Pater noster*

OH mi Menybéli Szent Atyánk,
Irgalmazz minékünk:
Kegyessen menyböl nézz reánk;
Idvözitönk:
Szent Istenünk könyörülly mi rajtunk,
Mert buzgò szivel innèt hozzád kiáltunk.
Hogy Szenteltessék szent neved,
Ugy lelkünket hozzád vehedd.
Hogy köztünk légyen országod,
Bennünk ugy lehet jóságod.
Hogy tellyék szent akaratod,
Szent mindenben te jó-vóltod.
Lelki testi kenyerünkért,
Légy kegyelmes szüksègünkért.
Engedvén sok vétkeinknek,
Engedünk mi-is vétkesnek.
Midön rajtunk az kísértet,
Te elödben szivünk esett.
Hogy szabadúlyunk gonosztúl,
Tarts-meg örök kárhozattúl.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 437–8. – Cím: PATER NOSTER. – Dallamát is közli.

A Miatyánkból szerkesztett válaszos ének közönséges időre és vasárnapokra. Szövege eltér Kájoni hasonló kezdetű énekétől, a formája és dallama azonban azonos. Vö. Pater noster c.

Versforma: 8–6–8–4–10–12 (a–b–a–b–c–c); a 2. és 3–6. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 185. sz.
Hátra Kezdőlap Előre