[Serkeny fel almadbol, oh emberi nemzet…]*

Nota Az parad

Serkeny fel almadbol, oh emberi nemzet,
Melliet ez vilagi buias ellet vezet,
Hogi ne veszesed el az szep fenies eget,
Meliben keszittetet neked örök ellet.
Giakran emlekezel utolso napodrol,
Az te eletednek veghsö oraiarol,
Keserves sirast tegi az te büneidröl,
Hogi ne rekeztessel ki az diczösegböl.
Ne bizzal erödben, se ifiu sa godban,
Ikes nemzetidben, penzben, gazdaghsa ghban,
Te nagi ioszagodban, sz ep lako hazadban,
Mert nem lehet neked mara dasod abban.
Mezittelen iöttel az földnek gomrabol,
Mezittelen tersz megh, legi bizonios arrol,
El marac, megh hidged, ez vilagi ioktol,
Bizoniossagot teszen szent Iob mint azokrol.
Jay szoval kezded el elleit eletednek,
Keözepeis, hidged, keserves jai ennek,
Megh niagiob iai leszen vege elletednek,
Ha kedvebe nem lesz az te Istenednek.
Alazzuk megh magunk az urnak ellötte,
Keöniörgesünk altal öttöt keriük erre,
Hogi mikoron leszen eletünknek vege,
Minniaiunknak lelket eö hozzaia vegie.

3 fenies<seget> 8 ne <kesertessel> 9 ifiagodban 10 gazdaghsghban 11 sep 12 mardasod 14 terszt

Kézirata:

Mihál Farkas-kódex. 1677–87, 99b–100a. – Nótajelzés: Nota Az parad[icsomnak dicsöült kutt feie].

Ének az elmúlásról. Forrása, szerzője ismeretlen. Feltehetően a Mihál Farkas-kódex írója az éneket korábbi kéziratból másolta. Ugyanennek más dallamhoz alakított változata Kájoni János énekeskönyvében található; vö. [SErkeny-fel álmodból bünös emberi-nemzet…] c.

Versforma: 12–12–12–12 (a–a–a–a).

Dallama a nótajelzések összefüggései nyomán: RMDT I., 15/II. sz. A nótajelzésben idézett Az paradicsomnak dicsőült kútfeje kezdetű apostol-ének (De apostolis c.) megvan a Mihál Farkas-kódexben is (59b); ennek dallamutalása Sztárai Mihály Hálaadásunkban rólad emlékezünk kezdetű népszerű dicséretét idézi.

2 buias ellet – fényűző élet (NySz I, 325).

13–16 Mezittelen iöttel – utalás a béketűrő Jób szavaira: Mezitelen jöttem az anyám méhéből, és mezitelen térek oda (Jób 1, 21); vö. [IM, latod. a halal mindeneket le kaszal…] sz. 16. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre