XXI. Jvnii. Boldog Aloisivsrol*

Nótája, Oh Jesus, szüzen született

DIcsirjük Isten Szentét Aloisiust,
A' ki tellyes sziböl szerette à Christust:
Iesusnak szeretetiböl,
Meg-vetè Vilâg dicsösségét mindenböl.
Herczegi koronát hágy Aloisius;
Mert néki nagyobbat szerzet menyben Iesus:
Angyali szüz életièrt,
Magason igen az Angyalok közzé fèrt.
Oh tiszta életnek szép fényes chillaga;
Istennél könyörgésinknek szent záloga,
Légy értünk Aloisius,
Hogy köztünk dicsirtessék végig szép Iesus.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 510. – Cím: XXI. JVNII. BOLDOG ALOISIVSROL. – Nótajelzés: Nótája, fol. 61. [ = Oh Jezus, szüzen született szep rósa szál].

Ének Gonzaga Alajos hitvallóról, június 21-i ünnepére. – Luigi Gonzaga (1568–1591) Ferdinando Gonzaganak, Mantua-Castiglione grófjának („hercegének”) elsőszülött fia volt, aki lemondott vagyonáról, rangjáról, és belépett a jezsuita rendbe. Huszonhárom éves korában pestisjárványban halt  meg. Tizennégy évvel később, 1602-ben boldoggá, 1726-ban pedig szentté avatták. A népszerű barokk jezsuita szentet 1729-ben a tanuló ifjúság védőszentjévé nyilvánították. (LexChrIkon 5, 100–101; Bálint 1977, I, 458–60.) Tiszteletét főként a jezsuiták iskoláiban terjesztették. Az 1674-ben  nyomtatásban megjelent ének egyik korai megnyilvánulása kultuszának; az ismeretlen szerző még a szenttéavatás előtt szerkesztette.

Versforma: 12–12–8–12 (a–a–b–b). – Dallama a nótajelzés alapján: RMDT II, 123. sz.

5 hágy – elhagyta, azaz lemondott elsőszülött jogáról és grófi-hercegi rangjáról.
Hátra Kezdőlap Előre