XXIX. jvnii: Szent Peter, Szent Palról*

Nótája, Üdvöz légy Mennyei Bánya

KEt Oszlopa igasságnak,
két csillaga ez Világnak;
Szent Péter, Szent Pál Apostol, imádgy értünk.
Jesusnak drága nevèért,
Romában öntöttetek vért.
Tik az Hitet fondáltátok,
Romának Iesust attátok.
Szépek örök koronával,
ékesek Jesus szavával.
A' ti szent tanitástokban,
Legyünk részesek valóban.
Jesust érettetek áldgyuk,
Es vég nélkül magasztallyuk.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 512–3. – Cím: XXIX. JVNII: Sz. PETER, Sz. PALRÓL. – Nótajelzés: Nótája, fol. 24. [ = Üdvöz légy Mennyei Bánya; c.]

Szövege megvan a következő XVIII. századi kéziratban: Pécsi-ék. (1674, 147a; az 1710 után beírt részben), Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 180), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 421), Vöcsey János-ék. (1752, 194), Paksi Márton György-ék. (1760, 513), Dőri-ék. (1763–74, 322), Egervári-ék. (XVIII. sz. 2. fele, 240).

Válaszos ének Szent Péter és Pál apostolról. Vö. De Sanctis Apostolis Petro et Pavlo c. jz. A litánia jellegű ének forrása ismeretlen. A dallamminta nyomán is feltételezhető, hogy a kántor előéneklését követve a harmadik sort a hívek felelték vagy megismételték.

Versforma: 8–8–12 (a–a–b); a 3. sor refrénként ismétlődik. Az ismeretlen szerző a nótajelzésben idézett dallamminta formáját módosította; vö. [ÜDvöz légy Mennyei Bánya…] c.

Dallama a nótajelzés alapján: RMDT II., 24/a. sz.
Hátra Kezdőlap Előre