Szent szüznek makvla nelkül valò fogantatasarol*

SZüz MARIA Jesus Annya: Menyországnak magas Tornya:
Szent Lélek Jegyese, Christusnak kedvese:
Imádgy értünk, téged kérünk, engesztellyed Christust nékünk.
Eredendö vétek nélkül, Fogantattál szeplö nélkül:
Tiszta mindenestöl Lelked minden büntöl:
Oh édes Szüz, Oh kegyes szüz, Ne irtózzál vétkeinktöl.
Adámban, elsö Atyánkban, Mindnyán vétkeztünk almában:
Szüz, téged az Jsten, Ki-választott itten;
Szentül jártál, Mert nem vóltál velünk Adàmban egy úttal.
Szent Szüz, te az kigyó fejét, Meg-rontottad, es erejét:
Mert mikor mindnyájan vétkeztünk, à táján
Te fénlettél, Tisztán lettél, Es bün nélkül méhbe léptèl.
Oh mennyei szép vírág szál, Anyád méhében virágzál:
Szent illatozásid, Hogy érezzük, rá vidd:
Járjunk tisztán, Virág után: Igy mondatunk Hivek méltán.
Te azért Jstent szülö szüz, Adgyad hogy a' mennyei tüz,
Szivünkben gerjedgyen, lelkünkben terjedgyen;
Szentül ellyünk, büntöl féllyünk, hogy igy hozzád menybe férjünk.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 457–8. – Cím: SZENT SZÜZNEK MAKVLA NELKÜL VALÒ FOGANTATASAROL. – A dallamát is közli. – Az énekeskönyv szerkesztője az éneket a Boldog Aszszonyrol valo enekek közé sorolta, az 536. lapon pedig A' dicsöült szentekröl közönséges énekek című részben a naptár rendjének megfelelő helyen ezt a megjegyzést tette: VIII. DECEMB. Bold. Aszsz. Fogantatasaról: Lás oda föl, fol 457.

Szövege megvan még: Dőri-ék. (1763–74, 247).

Szűz Máriát dicsérő ének a Szeplőtelen Fogantatás ünnepére. Lásd De concepcione B. M. V. VIII Xbris c. jz. – A névtelen szerző az ünnep dogmatikus tanítását foglalta versbe. A megszólítás (1. vsz.) után az ősszülők vétkét, az egész emberiségre áteredő bűnt (2–3. vesz.) szembeállítja Szűz Mária veleszületett bűntelenségével (4–6. vsz.).

Versforma: 16–12–12 (a–b–c); a sorok 8/8 és 6/6 osztásúak belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 189/I. sz.

1 Menyországnak magas Tornya – vö. Himnus de B. V. M. c. 52. sor jz.

7 almában – A jó és rossz tudás paradicsomi fájának gyümölcse; lásd [VAltságunknak drága árra…] c. 12. sor jz.

9 velünk Adàmban egy úttal – az eredeti bűntől mentes maradtál.

10 kigyó fejét, Megrontottad – Utalás az „ősevangélium”-ra; lásd Szep enek Boldogh Aszony fogantatasa napiara c. 9–10. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre