De Sancto Mattheo evangelista et apostolo XXI 7bris*

Nota Hala ada

Felséges ur Isten, szenteknek királya,
Az attya Istennek egyetlen egy fia,
És nyávaláinknak szép vigasztaloia,
Szegény fiaydnak gondviselö atya,
Ki vágy igasságnak világos tüköre,
Minden örömünknek bü élö kut feie,
Örök dicsöségnek bizony fényessége,
És az mi lelkünknek buzgo szeretöie,
Engedgyed mi-nékünk, téged igen kérünk,
Hogy az mint szent Mathe, téged követhessünk,
Dicsöült szentekkel szüntelen lathassunk,
Veled mind örökkén téged dicsirhessünk.
Az kinek ünepe may nap ülletik,
Annya szent egyhazban hollot tiszteltetik,
Az keresztényektöl bizony dicsirtetik,
És nagy becsületben mindenüt tártatik.
Menyben menetele utan az Christusnak
Evángeliomot elöszer sidoknak
Az ki sido nyelven irá mind azoknak,
Az kik meg tértenek hitére Christusnak.
Szereczen országban ment annak utána,
Holot az Jesusnak nevét predikala,
Csodakkal-is penig meg bizonitotta,
 bálvany imadast bátran kárhoztatta.
Nagy halákot advan az Jesus Christusnak,
Hogy meg holt leányat ott válo kiralynak,
Holot hatálmaval édes meg váltonknak
Fel tamaszta ottan látokra azoknak.
Ezt látvan á király mind feleségestül
Ottan el-tavoza balvány imádastúl,
És alátta való minden czelédestöl
Az ur Jesus hitit vévék seregestöl.
Azon köszben midön ez király meg hala,
Hirtácus uttána téteték királya,
Ki meg holt királynak leányat kivána,
Az Iphigeniat el-venni ákaria.
De Iphigenia midön Hitárcusnak
Meg veté szándékat mindenben királynak,
Mivel intéséböl dicsö szent Maténak
Meg álazvan magat áyanlá Christusnak.
Mert tisztességére az élö Istennek
Örök szüzességet szent teremtöienek
Fogada bizonnyal üdvözétöynek,
Tellyes életében edes mesterének.
Kin Hitarcus király ott fell fuuálkodék,
Es â szent Matthera igen meg háraguék,
Io szolgaláttyaért hollot irigykedék,
Végre halálara néky igyekezék.
Midön szent oltáron menyei királynak
Szent testét és vérét az Christus Jesusnak
Hogy aldozzá vala édes megvaltonknak,
Ottán meg öleté szolgaiat az urnak.
Igy azért áda meg lelkit az Istennek,
A dicsö szent Matthe édes mesterének,
Hollot most örvendez byzoni dicsösségnek,
Boldog örömében az örök Istennek.
Dicsiret, dicsösség az attya Istennek
Légyen mind örökkén â fiu Istennek,
És â vigasztalo szent lélek Istennek,
Tellyes szent haromság egy bizony Istennek.

Kézirata:

Pécsi-ék. 1674, 42a–43b. – Cím: DE SANCTO MATTHEO EVANGELISTA ET APOSTOLO XXI 7BRIS. – Nótajelzés: Nota Folio 70. [Későbbi kézzel:] Hala ada. [ = Hálaadásunkban rólad emlékezünk].

A XVIII. századi kéziratos gyűjtemények közül megvan a Paksi Márton György-énekeskönyv ben (1760, 551).

Tanító ének Szent Máté apostolról és evangelistáról. A személyére vonatkozó hiteles adatokat a tőle származó és még 70. előtt héber nyelven szerkesztett első evangélium tartalmazza (Mt 9,9; 10,3). A meghívása előtti foglalkozása vámos volt. A hagyomány szerint Jézus halála után Etiópiában és Judea arab  részén hirdette az evangéliumot, a pártusok földjén vagy Perzsiában szenvedett vértanúságot. Ünnepe: szept. 21. Lásd: LexChrIkon 7, 588; tiszteletének hazai hagyományáról: Bálint 1977, II, 290–293.

A krónikás elbeszélő modorban szerkesztett ének első négy strófája bevezető könyörgés Jézushoz litániára emlékeztető invokációkkal (vö. De Sancto Georgio c. jz.), és az apostol példájának követésére való buzdítás. A következő tíz versszakban a Tridenti Zsinat nyomán megújított Breviarium Romanum napi zsolozsmájából a matutinum második nocturnusa két olvasmányát foglalja versbe a névtelen szerző. Az ének forrásául szolgáló latin életrajz a megfelelő sorok számának feltüntetésével és a szövegrészek kiemelésével a következő:

17–20: Matthaeus, qui et Levi, Apostolus et Evangelista, Capharnai, cum ad telonium sederet, a Christo vocatus, statim secutus est ipsum; quem etiam cum reliquis discipulis hospitio accepit. Post Christi resurrectionem, antequam in provinciam proficisceretur, quae ei ad praedicandum obtigerat, primus in Judaea, propter eos qui ex circumcisione crediderant, Evangelium Jesu Christi Hebraice scripsit.
21–24:Mox in Aethiopiam profectus, Evangelium praedicavit, ac praedicationem multis miraculis confirmavit.
25–32:Illo igitur in primis miraculo, quo regis filiam a mortuis excitavit, regem patrem et uxorem ejus cum universa provincia ad Christi fidem convertit.
33–52:Rege mortuo, Hirtacus, ejus successor, cum Iphigeniam regiam filiam vellet sibi dari in matrimonium, Matthaeum, cujus opera, illa virginitatem Deo voverat, et in sancto proposito perseverabat, ad altare mysterium celebrantem, jussit occidi. Qui undecimo Kalendas Octobris, munus apostolicum martyrii  gloria cumulavit. Cujus corpus Gregorio septimo summo Pontifice, Salernum translatum ibi magno hominum concursu ac pietate colitur.

Versforma: 12–12–12–12 (a–a–a–a); a sorok 6/6 osztásúak.

Dallama a Sztárai Mihály énekére vonatkozó, utólag beírt nótajelzés alapján: RMDT I., 15/II. sz. A Pécsi-ék. eredeti, lapszámot idéző dallamutalása nem azonosítható.

21 Szerechen országban – Etiópiában.

46 Hitarcus király – Hirtacus, a név elírás.
Hátra Kezdőlap Előre