IV. octob. Szent Ferenczröl*

Nòtája, Redemptoris mater

SZent Ferencz ünnepe, Christusnak eleven képe,
szivünket gerieszti, szentségre Lelkünk ébreszti:
Igen dicsiretes, Igen kellemetes,
Szent Ferencz élete, és Szerzete.
Kérünk, oh szent Atyank, Légy szószóllònk, s' erös bástyánk.
Szent Ferencz testében, mint igen kedves helyében,
Iésus öt sebeit helyheztette, mint kéntseit:
Igy Szent Ferencz Atyát, mint kedves baráttyat,
Jesus Kedvellette, s' igy tisztelte.
Oh Szent Ferencz Atyánk, Magas menyböl vigyázz reánk.
Sokszor szemtül szemben, Szent Ferenczel ez életben
Jésus nyájaskodván, Nagy kedvét mutatta nyilván;
Mert üldözvén testét, meg-alázván éltèt,
Istentöl illy fö helyt, szent Ferencz nyert.
Nékünkis szent Atyánk, légy szentséghez fényes fáklyánk.
Csak az Istentöl félt, Szent Ferencz csak Istennek élt;
semminek mindent vélt, minden jót Istenben szemlélt.
Kedves Pátrónusunk, Minkis arra jussunk,
Hogy csak Istent féllyünk, szentül èllyünk.
Szent Ferencz, Lelkünknek nyerj bèkességet, s' földünknek.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 527–8. – Cím: IV. OCTOB. Sz. FERENCZRÖL. – Nótajelzés: Nòtája, fol. 37. [ = Redemptoris mater, oh szentséges Szüz Mária].

Szövege megvan a következő XVIII. századi kéziratokban: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 157), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 447), Zirci-ék. (1751–66, 52a), Dőri Ferenc-ék. (1763–74, 356).

Ének Assisi Szent Ferencről. Tiszteletéről lásd: Seraphicus Szent Ferencz confessorrol vitiorum scabie c. jz.

Versforma: 6–8–6–8–6–6–6–4–6–8 (a–a–b–b–c–c–d–d–e–e); közlésünkben ötsoros.

Dallama a nótajelzés alapján: RMDT II., 250/I. sz.

7 Iésus öt sebeit – a stigmákat; vö. Seraphicus Szent Ferencz confessorrol vitiorum scabie c. 22. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre