[EZ Világi nemes rendböl…]*

Nótája, Aaron veszeje virágzik

EZ Világi nemes rendböl,
költözvén gyarló életböl,
Földnek gyomrába megyek föld szinéböl:
Sok szépségèvel, es értékével,
Világ biztata, javait atta;
De máron töllem mind viszsza kévánta.
Jgy iár igy minden uraság;
Czak eddig tart az vigasság;
Utánna siet illyen szomorúság.
Azért Világnak, sok szép javának,
Csak ugy hidgyetek, s' ide nézzetek;
Néktekis szint igy majdan el-kel mennetek.
Azèrt inkáb Lelketekre,
Hogy sem Világi értékre;
Gondotok légyen, S' Isteni mértékre:
Meg-méri Isten, hogy éltek itten;
kinek szólgáltok, ki utàn jártok;
Isten dolgában ha serények vattok.
Lelki jòszág bennünk légyen;
Egyedül az velünk mégyen:
Testi jó töllünk el-marad csak ingyen.
Rátok-is halál, mikoron talál;
Nem jò lesz annak, feje allyának,
A' ki nem szólgált hiven Christusának.
Jsméröim kik vóltatok,
Hogy rátok ne szállyon átok,
Régi szent hitben Jesust szolgállyátok.
Isten hozzátok, töbször nem láttok:
Isten Uratok; gondgya lesz rátok,
Christus Urunknak hiven ha szolgáltok.
Néktek édes kèséröim,
Az Istennél könyörgöim,
Magam ajánlom; Legyetek védöim:
kinek mit töttem, botsássa vétkem,
Christus véréért, szent érdeméért;
Kis imádságtok legyen most Lelkemèrt.
Szánakodva kik ram néztek;
Kik Lelkemnek nyugvást kértek;
Legyen Istentül böven fizetéstek:
Isten meg-tartson, gonosz ne ártson;
Jésus jót adgyon, Menyben fogadgyon:
Isteni áldás veletek maradgyon.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 539–40. – Felirata: III. – Nótajelzés: Nótája, fol. 18. [ = Aaron veszeje virágzik].

Temetési ének, a halott nevében előadott búcsúztató. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–11–10–10–11 (a–a–a–b–c–c); a tízes sorok 5/5 osztásúak belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 200/I. sz.

19 Lelki jòszág – erény, jóság (NySz I, 50–1).
Hátra Kezdőlap Előre