A költők nem azért énekelnek

A költők nem azért énekelnek,
hogy megveregessék a térdüket
szendvicses asztaloknál, s a jámborok hullámai
vörös fülekkel tóduljanak haza
mulasztásaik szégyene miatt –,
de a makacsok: a szemforgatók,
az örök köd mögé futók, a biztosak,
a hajthatatlan tuskók, süketek:
itt-ott a minisztériumba fagyott buddha-arcok,
vastag zsebű kalap-sapka-gyártók,
kocsihoz láncolt prometheusok
tanácsház mélyén, gyártelepeken,
kiknek szeme föl-fölujjongott,
mikor itt éjjel-nappal morogtak
a rettegés géppisztolyos autói;
a múlt-imádók minden serege,
kik a hidrogénbomba szárnyatlan madarát
elbocsátanák csöndes tanyák, folyók,
fényben keringő városok fölött,
hogy a földből ne maradjon más,
csak a mindenségre vágott üszkös-ajkú seb;
kik csak két mértékkel mérnek:
a saját boa-torkukkal maguknak
és cinke-szájjal bárki másnak,
kik fizetéssel mérik a hazájuk,
s ahogy az nő, úgy vetik meg hazájuk,
ezek a kő-koponyák, e rejtélyesek,
oda se fülelnek, ha költők énekelnek,
nekik akkor se volt hideg,
mikor egy ország bőre fázott.
A költők nem azért énekelnek,
hogy ma úgy feküdjenek le, mint tegnap este,
hogy már a szerelmet se higgyétek el,
hogy a mellszakító sírásra se zokogjatok,
hogy a meggyfák mosolyára se nevessetek,
ti nehéz-térdűek, hegesztők, vaslemezen,
ti félmeztelenek, olvadt üveg-tó partján,
ti parasztok, némán a közös búzatarlón,
ti kalauzok fekete seregben
a hajnal tejes félszigetein,
te bizalmas munkás a huzalgyárból,
kivel a téli eső odvában kopogtam,
te csizmásan elmerülő tanítónő
a viskók, hónapok és bánat üregébe,
ti nézők, akik filmen, televízióban
keresitek a paradicsom völgyét,
ti fiatalok vércse-hajjal,
ti lányok, piros harisnyanadrágban,
holdba suhanó autóbuszon:
ti végre meginduló erdők!
ti jöttök a tűz dudváit eltaposni,
ti jöttetek az idő darabjait összerakni, –
ne menjetek el innen bálvány-arccal,
ne menjetek el utálkozva
a föld kormos gerendái közül
kiáltó csonttal és hasadt bőrrel.
A költők nem azért énekelnek,
hogy ne legyen idő az igazságra,
történelemre és álomra
a világ álarcai között.Hátra Kezdőlap Előre