Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
19442 documents

A felnőtt népesség olvasási és olvasmánybeszerzési szokásai : Egy reprezentatív országos vizsgálat eredményei / Gereben Ferenc

Olvasáskutatás és -történet, Könyvtárhasználat, Művelődésszociológia
olvasás, olvasáskutatás, olvasásszociológia, könyvtárhasználat, Magyarország, 1960-as évek, 1970-es évek, 1980-as évek

"Az 1978-as KMK-MKKE felmérés során ugyanazokat tekintettük könyvolvasónak és rendszeres olvasónak, mint az 1964-es KTTK-vizsgálat; ... az 1964-es felmérés 20 éven felüli megkérdezettjeinek olvasói arányszámait vetjük egybe az 1978-as kutatás ugyancsak 20 éven felüliekre vonatkozó adataival."

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19868  2019-10-18

Az egységes euro pénzforgalmi térség, SEPA (Single Euro Payments Area) / Dávid Sándor

Pénzügy, bankügy
valutaunió, euró, pénzforgalom, bankügy, Európai Unió

"Összefoglalva tehát a SEPA-vízió és -projekt lényege, illetve célja az euro pénzforgalmi szolgáltatások piacainak egyesítése és egységesítése, intenzív versenyhelyzet kialakítása a szolgáltatók között, ahol nincs különbség a határokon belüli és a határokon átnyúló eurofizetések között az EU területén."

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19867  2019-10-18

A keszthelyi Helikon-Könyvtár balatoni gyűjteménye

Könyvtártörténet, Helytörténet, helyismeret, Szakbibliográfiák, Katalógusok
különgyűjtemény, szakkönyvtár, múzeumi könyvtár, könyvtári katalógus, szakbibliográfia, helyismereti bibliográfia, Országos Széchényi Könyvtár (Budapest). Helikon Könyvtár (Keszthely), Keszthely, Balaton

"ÁMOSSY Zoltán - LENKEI V[ilmos] Dani - SCHULHOF Vilmos: A magyar Szent Korona országainak Balneológiai Egyesületébe tartozó fürdők és források képes ismertetése. - 1913-1914. Bp. 1913-[1914], Orsz. Baln. Egy., Pátria. 2 db. - 23 cm. - Borítékcím: Magyarországi fürdők és források képes ismertetése."

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19866  2019-10-18

Katalógus a Szegedi Műbarátok Köre 1917. évi pünkösdi kiállításához / szerkesztő Lugosi Döme

Képzőművészet általában, Művészettörténet, Katalógusok
képzőművészeti kiállítás, festészet, szobrászat, műgyűjtés, Back Bernát (1871-1953), Szeged, századforduló, első világháború

"A műgyüjtés, az amatőrség alatt egyeseknek a műtárgyak összeszedésére s megőrizésére irányuló és saját kedvtelést szolgáló, szakismereten alapuló rendszeres tevékenységét értjük. Érdeklődése leginkább a képzőművészeti, műipari, néprajzi tárgyak, régiségek, történelmi ereklyék, könyvek s kéziratok összegyüjtésére irányul."

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19865  2019-10-18

Szelíd ég alatt... / Piroska Rentsch

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, családregény, 21. sz.

"Kiürült, fénytelen lett a világ. Szürke. Halódó szürke. Elindult, és nincs, aki megfogja a kezét, mint kisgyermekkorában, mint... S csak megy, megy a rendben sorakozó házak fülledt árnyékában, a kerítések mellé szorított, kikopott köveken. Nyirkos és reménytelennek tűnő a beláthatatlan messzeség. Nincs hová megérkeznie."

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19864  2019-10-18

A széptan előcsarnoka / Zsilinszky Mihály

Esztétika, művészetfilozófia
esztétika, művészetesztétika, művészetelmélet, 19. sz.

"Mint minden tudomány, ugy a széptan is az igazság földeritésére törekszik. A széptan igazságát a szép eszméje képezi, melynek megfejtése első pillanatra igen könnyünek látszik, amennyiben a közéletben a leggyakoribb kifejezések közé tartozik a szép. Azonban a közélet a szépet többnyire felcseréli a hasznossal és a czélszerűvel."

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19863  2019-10-17

Ein Leben wird Dir anvertraut! Nimmst Du es an? : Für junge Eltern / Piroska Rentsch

Jóslás, asztrológia, Gyermekek
asztrológia, gyermek

"Die Astrologie gibt uns auf viele Dinge manchmal für uns unverständliche Antworten, Erklärungen. Der Mond, die Sonne und die anderen Planeten üben auf alle Lebewesen ihren Einfluß aus. Diese Einflüsse machen sich durch bestimmte Kennzeichen beim Menschen bemerkbar, also auch beim Charakter eines Kindes."

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19862  2019-10-17

Életet bízok rád! Vállalod-e? : Fedezzük fel gyermekeinket az asztrológia segítségével! / Piroska Rentsch

Jóslás, asztrológia, Gyermekek
asztrológia, gyermek

"A szülő néha értetlenül áll a gyermekkel szemben: Az én gyermekem, és mégsem értem! Megpróbáltuk jól nevelni, és mégis...? Valamikor, valamit közösen elrontottunk? Kereshető a válasz a gyermek horoszkópjában is! Ennek ismerete a gyermeknevelésben segítség lehet a szülő számára."

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19861  2019-10-17

A világ végén / Piroska Rentsch

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Még mindig nem érti, mi történt, amíg aludt. Tamás és Vicu meghalt. Ő él. Miért? Miért maradt életben, ha a másik kettő nem? Nem volt válasz, talán majd lesz... A gyertya fogyóban volt, áporodott levegő terpeszkedett a helyiségben. - Ki kell nyitnom az ablakot - gondolta Judit, és az ablak irányába tapogatódzott."

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19860  2019-10-17

A keszthelyi Helikon-Könyvtár balatoni gyűjteménye

Könyvtártörténet, Helytörténet, helyismeret, Szakbibliográfiák, Katalógusok
különgyűjtemény, szakkönyvtár, múzeumi könyvtár, könyvtári katalógus, szakbibliográfia, helyismereti bibliográfia, Országos Széchényi Könyvtár (Budapest). Helikon Könyvtár (Keszthely), Keszthely, Balaton

"(SZERELMEY. Nikolaus:) Album des Balaton. Erinnerung an (Balaton-)Füred und seine Umgebung. Nach dem ungarischen Originale bearb. und mit dem neuesten... Daten verm. Pest 1855. Edelmann. 30 l. 10 t. 2 térk. - 25 cm. - Boritékcím: Abum des Platten-Sees"

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19859  2019-10-17

D. Junius Juvenalis szatírái / Decimus Iunius Iuvenalis ; fordító Kis János

Antik irodalom
ókori latin irodalom, szatíra, gúnyvers, 1-2. sz.

"Engemet is régen nem ver már mesteri páltza,
Én is ajánlottam Syllának, hogy hadi bajból
Térne nyugodni. Bohó könyörülés lenne, ha szánnám
A' papirost, mikor azt olly sok firkálat emészti."

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19858  2019-10-16

Mi a VIBER? : [Valósidejű Bruttó Elszámolási Rendszer]

Pénzügy, bankügy
bankügylet, pénzügyi művelet, bankügy, nemzeti bank, Magyar Nemzeti Bank

"A bankrendszer mindig az adott körülmények között lehetséges legalacsonyabb jegybanki számlapénz-állomány tartásában érdekelt, ezért szükséges, hogy olyan eszközökkel rendelkezzék, amik a fizetési forgalom biztonságos lebonyolítását és a hatékony likviditásgazdálkodást összeegyeztethetővé teszik."

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19857  2019-10-16

Palaeokarst : Studies in Hungary / Korpás László

Geológia, földtörténet, Geokémia, ásványtan, Barlangkutatás
karszt, karsztosodás, geomorfológia, földtani kutatás, szemletanulmány, Magyarország

"Dealing with the morphology of palaeokarsts we concentrate on features controlled by bedding plane and by tectonism, and on their combination. Accordingly we distinguish conformable (parallel with the bedding) and disconformable (cutting the bedding) and the combination of conformable-disconformable types."

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19856  2019-10-16                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

MIA
Web Archiving Project

 

GALLERY
Authors and works

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

LOD:
http://mek.oszk.hu/html/lod_eng.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2019.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic