Alia Funebralis*

Ez vilagot lasd, mint vitezkedik,
Az el mulandokrol menit igekeszik,
Kinek düczösege ol hamar el mulik,
Mint az nilat az keszijböl meli hamar el lövik.
Ez vilaghnak az eö birodalma
Czak annit tart az eö nagi hatalma,
Mint az faszakasnak garlo czinalmanya,
Kit vizontagh romlandova teszön az eö job karia.
Sokkal többet bator az irasnak
Hidgen ember a jegen megh irtnak,
Hogh sem ez vilaghnak eö igiretinek,
Hidged bizonj, az mit igir, eö nem al annak.
Szem fenj vesztö ayandekokkal magat
Giakorta aiania az eö baratsagat,
Igiri minekunk minden boldoghsagat,
De nem hadgia sok ideigh nekünk biradalmat.
Hova löt el czaszarnak felsege?
Amaz fris gazdaghnak az eö düczösege?
Az szegen Laszarnak szenvedetessege?
Lün eö neki szegensege minden duczösege.
Mindeneknel szeb, ekesen szolo
Mond megh nekem, hova let Cicero?
Az Aristoteles, kihez mas hasonlo
Beölczeseghvel s valion kivolt eö vele eggienlö?
Beölcz Salamon az eö nemszetseget
Hova teötte minden düczöseget?
Avagi erös Samson az eö vitezseget?
Mond megh nekem, ha el vitte gyeözhetetlenseget?
Az Absalon ikes termetivel
Hova löt el szep tekentetivel?
Avagi az Jonatas kedveskedesivel,
Mond ezt nekem, kedves szemeijvel?
Megh szantalan vrak, fejedelmek,
Minden üdöbeli ma ga nadzo rendek,
Ez vilagi nepek es minden erössek,
Valions immar ki fel töllök, hol vagion ereiek?
Egy szempillantasban mindenek el mulnak,
Nincz kettös innepe, hidgied, ez vilaghnak,
El mulando arnyek düczösege annak,
Ne higi, ember, semmikeppen az eö iovaynak.
Mert el veszik tölled az eletet,
Es heliette adnak na gi geötrelmet,
Erröl az szent iras sok emlekezetet
Ad elönkben minden nap na gi sok teörtenetet.
Nem tied, az mi el mulando,
Nem erök, az mi el veszendö,
Asz menj orszagh nekünk leszen maradando,
Ha oda fel szüvünk lelkünk leszen ohaytando.
Mint az faknak leveley szeliel
El hullanak agayrol eöszel,
Maidan, el hid, nagi hirtelenseghvel
Az halalnak el ieö merge nagi kegitlenseghvel.
Oh fergeknek te keöver konyhaia,
Apro pondrak roshadando tarhaza,
Oh te orczianak veszedendö arnyeka,
Teneked szol az Christusnak kialto szozatia.
Sietseghvel az örök eletre
... utat amaz diczöseghre,
Kinek, hidged ember, soha vege
Ha nem leszen mind erökke eörvendetessege.
Keöniöröghiunk az atia Jstennek,
Eö fianak es az szent leleknek,
Hogi az mü szüvünkben kivansagat ennek
Gierieszszefel sebes langiat az eörök eletnek.

12 bizonj <> 16 A sok ideigh szavak a sor fölött. 34 mga 42, 44 ngi 56 Christusnak kialto kialto 58 A sor első szava olvashatatlan.

Kézirata:

Mihál Farkas-kódex. 1677–87, 124a–126b. – Cím: ALIA FUNEBRALIS.

Halottas ének temetésre. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 10–12–12–14 (a–a–a–a).

Dallama ismeretlen.

4 keszijböl – kézi íj (NySz I, 1642).

7–8 az faszakasnak czinalmanya, Kit… romlandova teszön az eö job karia – A romlásnak, pusztulásnak kedvelt bibliai képe. Zsolt 2,9: Igazgatod őket vas veszszővel, és mint a' fazekas edényét el-rontod őket; Jel 2, 27: És birni-fogja azokat vas-veszszővel, és mint a' fazekas edénye meg-rontatnak.

9 bátor – bár, ámbátor.

25 Beölcz Salamon – lásd [EÖrök Atya Isten…] c. 16. sor jz.

27 erös Samson – lásd Conceptio immaculata Beatae Virginis Mariae c. 24. sor jz.

29 Absalon – Absalóm, Dávid fia; történetét Sámuel második könyve mondja el.

31 Jonatas – Jonatán, Saul király fia és Dávid barátja (1 Sám 18–20, 31).
Hátra Kezdőlap Előre