Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
23204 documents

Autonómia-törekvések Kárpátalján / Dupka György

Kisebbségek, Magyar történelem 1919-1945, Magyar történelem 1946-1989
határon túli magyarság, kisebbségi politika, autonómia, szellemi élet, magyar történelem, történelmi forrás, Kárpátalja, Ukrajna, 20. század

"A kárpátaljai autonómiáról az első hivatalos magyar bejelentést Horthy Miklós tette meg 1939. március 20-i szózatában, amit Kárpátalja népéhez intézett, s amelyben kilátásba helyezte az autonómiát. Hasonlóan nyilatkozott Teleki Pál miniszterelnök is, amikor azokban a napokban (március 25-27. között) Kárpátaljára látogatott."

URL: http://mek.oszk.hu/23600/23653  2022-12-08

Útmutató könyvtáralapításhoz 2. : A digitalizálás fejlődéstörténete / Fodor János, Tószegi Zsuzsanna ; szerkesztő Kiszl Péter

Elektronikus szöveg és könyvtár, Emberi jogok, Copyright
digitális jelfeldolgozás, személyi adat, adatvédelem, szerzői jog, szellemi tulajdon, könyvtár, Magyarország, Európa

"Fontos megkülönböztetni a digitalizálástól a digitális megőrzést. A digitális megőrzés (digital preservation) a már digitális információk hosszú távú fennmaradásának biztosítását jelenti, így nem csak a digitalizált, de az eleve digitálisan rögzített (born-digital) dokumentumok tárolását, aktuálisan befogadható formátumra konvertálását is."

URL: http://mek.oszk.hu/23700/23727  2022-12-08

A tettenérhető történelem : Kárpátaljai nemzetiség- és kultúrtörténeti vázlat / Benedek András, S.

Művelődéstörténet, Magyar történelem általában, Kisebbségek
határon túli magyarság, szellemi élet, magyar történelem, művelődéstörténet, Kárpátalja, Ukrajna

"A »múltbaszervesedő» kisebbségi hagyománytudat a látható, felmutatható, vagy legalábbis rekonstruálható emlékek mellett szükségszerűen keresi saját »szellemi« örökségét is. Míg azonban a kövek, a tárgyak túlélték a viharos évszázadokat, az egymást követő generációk sora többször is megszakadt."

URL: http://mek.oszk.hu/23600/23636  2022-12-08

Báthory István születésének 400 éves fordulójára rendezett emlékünnepély : 1933. november 15.-én

Magyar történelem 1527-1790
uralkodó, magyar történelem, megemlékezés, Báthori István (Erdély: fejedelem) (1533-1586), Erdély, 16. század

"I. Báthory István volt az első erdélyi fejedelem. Nemcsak ő viselte először ezt a cimet - elődje, János Zsigmond, még magyar király volt - de ő volt az első, aki tudatára ébredt a mohácsi vész által teremtett helyzetben Erdély öncéluságának, szivós következetességgel igyekezett lerakni ennek alapjait s megvédelmezni..."

URL: http://mek.oszk.hu/23600/23680  2022-12-07

Pár szál virág... : Versek / Ürmösi Károlyné

Klasszikus magyar irodalom, Határontúli magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, vallásos irodalom, Erdély, 20. század

"Pár szál virág a vázában,
Illatos szép fehér rózsa.
Kelyhéről az illat úgy száll,
Mintha csupa sóhaj volna ..."

URL: http://mek.oszk.hu/23600/23679  2022-12-07

Szeráf szárnyak / Ankáné Dobay Mariska

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. század

S »szeráfszárnyakat« kaptam tőle,
Kí lelke fényét szórja rám:
- És hogy repülni mégse tudok,
Annak az oka - ősanyám ...

URL: http://mek.oszk.hu/23600/23678  2022-12-07

Kéziratosság és nyomtatott kultúra a régiségben : Fiatalok Konferenciája 2020 / szerkesztő Kovács Annamária, Molnár Annamária, Virág Csilla, Vitkai Nóra, Vrabély Márk

Magyar irodalom története, Világirodalom története, Könyv- és írástörténet
kézirat, régi magyar irodalom, magyar irodalom története, világirodalom története, Magyarország

"A Königsbergi Töredék kutatása során a magyar szöveget leginkább önmagában, az azt körülvevő latin szövegek közül kiragadva vizsgálták. Az őrzőkódex a nyelvemlék kutatásában csak nemrég merült fel szempontként; a kódex, amelynek kötéséből a magyar nyelvű szövegek előkerültek, csak az utóbbi tíz évben került a kutatás látóterébe."

URL: http://mek.oszk.hu/23600/23671  2022-12-07

Jó pásztor volt : Gecse Endre kárpátaljai mártír tiszteletes emlékezete / szerkesztő Gortvay Erzsébet

Egyháztörténet
protestáns lelkész, mártír, vallásüldözés, református egyház, egyháztörténet, Gecse Endre (1907-1959), Kárpátalja, Ukrajna, 20. század

"Az 1956-os magyar szabadságharcot követö szovjet megtorlás vértanúja ő is. Esete éppoly égbekiáltó, mint uráé, a Jézus Krisztusé, aki felett 2000 éve rendezte meg a maga koncepciós perét a korabeli hatalom. Nagyszabású kirakatper bábfigurájának szerepét szánták Gecse Endrének is saját kora Pilátusai. De számításukba hiba csúszott."

URL: http://mek.oszk.hu/23600/23652  2022-12-07

Romzsa Tódor püspök hitvallása és vértanúhalála / szerkesztő Bulecza Rozália, R.

Egyháztörténet
püspök, mártír, vallásüldözés, görög katolikus egyház, egyháztörténet, Romzsa Tódor (1911-1947), Kárpátalja, Ukrajna, Szovjetunió, 20. század

"Mivel az árulással egyenlő megalkuvást a püspök egyszer és mindenkorra elutasította, ezzel halálos ítéletét vette tudomásul. Ettől fogva az élete nem más, mint az ítélet végrehajtására való várakozás. Nem ismeri az órát, amelyben hóhéra eljön. Mint minden normális emberben, benne is munkál az életösztön..."

URL: http://mek.oszk.hu/23600/23651  2022-12-07

Guti körkép / Zubánics László

Helytörténet, helyismeret, Falu, város
falu, helytörténet, Gút, Kárpátalja, Ukrajna

"Gut az Alföldhöz simuló beregi síkság északnyugati részén fekszik sűrű tölgyesek karéjában, 5 kilométernyire a Beregszász-Munkács között húzódó autóúttól. A legközelebbi vasútállomás Nagybégányban és Barkaszón van, mindkettő 12 kilométernyire. Területe sík vidék, néhány dombbal, amelyek magassága 150 méter (tengerszint fölött)."

URL: http://mek.oszk.hu/23600/23650  2022-12-07

Magyarország a médiában 2010-2014 : Kritikai észrevételek a sajtótudósítások kapcsán / Klaus von Dohnanyi, Gelencsér Ágnes, Hegedűs Dániel, Gereon Schuch

Média általában, Magyar belpolitika
tömegtájékoztatási eszköz, médiakutatás, kormányzati politika, belpolitika, politikatörténet, sajtótörténet, Magyarország, 21. század

"Vajon mennyiben lehet a kritizált fejlemények tekintetében a demokratikus politikai praxis kultúrtörténetileg megmagyarázható, különleges nemzeti sajátosságairól beszélni, melyeket a nemzeti szuverenitás és az Európai Unióban érvényesülő szubszidiaritási elv fényében a külföldi partnereknek is el kell fogadniuk?"

URL: http://mek.oszk.hu/23600/23670  2022-12-06

Petőfi és a színpad / Oláh Ferenc

Film- és színháztörténet
színházművészet, színháztörténet, Petőfi Sándor (1823-1849), Magyarország, 19. század

"Habár siker helyett csak éhséget és nyomort, a művészet fenséges rejtelmeibe való beavattatás helyett csak csalódást adott cserébe lánglelke rajongásáért az imádott szinpad és akármilyen erős elhatározással hagyatta is ott vele a pályatársak gúnyja és kíméletlensége háromszor is a színészetet..."

URL: http://mek.oszk.hu/23600/23669  2022-12-06

Az Ungvidék pásztorművészete / Galgóczy Tibor

Tárgyi népművészet, Folklorisztika, Tárgyi néprajz
pásztorművészet, népi díszítőművészet, népművészet, magyar néprajz, Magyarország, Kárpátalja, Szlovákia

"Saját használati tárgyaik esetében általában egyszerű megoldásra törekedtek. Remekbe szabott volt az ostor, a fából és szaruból faragott ivópohár, a tarisznya. A szaruból készült tárgyak külön kategóriába sorolandók. Tulajdonképpen ezek rejteznek a »Felső-tisza-vidéki pásztorművészet« fogalomkör mögött, melynek rangos helye van a kárpát-medencei pásztorművészetben."

URL: http://mek.oszk.hu/23600/23649  2022-12-06                tovább...

 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

 

MIA
Web Archiving Project

 

 

GALLERY
Authors and works

 

 

 

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

 

 

POSTAL ADDRESS:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

LOD:
http://mek.oszk.hu/html/lod_eng.html

 

Developed by
National Széchényi Library Department of Digital Content Development and Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2022.

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic