Gyertya szentelö Bóldog Aszszony nap utánra  való antiphona*

AVe Regina Coelorum,
Heroina Angelorum;
MEnyországnak Királynéja,
Magyarság óltalmazója;
Szép fényességnek gyökere,
Keresztyénségnek tüköre,
Tekints Szüz Anya Magyar Népre.
Oh Szent Szüz, tölled öröme
Világnak jött, és védelme:
Vigadgy azért magass Menyben,
Vigyázz reánk szükséginkben:
Istennek Fiával ékes,
Szüzességgel tekintetes,
Legyen veled Országunk nyertes.
Oh szépséges Szüz Mária,
Isteni malasztnak árja:
Ha vétkünk az Eget zárja,
Imádságid szivünk várja.
Fiadnak értünk esedezz,
Haragja ellen bé-fedezz;
s' Isteni malasztban Néped lesz.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 171–2. – Cím: Gyertya Szentelö Bóldog Aszszony nap utánra való ANTIPHONA. – Dallamát is közli.

Szövege megvan még: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 71 és 147).

Az Ave regina caelorum kezdetű időszaki Mária-antifóna parafrázisa. A latin antifonát eredeti formájában a hivatalos egyházi zsolozsmában a Gyertyaszentelő és a Húsvét közötti időben énekelték; népnyelvi változatai ugyanekkor a Mária-ájtatosságok, litániák végén volt használatos (vö. RMKT  XVII/2, 68. sz. jz.). Az itt közölt ének forrása azonban ettől eltér; a névtelen fordító közli is az ének első két sorában mintáját (Ave Regina coelorum, Heroina Angelorum), amely az eredeti antifónának latin parafrázisa lehetett. Ebből azonban csak ez az első két sor ismeretes.

Versforma: 8–8–8–8–8–8–9 (a–a–b–b–c–c–c).

Dallama: RMDT II., 215. sz.
Hátra Kezdőlap Előre