III. octob. Szent Borgiarol*

Nótája, Sanctus, sanctus

SZent Borgia, Gandiának,
Herczege, és Fènye Romának:
Udvarát Egek Urának
Töbre tartád, Hogy sem Császárnak.
Szent Borgia, égh formája,
Lelki szegènységnek példája:
Kinek menyben koronája,
Ugy fénlik, mint Napnak súgárja.
Segély minket tisztasságra,
juthassunk örök bóldogságra,
Angyali nagy méltòságra,
Iesussal örök társaságra.
Engedd Iésus, rád nézhessünk,
Borgiával téged kövessünk;
Minden pompát meg-vethessünk;
Téged igy Iésus dicsirhessünk.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 526–7. – Cím: III. OCTOB. SZENT BORGIAROL. – Nótajelzés: Nótája, fol. 369. [ = Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sabaoth Dominus aeternus].

Ének Borgia Szent Ferencről (1510–1572). A spanyol Borgia (De Borja) főnemesi családból született, VI. Sándor pápa és Katolikus Ferdinánd közeli rokona volt, Gandia hercege címét és Katalónia alkirályi méltóságát viselte. Felesége halála után, 1546-ban minden vagyonáról lemondva belépett a jezsuita rendbe,  amelynek 1565-től harmadik egyetemes főnöke volt. 1624-ben boldoggá, 1671-ben szentté avatták. Az egyetemes egyház számára elrendelt ünnepe október 10-én van; az ének feliratában a III. OCTOB. feltehetően az új szent tisztelete  körüli bizonytalanságból ered. Az éneket is ismeretlen szerzője a kassai Cantus catholici szerkesztésének idején készíthette. – Életéről, tiszteletéről lásd: LexChrIkon 6, 315–317.

Versforma: 8–9–8–9 (a–a–a–a).

Dallama a nótajelzés alapján: RMDT II., 201. sz.
Hátra Kezdőlap Előre