XXV. novemb. Szent Catharinaról*

Nòtája, Sanctus, sanctus

SZent Catalin, Görög földön
Costus Király nemes vèréböl;
Jésust méllyen szivébe vön,
s' hirdeti tellyes erejéböl.
Maxentius Nagy Császártól
kévántatik Szüz, házasságra:
De Katalin à Christustòl,
Foglaltatik szent tisztasságra.
Minden Császári eröket
szent Catalin erössen gyözte;
Bölcsességgel tündöklöket,
Jésushoz mind meg-téritette.
De Jèsusért sok kènt látván,
Nyakából vér helyet, téj csorgot;
kiért Istenünket áldván,
Szent Katalin által kérünk jót.

9 szen 18 nemzetböl <gene> 46 mindez szó ez betűi utólag beszúrva. 49 hatalmauala 73 A Katarynanak szóban az r betű l-ből javítva. 77 teyel 89 Karinat 91 Juperezeoknel

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 533. – Cím: XXV. NOVEMB. Sz. CATHARINARÓL. – Nótajelzés: Notája, fol. 396. [ = Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sabaoth Dominus aeternus].

Szövege megtalálható még a következő kéziratokban: Pécsi-ék. (1674, 120b; XVIII. századi bejegyzés), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 478).

Ének Alexandriai Szent Katalinról. Lásd Szüz Szent Katalinrol c. jz. Szerzője, forrása ismeretlen.

Versforma: 8–9–8–9 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 201. sz.

9 Császári eröket – a császár minden igyekezetét, erőfeszítését.

14 téj csorgot – e legendás elem a késői breviáriumi életrajzokból hiányzik.
Hátra Kezdőlap Előre