Mas regi enek*

ATya Istennek mi-róllunk nagy gondgya,
Meg-tetszik hozzánk; kegyes akarattya:
Mint kegyes Atya, fiait nem hadgya,
Naponként táplállya.
Lelki kenyérrel kérünk, éltess bennünk,
Es ne-hadgy minket, kik hozzád folyamunk:
Mert te-általad mi meg-újíttatunk,
Vigasztaltatunk.
Kegyes Ur Isten, te vagy Atyánk nékünk,
Oltalmad-alá magunkat vetettük:
Gond-viselésed, kérünk légyen rajtunk;
Minden idöben.
Örök dicsösség adatik azoknak,
Kik a' Christusban igazán óltatnak:
Igaz Hit-által hozzá folyamodnak,
Végig maradnak.
Hálá te-néked dicsö Szent Háromság,
Ki bizony Isten, vagy, örök bóldogság:
Dicsösség néked Menyben örök Isten,
Mind örökké, Amen.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 540–1. – Felirata: MAS REGI ENEK. – Megvan a második kiadásban is (1719, 464).

Hálaadó ének. Kájoni gyűjteményében a Cantus de tempore részben az esti énekek után közölte. Tartalma szerint este, vagy a mise végén, áldozás után mondható (énekelhető?) hálaadás.

Versforma: 11–11–11–6 (a–a–b–b); a tizenegyesek 5/6 osztásúak.

Dallama ismeretlen.
Hátra Kezdőlap Előre