Szent Bertalan apostolrol*

Nota: Ez az Istennek kedves Szent szolg:

A' Szent Bertalan Apostolnak napját,
Szentellye a' nép, s' ne üzze múnkáját:
Hogy a' Christusnak visellye példáját,
Könnyü igáját.
Ez az Istennek Szentséges igéjét,
Pogányság között hirdeté erejét:
Es az ördögnek sok incselkedését,
meg-gyözé mérgét.
Pogányság közzül sokat meg-térite,
Bálványozásnak sok helyt véget vete:
Sok szép Templomot igen éppittete,
Christus nevére.
Imádságával sokat meg-újíta,
Bél-poklosságból szépen meg-tisztíta:
Halottaiból sokat fel-támaszta,
s' Vakot gyógyíta.
Illy sok csudái, és fáratságiban,
Merön nyúzaték belsö Indiában:
Illy szörnyü halált kóstola Világban,
Nyugszik az Urban.
A' mikor el-jö az itilet-napja,
El-jö bizonnyal az Istennek Fia:
Hogy minden ember bünét meg-rostállya,
Es meg-visgállya.
Tisztelet néked dicsö Szent Háromság,
Kit fel-magasztalt a' Szent Apostolság:
Vigyen-bé minket Mennyei társaság,
Örök bóldogság.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 440. – Cím: SZENT BERTALAN APOSTOLROL. – Nótajelzés: Nota: Ez az Istennek kedves Szent szolg[gája]. – Szövege megtalálható még Kájoni második kiadásában is (1719, 372).

Ének Szent Bertalan apostolról, aki az újszövetségi apostol-névsorokban Jézus közvetlen munkatársainak egyike (Mt 8, 18; Csel 1, 13). Keleten a IX., nyugaton a XI. századtól Nathanaellal azonosították. A hagyomány szerint előbb Indiában és Frigiában működött. Majd Örményországban keresztény hitre  térítette a pogány Astyages királynak Polemius (Polemon) nevű testvérét, és a király leányát is megszabadította az ördögtől. Astyages azonban megverette és lefejeztette; más keleti hagyomány szerint keresztre feszítették és testét  megnyúzták. Ünnepe: aug. 24. Lásd: LexChrIkon 5, 322–3; hazai tiszteletéről: Bálint 1977, II, 225–31.

A névtelen szerző forrásként a Diem festum Bartholomaei kezdetű XI. századi miseéneket (prosa) használta (Chevalier 4589; AH 52, 218), amely a középkori hazai liturgikus gyakorlatban általánosan ismert volt. A ritmusos prózában szerkesztett felelgetős latin ének szövegét az 1341 előtt keletkezett Missale Strigoniense Notatum (fol. 352v–353) nyomán közöljük. A kiemelt részeknek a magyar énekben egy-két soros frázisok felelnek meg.


Diem festum Bartholomaei,
Christi amici,
fratres excolite
dignis praeconiis.
Eius
obtentu caeli
quo mereamini
sedibus perfrui.
Hic Indiae
populis praedicat
evangelium,
Qui dediti
vitiis vacabant
idololatriae.
Quos instruens
sanctus apostolus
iussit frangere idola
atque Christo facere templa.
Et daemones,
quos adoraverant
fecit longius abire
ubi essent inviam terrae.
Mundat leprosos
saluti pristinae
et reddit aegros.
Vestivit caecos
praesenti lumine
fecitque sanos.
Oratio eius
paralyticos erigit
atque curat
energuminos.
Nam Indici natam
regis diu lunaticam
sola prece
salvam fecerat.
Convertit regem
populumque eius
sacris fontibus
expiaverat.
Promittens illis,
quod non vidit homo
nec ascendit
in cor hominis.
Per multa sic praedicans
tempora
vestimenta illius
non fuerunt sordida.
Nocturno vigilarat
tempore,
similiter diurno
in Dei laudamine.
Post talia miracula
occisus
migravit ad Christum
perenni
in regno semper lusurus.
Sed veniet iudicii
in die
cum Deo hominum
secreta
per ignem iudicaturus.
Quaesumus
te Bartholomaee
exorantes,
quod detergas nostra
hic facinora,
Quatinus
utamur praemio,
quod credentium
repromisit Christus
gregi pusillo.

Versforma: 11–11–11–5 (a–a–a–a).

Dallama a nótajelzés alapján: RMDT II., 111. sz.

2 ne üzze múnkáját – Bertalan apostol ünnepét az 1092-i szabolcsi zsinat parancsolt ünnepnek írta elő, amelyen szolgai munkát nem volt szabad végezni. Ezt az előírást Oláh Miklós 1560-i esztergomi zsinata, sőt az esztergomi érseki tartomány 1611-i nagyszombati zsinata is megújította (Mihályfi 1933, 97–99).

18 merön nyuzaték – teljesen, egészen (NySz II, 782).
Hátra Kezdőlap Előre