MAGYAR NÉPRAJZ(Az I. KÖTET nem jelent meg!)

II. KÖTET
GAZDÁLKODÁS


III. KÖTET
KÉZMŰVESSÉG


IV. KÖTET
ÉLETMÓD


V. KÖTET
MAGYAR NÉPKÖLTÉSZET


VI. KÖTET
NÉPZENE, NÉPTÁNC, NÉPI JÁTÉK


VII. KÖTET
NÉPSZOKÁS, NÉPHIT, NÉPI VALLÁSOSSÁG


VIII. KÖTET
TÁRSADALOM


MAGYAR NÉPRAJZ

nyolc kötetben

KÉSZÜLT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉBEN

Szerkesztőbizottság

PALÁDI-KOVÁCS ATTILA

a szerkesztőbizottság vezetője

BALASSA IVÁN
† BODROGI TIBOR
DOMONKOS OTTÓ
† DÖMÖTÖR TEKLA
† GUNDA BÉLA
HOFER TAMÁS
OROSZ ISTVÁN
† TAKÁCS LAJOS
† TÁLASI ISTVÁN
VARGYAS LAJOS

AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST