Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
17015 documents

A Pécsi Tudományegyetem informatikai fejlesztésének története / Achs Ágnes, Borgulya István, Czopf János, Dobay Péter, Gimesi László, Juhász Pál, Keresztesi Miklós, Markó Tamás, Szakonyi Lajos, Uherkovich Péter ; szerkesztő Gimesi László

Ipartörténet, Informatika az oktatásban, Felsőfokú oktatás, Nevelés- és iskolatörténet, Kutatás-fejlesztés
informatika, számítógép-hálózat, hardver, programozás, infrastruktúra, műszaki fejlesztés, technikatörténet, számítógép-használat, felsőoktatás, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Magyarország, 1970-2000-es évek

"A számítástechnika-oktatás a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán az EMG-830 típusú számítógép beszerzésével egy időben indult be. A számítógépet az Építésgazdasági és Szervezési Intézettel (ÉGSZI) és az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium kutatóintézetével közös beruházásban szerezte be a főiskola 1971-ben."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17418   2017-10-18

Péterke : Regény / Anatole France ; fordító Szini Gyula

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19-20. sz.

"Igazam volt gyermekkoromban, amikor az Ismeretlenség világát, amelyet kerestem, a közelemben tudtam. Az ismeretlen világ körülvesz minket, nem más, mint mindaz, ami rajtunk kivül van. És minthogy sohase fogunk tudni önmagunkból kilépni, nem is érjük el sohasem."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17417   2017-10-18

Az oktatásirányítás reformja és az oktatás irányítói : Oktatáspolitikai elemzés / Halász Gábor ; szerkesztő Kozma Tamás

Oktatáspolitika, oktatásügy, Alsófokú oktatás, Középfokú oktatás, Művelődésszociológia, Politológia
oktatásügy, oktatáspolitika, oktatási reform, közoktatás, iskolarendszer, vita, attitűd, társadalmi részvétel, Magyarország, 1980-as évek

"A vitákon résztvevők gyakran minősítették negatívan az aktuális működési viszonyokat, de általában nem mentek túl annak a sommás megállapításán, hogy az iskola nem úgy működik, ahogy kellene. Ez a megállapítás is a leggyakrabban felelősségáthárító megfogalmazásokban bukkant elő."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17416   2017-10-18

Erdély jogán és más dolgok : Cikkek, karcolatok / Gulácsy Irén

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, publicisztika, 20. sz.

"Erdély erdélyivé tesz. Mi az a különös bűvölet, mely minden lármás és tolakodó önpropaganda nélkül is a legrövidebb időn belül befon, valami láthatatlan közös hálóba fog és örökre erdélyivé marasztal? Éppen Erdélynek sohasem erőszakos, mindig kíméletes, megértő és méltányos lelki magatartása."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17415   2017-10-18

A sötét virág / John Galsworthy ; fordító Pogány Elza

Klasszikus világirodalom
angol irodalom, 19-20. sz.

"Nem tartozott azon ifjak közé, akik mindig hódításra gondolnak. Magát a hódítás gondolatát közönségesnek, alacsonyrendűnek, borzasztónak találta. Nagyon sok jelnek kell rámutatnia, amíg ráeszmél, hogy egy asszony szerelmes belé, különösen az, akire felnéz, akit olyan csodaszépnek lát. Mert minden szépség előtt meghajolt..."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17414   2017-10-18

Existence(s) : Short deep-forage chapters / Király István ; fordító Czintos Emese, Korondi Ágnes, Stela Popa; illusztrátor Octavian Cosman

Modern filozófiák, Metafizika, Ismeretelmélet, tudománytan, Tudománytörténet, Textológia, diskurzus
hermeneutika, egzisztencializmus, metafizika, lételmélet, fenomenológia, filozófia, filozófiatörténet, alkalmazott tudomány, költői nyelv, természetes nyelv

"It is in fact that word or name of the Nothing which most directly stands before us and - as we also utter it - within us. So the word of the Nothing explicitly is the not a contingent, but precisely a necessary subject and field of the outspoken and questioning thinking about it. Which awaits consideration."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17413   2017-10-18

Erről jut eszembe! [Hangoskönyv] / Árvay Mária

Kortárs magyar irodalom, Fogyatékosok
magyar irodalom, vak, hangoskönyv, 21. sz.

"Sokan keressük az örömöt életünkben! Meg is lehet találni! A nagy célkitűzések is boldogsággal tölthetnek el, azonban számomra sokkal fontosabb a kis, apró dolgokban megkeresni mindazt, ami örömöt, megelégedettséget, harmóniát, békességet, nyugalmat ad. Írásaimmal ezekre a kis, mégis fontos örömforrásokra szeretném felhívni a figyelmet."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17412   2017-10-17

Arkádiai legenda / Karl Gjellerup ; fordító Balassa József

Klasszikus világirodalom
dán irodalom, 19. sz.

"Időközben néha megesett, hogy az utazás vágya elfogott egy arkádiai ifjút. Ha az ilyen kalandor visszatért »a nagy királytól« Susából, vagy Augustus császártól Rómából, vagy a bizánci császártól, akinek a testőrségében szolgált: ez volt az egész hatás, amit a világ fővárosainak élete erre a kis pásztorgyülekezetre gyakorolt."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17411   2017-10-17

Losonczi Bánffy Dénes és kora : Életrajzi vázlat / Zsinka Ferenc

Magyar történelem 1527-1790, Politikatörténet
főispán, arisztokrata, politikus, katonatiszt, magyar történelem, Bánffy Dénes (1630-1674), Erdély, 17. sz.

"Bánffy az interessatus mozgalom elején nem volt már olyan szívvel-lélekkel residense a német érdekeknek, mint előbbi nyilatkozatai feltüntetik: már gyültek a tapasztalatok, mik kezdték átformálni, nem egyszerre ugyan, de annál hathatósabban. Jelentkezik ez a visszatetszés nála már bécsi követsége után."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17410   2017-10-17

Bánffi Dénes kora és megöletése : Történeti rajz / Szilágyi Sándor

Magyar történelem 1527-1790, Politikatörténet, Büntetőjog
főispán, arisztokrata, politikus, katonatiszt, kivégzés, büntetőeljárás, magyar történelem, Bánffy Dénes (1630-1674), Erdély, 17. sz.

"Egy körülmény Telekit gyors elhatározásra bírta. Azon meggyőződésre jutott, hogy Bánffi valamit forral, talán a a bécsi udvarral kapcsolatban, mely úgy gondolkodhatott, hogy Apafinak a fejdelemségből elmozdításával Erdélyben más politikát juttathat diadalra, s talán hogy épen ő maga akarja elfoglalni a trónt."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17409   2017-10-17

Császár Ferencz költeményei / Császár Ferenc

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Neked, dicsőült árnya Guzmicsunknak!
E versfüzérkét Neked szentelem:
Siréj ne rejtse hű fiát honunknak,
Hol áldozatra hí szent érzelem."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17408   2017-10-17

Olasz költőkből / fordító Császár Ferenc

Klasszikus világirodalom
olasz irodalom

"Min életünknek pálya-közepében
Homályos erdőn történt tévelyegnem?
Mert a valódi ösvényt elhibáztam."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17407   2017-10-17

Várakozás a Messiásra : Az üdvtörténet ószövetségi szakasza / Gazdag Gyöngyi M. Gemma

Keresztény vallások, Vallástörténet, Alsófokú oktatás
messiás, próféta, teremtés, istenélmény, ősvallás, vallástörténet, bibliamagyarázat, Biblia. Ószövetség, vallásoktatás, tanterv, óravázlat, ókor

"Témája: Az üdvtörténet színtere és főszereplője - történeti és műfaji bevezetés az Ábrahámig terjedő korszakba (a kezdetektől Kr. e. 2000-ig).
Célja: A világ és az ember keletkezésével foglalkozó legfontosabb elméletek és műfajok (etiológia, mítosz, monda) alapszintű bevezetése. Órai jegyzetelés gyakorlatának kialakítása"

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17406   2017-10-17                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2017.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic