XII. mar: Szent Gergely paparól*

Nòtája, Aaron veszeje virágzik

NAgy szentséggel tündöklöttél,
Szent Gergely, ily nagyra mentél;
Christus nevébe méltóságra léptél:
Romai Székben, Jesus helyében,
Hiven szolgáltál, szentül vigyásztál,
Hogy Nyáj ne féllyen, S' igaz hitben éllyen.
Méltóságban alázatos,
Minden jókban álhatatos,
Szent Gergely Pápa, tanitásban fontos:
Esedez értünk, Szent légyen éltünk;
Romai Hitben, Maradgyunk hiven:
Szentivel edgyüt áldgyuk Jesust. Amen.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 505–6. – Cím: XII. MAR: Sz. GERGELY PAPARÓL. – Nótajelzés: Nòtája, fol. 18. [ = Aaron vesszeje virágzik].

Szövege megvan még a következő XVIII. századi kéziratokban: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 150), Zirci-ék. (1751–66, 39a), Paksi Márton György-ék. (1760, 471), Dőri-ék. (1763–74, 294), Szakcsi kántorkönyv (1788–89, II, 105).

Ének Nagy Szent Gergely pápa napjára. Tiszteletéről lásd De Sancto Gregorio papa XII martii c. jz. Szerzője, forrása ismeretlen.

Versforma: 6–6–11–10–10–11 (a–a–a–b–c–d); a 4–6. sor 5/5, 5/5 és 5/6 osztású belső rímmel.

Dallama a nótajelzés alapján: RMDT II., 200/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre