosegiben.

Kéziratai:

Petri András-ék. 1663–8 (a Réti János által másolt részben), 98b–99a. – Cím: HIMNUS DE B.V.M. – A nótajelzés hiányzik.

Zemlény János-ék. 1668, 25b. (Csak az első sor ismeretes.)

Szűz Máriát dicsérő felelgetős körmeneti ének vagy verses litánia. Az első és harmadik sort a kántor vagy az előénekesek, a refrént a nép énekelte. A refrén és dallam azonos a [Oh Istennek szent annia…] és [O Istennek Szent Annya…] c. énekével.

A névtelen szerző a középkori Mária-himnuszok hasonlataiból, képeiből és a Szűz Mária-litániák invokációiból szerkesztette énekét (lásd [IDvez-légy szép szüz MARIA…] c. jz.; vö. RMKT XVII./7, 207. sz.), amely a közbeiktatott könyörgő-strófák segítségével két önálló darabra osztható a következő módon:

I.
1–13. vsz. invokációk,
14–16. vsz. zárókönyörgés.
II.
17–35. vsz. invokációk,
36–37. vsz. zárókönyörgés.

Versforma: 7–6–7–6 (a–b–a–b); a 2. és 4. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 45/b. sz. – A szöveg és dallam összefüggéseiről: [O Istennek Szent Fia…][IDvez-légy Szent életünk…] c. jz.

43 kencze – kincse.

47 Noe feier galambia – lásd Szent Szüz idvözlesi c. 9. sor jz.

48 Gedeon feier giapia – lásd Szent Szüz idvözlesi c. 5. sor jz.

51 Jakobnak lajtoriaia – lásd [IDvöz légy szent Kenyér, életünk kút feje…] c. 20. sor jz.

52 Dauid kjraljnak tornia – Az Énekek éneke a menyasszonyt Dávid tornyához hasonlítja (Én 4,4), ami pajzsokkal megerősítve a középkorban Szűz Mária erényeit jelképezte.

53 Ester – lásd [MARIA, Magyarok Királyné Aszonya…]  c. 15. sor jz.

54 Judit – lásd [MARIA, Magyarok Királyné Aszonya…]  c. 13. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre