Három elégia

1.

Megmutattad nekem a vizet,
de nem tudom, mi a víz.
Az ártó kőzeteket sem ismerem,
a savakat sem és a gépeket;
saját szépségem-irtózatosságom is
sötét, omlékony, mint az iszap.
Pávafark nyílik ki hirtelen:
egész jelenlétem hiábavalósága.
Szemeimé és fogaimé,
karjaimé s gondolatomé:
most tudtam meg: már nem te vagyok.
Te szembenállsz velem. Vársz,
lehajolsz a vizek fölé. Látom él a víz,
él a hús, az erdő; él: lángol.
Lángol a víz: nem tudom, mi a láng,
és énekelek itt a tűzvész előtt.
Megmutattad, mi vár rám,
ne szánakozz többé: odamegyek.
Mást nem tudok. Mondom neked
a dalt és odamegyek.
Gyerekkoromban ismertem a sarat,
ismertem a szelet, árokpartot,
az első sugarat és az esti homályt:
szeretnék megmeredni és hallgatni.
De élek, mint a fa és kiáltok:
határtalanság: hallasz?
Vagy ez az észrevétlen hallgatás te vagy?
Ne rejtőzködj: elmegyek oda,
ahol a vizek fölé hajolsz.
Itt nem jutott nekem semmi több.
Semmi; a lekerekült fenekű cseréptányér
rád-bámul: semmi és kiesik rajta
a homlokom, a szám, az izmom
észrevétlen. Tízezer év óta esem.
Nem akasztott meg egy ág,
szerelmes kéz, muzsika;
valahol két elragadtatott szárny.
Két comb közül kihulltam
és két combon át,
de nem akasztott meg egy szív.
Csillagok hasították át agyam:
nem hiszek a fényben.
Nincs bennem fény. Benned van,
ott, ahol állsz. Hallasz? énekelek
és elmegyek oda, hozzád.
Gyerekkoromban ismertem
a lányokat és orgonafa-késemmel
utat vágtam magamnak a gazok és kórók
között a paradicsomba.

2.

A szerelemről vannak szavaink,
de bennem lassan kihűl az áhitat,
és hömpölygetni kezd egy csíkos,
állhatatos folyó.
Bokrok alatt, a fagy vermeiben,
házakat mosva és hidak alatt.
Van, aki röpülni szeretne ilyenkor,
engem összelapít ez a mosoly:
a száj galagonyasövényéről indul el
és a szem merő-zöld káprázatába
szakad szét. Minden kinyílik,
amit te ismersz, de nekem fém-meztelenség
és önpusztító csúnyaság:
a gyümölcs húsából irgalmas
tisztasággal fordul ki a mag.
Megmutattad nekem a szerelem képét,
nem tudom, milyen az.
Egy őrültet látok, füstoszlopot látok
és téged: a túlsó partról görbülsz
a vizek fölé, mint a szürkegém.
Én most elmegyek oda,
hol nem hallhatok ilyen
szavakat: a te kezed
az én kezem és az én kezem a te kezed.
Ilyen szavakat: testedet kívánom.
És olyan szavakat, hogy menj,
borítsd le lúgkővel az arcod,
nem akarlak megismerni többé.
Ne légy, ne éhezz énrám, bújj a rög alá,
a sötétségbe, ahonnan jöttél, fald föl magad
és hallgass el, hallgass.
Mivel garázda volt a nyár.
Naponta épültek aranyhidak
az ég fakadó ellentétei közt
és a férfi, ki a teremtésből
előlépett asszonya hajával,
emelkedett és emelkedett
a szélben. Még áldott volt minden tévedéstől.
Te szembenálló. S ha közeledek,
tovább haladsz. Nem érhetem
utól magamat. De kiáltani elég:
karjai közt visszakaptam
paradicsomi sorsomat, fénylettem
és szívemben szabadon suhant
körbe-körbe egy fehéren tükröző
madár, mintha a lerogyhatatlan
eget szelné át.

3.

Most igazán, földre-tottyanó levelek,
most igazán, mikor nemsokára
kopogós lesz az út, mint a bakelit.
Érted ezt, letaszíthatatlan?
Az ész évszakait és a termékenységét?
Most igazán álmomnak beszélek.
A kövek termékenysége: a hegy,
a vizek termékenysége: az eső,
a levegő termékenység: a vihar.
A termékenység: az egész és te vagy az.
A vas nem zuhan, a fény nem zuhan,
a szántók nem zuhannak:
te állsz, és én eliramlok
alattad, fölötted: mindig aggódom.
Tavasszal, mikor még friss az ásás,
a föld gőze ősi, ismerős simitással
áramlik vérembe: akkor megismerlek.
Arcom és a leesett levél rajza ugyanaz.
Csak én látom ezt. Te vagy.
De látni a termékenységet:
az én fáradságom.
Tudom, nem hallasz,
csupa-fül, csupa-szem, csupa érzék,
Hogy táncoljak előtted: virágzó közöny?
Ismered a telet, minden szín halálát,
ismered az időt? Rettentő puhaság.
De az ablak boldog és a krizantin
magába-gyűjti fehér hatalmát,
míg én fölemelem a karom,
úgy énekelek újra hozzád:
elmegyek az illatok közül,
mire lecsavarodnak rólam
a világ ábrándjai, mint a selyemszalag.
Meztelen a totemek közt mit csináljak?
Lassan változik át a felhők bőre
liláról feketére. Lovak vágtatnak át rajtam,
hallasz? Te mondd meg:
jajgatok vagy úszva énekelek
az anyafölddel összecsordító vérben?Hátra Kezdőlap Előre