Nemes iffivnak halalaról*

Nòtája, Aaron veszeje virágzik

NAgy Emberi nyomorúság,
méreggel elvegyes vigság;
Jaj! változandó emberi gyarlóság:
Jmé láttyátok szép fris virágtok,
tegnap fen állot, ma földre hajlot;
kit az Rokonság szomorún meg-hallott.
Oh ékes Nemes Virág szál,
minket melly hamar el-hagyál!
Halàl fölötted kegyetlen kaszával áll.
Nemes Rokonság, kedves szomszédság,
érted Kaszásnak, mit nem adnának?
semmi ajándék de nem kell halálnak.
Fris szál Istennek kellettél;
magas egeknek teczettél;
Jésus kertébe már a' földröl léptél:
Ott virágozzál, s' égben lakozzál,
szent Angyalokkal, eghi juhokkal;
Lelki sok jóval, Menyben illatozzál.
Tisztelendö Nevelöim;
èrtem bánkodó szüléim,
sok fáratságtok láttam kesergöim:
Jésus fizesse, menyben vezesse:
Isten hozzátok, még úton vadtok;
szerencsés légyen mindenben járástok.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 541–2. – Cím: V. NEMES IFFIVNAK HALALARÓL. – Nótajelzés: Nòtája, fol. 18. [ = Aron veszeje virágzik].

Halotti búcsúztató nemes ifjúnak nevében. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–11–10–10–11 (a–a–a–b–b–b).

Dallama: RMDT II., 200/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre