Azon Szent Janosròl*

Nótája, Christus Virágunk

SZent János lángját,
el-érvén s' napját,
dicsériük mint Lelkünk raját.
Annya méhében,
Jesus nevében,
Ugrot Szent János éltiben.
Mint tüz langjával,
Fénlet és éget
Szent Iános oktatásival.
Azért mindnyájan,
örvendgyünk vígan,
Keresztelö János napján.
Jesust szolgállyuk,
Szent Jánost áldgyuk,
születèssét magasztallyuk.
Dicsösség légyen
Istennek: Amen.
Vigadgyunk Jesus Szentiben.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 511. – Cím: AZON SZ. JANOSRÒL. – Nótajelzés: Nótája, fol. 354. [ = Krisztus virágunk, szép termő águnk].

Szövege megvan a következő XVIII. századi kéziratban: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 167, var.), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 409).

Ének Keresztelő Szent Jánosról. Forrása ismeretlen. Szerzője keresztény értelmezéssel ismételten utal a „Szent Iván tüze” népszokásra (1., 6., 7–8. sor, vö. XXIV. Jvnii: Keresztelö Szent Janosról c. jz.).

Versforma: 5–5–8 (a–a–a).

Dallama a nótajelzés alapján: RMDT II., 36. sz.; lehetséges, hogy a dallamminta nyomán a harmadik sort kétszer énekelték.

3 Lelkünk raját – gyermekét, szülöttét (proles, soboles; NySz II, 1359); más jelentésben: emberek nagy csoportját (TESZ 3, 336).

6 Ugrot – utalás a „tűzugrás” népi szokására.
Hátra Kezdőlap Előre