Gyümölcs òltó B. Aszszonyról*

Nòtája, Sanctus, sanctus

NAgy Istennek, Teremtönek
Üdvöz-légy Frigy szerzö Ládája:
Te méhedben s' kebeledben,
Jm alá szál Istennek Fia.
Adgyad nékünk, szivböl kérünk,
Szüz MARIA, hogy dicsirhessünk:
Minden-napon, térden s' talpon,
Gabriellel üdvözölhessünk.
Tisztaságnak, szüz virágnak,
MARIA fényes ágyas háza:
Téged áldlak, s' magasztallak,
Mert szüz méhed Jesust ruházza.
Kedves vendèg, èghi szépsèg,
IEsus Jöttél Szüznek várában:
Hogy tégedet, s' szent szülédet,
Aldgyuk mindnyán minden orában.
Magos Menynek, s' minden földnek,
Kereksége Szüzet csudállya:
Názárethben; illy kis helyben,
Angyali Sereg körül állya.
Ajándèkot noha mèltót,
Szüz Mariának nem adhatok;
Még-is áldást, s' hálá adást
üdvözlettel néki kiáltok.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 462–3. – Cím: GYÜMÖLCSÒLTÓ B. ASZSZONYRÓL. – Nótajelzés: Nòtája, fol. 369. [ = Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sabaoth Dominus aeternus]. – Az énekeskönyv szerkesztője az éneket a Boldog Aszszonyrol valo enekek közé sorolta, az 506. lapon pedig A' dicsöült szentekröl közönséges énekek című részben a naptár rendjének megfelelő helyen ezt a megjegyzést tette: XXV. MARTIJ: Gyümölcs óltó B. Aszszonyròl. Láss oda föl, fol. 463. – Az ének végén pedig ez a megjegyzés olvasható: N.B. Az Adventbéli Enekek-is ez napra szolgàlnak.

Szövege megtalálható még a következő gyűjteményekben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 131), Paksi Márton György-ék. (1760–1, 329).

Ének Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére. Az ünnepről: Dicseret gyümölcs-olto Boldog Aszszonyrul c. jz. Tarnóczy István Titkos értelmü Rosa című elmélkedő könyvéből (1676, 187) a Nagy Istennek s teremtőnek üdvözlégy szűz mátkája kezdetű verses imádság (Dicseret gyümölcs-olto Boldog Aszszonyrul c.) 1., 6., 7., 12., 13. és 19. versszakának átalakított  változata. Az énekeskönyv szerkesztője az átvett strófákat a dallammintához átformálta; a szövegek összefüggéséből kitűnik, hogy ismernie kellett az ének teljes változatát, amely azonban nyomtatásban csak két évvel később jelent meg.

Versforma: 8–9–8–9 (a–b–a–b).

Dallama: RMDT II., 201. sz.
Hátra Kezdőlap Előre