Szent Bonaventura hymnusa*

JESUS igaz világosság,
Minket vezérlö igazság,
Sok csudákkal Szent Antalban:
Fénlesz è setét világban.
Ez tengeren evezöknek,
Vólt sok hajó töréseknek,
El távoztatóia, kiket,
Eppen szárazra vezetet.
Meg-tér s' hiszen az eretnek,
Cselekedetin è szentnek:
Midön magosrúl vettetik,
Gyenge üveg s-meg tartatik.
Meg-csufolá à Pap ötet,
S-hólt elevenné ottan let,
De mihelen fogadást tén:
Meg-gyógyúl s-tisztelöje lén.
Azért imádságod által,
Hogy minket is ó Szent Antal!
Isten meg-világosicson.
Esedezzél hogy még-tarcson.

Nyomtatott kiadásai:

Paduai Szent Antal Solosmaja. Nagyszombat 1675, 23–4.; ismétlődik a 29–30., 34–35., és a 3–4. versszak híjján a 44–45. lapokon. – Cím: SZENT BONAVENTURA HYMNUSA.

Padvai Szent Antal Solosmaja. Kassa 1684, 20–21.; ismétlődik a 25., 29. és a 3–4. versszak híjján a 36. lapokon. – Cím: Szent Bonaventura HYMNUSA.

Dicséret Páduai Szent Antalról, a XIV. századi ferences eredetű Jesu, lux vera mentium (Chevalier 9561, 38436) kezdetű breviariumi laudes-himnusz fordítása. A szerzőség kérdése, így a címben idézett Szent Bonaventuráé is bizonytalan. (Vö: Szövérffy II, 216, 73. jz.) A latin eredeti szövege az Analecta Hymnica (4, 91) nyomán a következő:


De sancto Antonio.

Ad Laudes.

Jesu, lux vera mentium,
Nos illustra diluculo
Tot signis per Antonium
Opaco fulgens saeculo.
Hic nautis in naufragio
Signo salutis adfuit,
Quibus sub lucis radio
Viae ducatum praebuit.
Haereticum lux fidei
Signo purgat, dum jacitur
Ab alto vasis vitrei
Fragilitas nec frangitur.
Irrisor lucis gratiae
Signorum languet clericus,
Post votum surgens gloriae
Sancti fit testis publicus.
Per hunc nos, pater luminum,
Signes et, lux de lumine,
Illustratoris hominum,
Cum spiritus munimine.

A fordítás, amely az eredetit híven követi, a kisofficiumban a laudes-ra („az az a dicséretre”), a primára („azaz első orára”), tertiara („A harmad horara”) és a nonára („a' kilenced orára”) megismétlődik. A sextara („a' hatod orara”) nincs külön jelölve, de ez nyilván csak tévedésből maradhatott ki.

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–b–b). – Dallama ismeretlen.

12 Gyenge üveg – utalás talán valamely csodás cselekedetére.

13 Meg-csufolá à Pap ötet – utalás valamely kevésbé ismert életrajzi epizódra.
Hátra Kezdőlap Előre