Azon napra való prócessióban*

OH Istennek Szent Annya,
szentséges Szüz Mária;
Mennyeknek Királynéja;
Idvöz légy Szüz Mária.
Esedezzél érettünk,
Légy mindenkor mellettünk.
Mutasd magad Anyánknak,
Ajánlván Szent Fiadnak.
Ne forduly-el orczáddal,
Tölcs-bé ajándékiddal.
Add tiszta szerelmedet,
Oltalmazd-meg népedet.
Hogy vig szivel szólgállyunk,
Tartsd békevel országunk.
Fényeskedgyél szivünkben,
Légy velünk szükségünkben.
Midön ijeszt sok vétkünk,
Engeszteld Jesust nékünk.
Aldassék Szent Háromság,
Szállyon ránk irgalmasság.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 168–9. – Cím: Azon Napra való Prócessióban. [Utalás az előtte lévő ének címére: Gyertya szentelö Bóldog Aszszony napjára]. – Dallamát is közli.

Szövege megvan még: Paksi Márton György-ék. (1760, 440).

Felelgetős körmeneti ének Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére. Az ünnepről: De pvrificatione Beatae Mariae Virginis die II febrvarij c. jz. A kántor és a nép egymásnak válaszolva litánia-szerűen énekelte. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 7–7–7–7 (a–b–a–b); a 2. és 4. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 45/a. sz. – A szöveg és dallam összefüggéseiről: [O Istennek Szent Fia…][IDvez-légy Szent életünk…] c. jz.
Hátra Kezdőlap Előre