Kájoni János

Et in terra pax hominibus*

Nota: Mittitur ad Virginem

DIcsösség az Istennek, Mennyei Felségnek,
Békeség, jó-akarat földi embereknek:
Mennyen, földön mindenkor téged dicsirjenek,
Vigaságos éneket néked szentellyenek.
Téged Uram tisztelünk, téged dicsöitünk,
Szivünkböl hozzád térünk, s' hálá-adást tészünk:
Mert te vagy mi Istenünk, erös Fejedelmünk,
Te vagy Mennyei Atyánk, és kedves örömünk.
JESUS Atyának Fia, Szent Isten Báránnya,
Ki jövél e' Világra bününket mosnia:
Tekints alá az Egböl bünös fiaidra,
Figyelmezzél kegyessen mi imádságinkra.
Mert te hatalmas Szent vagy, IESUS, és nagy Ur vagy,
Magasságban lakozó felséges Isten vagy:
A' Szent Lélek Istennel egy dicsösségben vagy,
Kérünk alázatoson, hogy minket el-ne hadgy.
Dicsirtessék az Atya mindenható Isten,
Az ö áldott Szent Fia, egyenlö Felségben:
Szent Lélek, Szent Háromság, mind egy tiszteletben;
Ki él, és uralkodik mind örökké, AMEN.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 509. – Cím: MAS. Et in terra pax hominibus. – Nótajelzés: Nota: Mittitur ad Virginem. – Megvan a gyűjtemény második kiadásában is (1719, 435).

Szövege megtalálható még: [ Szőlősy Benedek:] Cantus catholici (1703, 348 és a további kiadásokban; kiad. MIR 39, 164–5.), Vépi ék. (1725–68, 315).

Glória-parafrázis. Lásd Adventre valo Gloria c. jz. A Cantionale catholicum előszavának tanúsága szerint szerzője Kájoni János, aki a mise elején felhangzó Gloria in excelsis Deo kezdetű dicsőítő éneket foglalta versbe.

Versforma: 13–13–13–13 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 145. sz., vö. 136. sz.
Hátra Kezdőlap Előre