[FOházkodunk hozzád, nagy mélységböl…]*

Nótája, Oh ékes szép virág

FOházkodunk hozzád, nagy mélységböl:
Oh szép IEsus, mencs-ki sok szükségböl:
Hatalmodat nyuits-ki menybül;
Segély minket nagy inségbül
Edes IEsus.
Drága reménségünk IESVS nékünk:
Vidd-el, oh szép Iesus, mi sok vétkünk:
Töled légyen segitségünk,
mikor terhel sok inségünk.
Sok bünnel életünk iaj meg-rútùlt;
szivünk rettegéstöl igen búsúlt:
ne lègy azért mellölünk múlt,
látván hogy igyünk rád szorúlt.
Szükség, oh szep IESUS, hivejdnek;
Drága kincsét kérni kegyelmednek;
Hogy irgalma szent kedvednek,
Lágitsa súlyát kezdnek.
Ne nézd sok vétkünket, oh szép IESUS:
Rád bizzuk igyünket, kegyes Iesus:
Add-meg minden szükségünket;
üdvözicsd szegény lelkünket.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 449. – Felirata és nótajelzése: MAS: Melynek Nótája; fol. 41. [ = Oh ékes szép virág].

Megtalálható még: Illyés András: Régi es uy Enekek, es isteni dicsiretek (Nagyszombat 1703, 33).

Válaszos bűnbánati ének, a Cantus catholiciben a Közönséges időre és vasárnapokra való énekek között. Szerzője, forrása ismeretlen. Kezdete és hangvétele emlékeztet a 129. (De profundis) bűnbánati zsoltárra.

Versforma: 10–10–8–8–4 (a–a–b–b–c vagy a–a–a–a–b); az ötödik sor refrén.

Dallama: RMDT II., 205. sz.

12 mellölünk múlt – értelme: ne szűnj meg mellettünk lenni.
Hátra Kezdőlap Előre