XII. avg. Szent Klararòl*

Nótája, Sanctus, sanctus

SZüz Apáczák ékes fénye,
szüzesség illatos tömjénnye;
Szent Klára, kòrok reménye;
mindenik Szüznek Lelki nénnye.
Menyben indúlvàn Szent Klára,
Intél gyönge Szüzeket arra,
Hogy nézzenek Kereszt fára,
S' ott találnak igaz mátkára.
Azon Szent Klára örülhecz,
Hogy velünk Menyböl nagy jòt tehecz;
Jesusnál Pátrónánk lehecz,
Minket ugy minden jóra vehecz.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 519–20. – Cím: XII. AVG. Sz. KLARARÒL. – Nótajelzés: Nótája, fol. 369. [ = Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sabaoth Dominus aeternus].

Ének Szent Kláráról (1194–1253), Assisi Szent Ferenc első női követőjéről, a ferencesek női ágának, a klarissza apácarendnek alapítójáról. Ünnepe: aug. 12. Lásd: LexChrIkon 7, 315. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–9–8–9 (a–a–a–a).

Dallama a nótajelzés alapján: RMDT II., 201. sz.
Hátra Kezdőlap Előre