I. novemb. Mindszent napiaról*

Nòtája, Egeknek fényes villámja

LEgyen áldot Mindszent napja,
Edes szép Jesusunk:
Te vagy minden Szentek díja;
kegyes Jesusunk.
Jót kérjetek nèkünk, oh! Szentek.
Szentek benned örüllyenek;
Szükséginkben segitsenek.
Dicsirtessél Szenteidben;
Ránk vigyáztass vélek menyben.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 528–9. – Cím: I. NOVEMB. MINDSZ. NAPIARÓL. – Nótajelzés: Nòtája, fol. 167. [ = Egeknek fényes villámja].

Szövege megtalálható még: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 449).

Válaszos ének Mindenszentek napjára. Az ünnepről lásd: Mind Szent napiara c. jz. A névtelen szerző a dallammintát a sorok szótagszámának módosításával alkalmazta. Az éneklésnél az 1. és 3. sor a kántor vagy az előénekesek, a 2. és 4–5. sort pedig a nép énekelte vagy az előéneklést követve megismételte (lásd: Gyertya szentelö Bóldog Aszszony napjára c. jz.).

Versforma: 8–6–8–5–9 (a–b–a–b–c); a 2. és a 4–5. sor refrén.

Dallama a nótajelzés alapján: RMDT II., 285. sz.
Hátra Kezdőlap Előre