Credo*

Nota O Mi menybéli Szent Atyánk

HIszek Egy Atya Istenben,
Irgalmazz mi-nékünk.
Az Eg, Föld Teremtöjében.
O jó Atyánk.
O Istenünk könyörüly mi-rajtunk,
hogy te-elötted kedves fiak lehessünk.
Es Urunk JESUS Christusban.
Ö eggyetlen-egy Fiában.
Ki Atyáinktól kívántaték.
Szent Lélektöl fogontaték.
Szüz MARIA-tól született.
Pilátus-alatt szenvedett.
Kereszt-fára feszíttetett.
Meg-hólt, és el-temettetett.
Pokolra szálván békével.
Mind el-rontá erejével.
Harmad napon fel-támada.
Halálban nem maradhata.
Mennyekbe méne prédával.
A' Szent Atyák nagy számával.
Az Atyának ül jobjára.
Szent Lelket küldi javunkra.
Onnét lészen el-jövendö.
s' Minden embert itilendö.
Hiszek kegyes Szent Lélekben.
Kinek bízom kegyelmében.
Es Egy Anya-szent-egyházat.
Mert egy tanít csak igazat.
Hiszem Szentek eggyességét.
Add életünknek jó végét.
Bünnek hiszem bocsánattyát.
Es a' Szentségek sok hasznát.
Testünknek fel-támadását.
Itiletre újúlását.
Hiszem az örök-életet.
Mely a' jóknak készíttetett.
Amen, Amen úgy légyen bár.
Isten áldását várjuk már.

6 A sor után: minden vers igy jár.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 768–9. – Cím: CREDO. – Nótajelzés: Azon Notára. [Utalás az előtte lévő O mi menybéli szent atyánk kezdetű Miatyánk parafrázisra; vö. Pater noster c.] – Az 1719-i kiadásból kimaradt.

Credo-parafrázis. Lásd Kájoni János: Adventre valo Patrem c. jz. Szerzője ismeretlen. Kájoni a válaszos éneklésre alkalmas szöveget az Ó mi mennybéli szent atyánk kezdetű Miatyánk-parafrázissal (Pater noster c.) és az Üdvözlégy szép szüz Mária, kyrie eleison kezdetű Ave Maria-parafrázissal ( Ave Maria [IDez-légy szép szüz MARIA…] c.) együtt, mindháromnak közös dallamára utalva PROCESSIÓRA VALÓ HÁROM ÉNEK összefoglaló címmel közölte.

Versforma: 8–6–8–4–10–12 (a–b–a–x–b–b); a 2. és a 4–6. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 185. sz.
Hátra Kezdőlap Előre