Mas, azon Kis-aszonyról*

Nótája, O stellula, Maria fulgida

SZivek édessége Szüz MARIA,
Fejér liliom szàlnak bimbója,
Melyböl majd jü föld virágja,
Az édes JESUS Istennek Fia.
Ezerszer az a' Nap légyen áldott,
Melly szeplötelen szent Szüzet adott,
Kivel Kigyó meg-rontatik,
Aszonyi rend fel-magasztaltatik.
Üdvöz-légy gyenge Oltoványocska,
Szépen illatozó Virágocska,
Néked mérges bogaracska
Nem árt, nöj kedvessen szép ágacska.
Ezerszer, s' meg ezerszer üdvözlek;
Oh MARIA, víg szivel dicsirlek!
Nevelkedgyél bünösöknek,
S' minden te benned bizó hiveknek.
Tavaszi virágok vigadgyatok,
Es illatozván virágozzatok,
Kik Adamtol hervadtatok;
Mert e' Szüz által meg újúlhattok.
Minden jóság è Szüz virág szálban,
Fellyeb-való mint Serafinokban:
Azért ember, te jártodban,
Szent Szüzet dicsird minden órában.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 460–1. – Cím: MAS, azon Kis-aszonyról. – Nótajelzés: Nótája, fol. 6. [ = O stellula, Maria fulgida]. – Az énekeskönyv szerkesztője az éneket a Boldog Aszszonyrol valo enekek közé sorolta, az 524. lapon pedig A' dicsöült szentekröl közönséges énekek című részben a naptár rendjének megfelelő helyen ezt a megjegyzést tette: VIII. SEPTEMB. Kis Aszszonyról: láss oda föl, fol. 459. [ = RMKT XVII./7, 205 /II. sz.] 460. 461. [ = Stella Iacob Maria nascitur].

Szövege megtalálható még a következő gyűjteményekben: Zirci-ék. (1751–66, 50a), Paksi Márton György-ék. (1760, 339).

Ének Kisboldogasszony napjára. Az ünnepről: Mas regi enek Kis-aszszony napjára c. jz. Tarnóczy István Titkos értelmü Rosa című elmélkedő könyvéből (1676, 87) az Üdvözlégy egeknek fényessége kezdetű verses imádság (Dicseret Boldog Aszszony születeserül c.) 4., 5., 7., 9., 14. és 18. versszakának átalakított változata. Az énekeskönyv szerkesztője az átvett  strófákat a dallammintához átformálta; a szövegek összefüggéséből kitűnik, hogy ismernie kellett az ének teljes változatát, amely azonban nyomtatásban csak két évvel később jelent meg.

Versforma: 10–10–8–10 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 101. sz.
Hátra Kezdőlap Előre