Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
16306 documents

Uzoni Margit : Regény fiatal leányok számára / Benedek Elek ; illusztrátor Mühlbeck Károly

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, ifjúsági irodalom, 19-20. sz.

"A leányok összesúgnak, vihognak. Ella is, mintha röstelkedve nézne rám. Szegény Ella! Neki még nem bocsátották meg, hogy az édes apja besegítette ezt a penész-virágot, aki iránt szemmel láthatóan mind ahány bizodalmatlan. Szinte látom, hogy már hallgatólag megegyeztek abban: alamuszi leányka lehet ez az Uzoni Margit."

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16700   2017-03-28

A kettévált milliomos [Hangoskönyv] / Aszlányi Károly

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, hangoskönyv, 20. sz.

"Az egyik Awk előrántotta revolverét. A másik nyugodtan szivarozott tovább. Az egyik megütődve nézett a másikra; a másik megvetően az egyikre. Csakhogy, míg az igazi Awk nem jutott szóhoz, addig Garry lármát csapott. A gallérját tépte és morgott. Awk már maga is kételkedett a saját személyazonosságában."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16698   2017-03-28

Verselő antológia, 2016 : Irodalmi "virággyűjtemény" / szerkesztő Komáromi János

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"ott ültünk, ahol a fák sírni kezdtek
földre nyúló felhők nedvesen üzentek
láttuk a villámok szivárvány-fényében
megcsillanni arcunk egymás szemében"

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16697   2017-03-28

A nagyszebeni állami főgymnasium történelme / Boros Gábor

Nevelés- és iskolatörténet, Középfokú oktatás, Keresztény vallások
jezsuiták, egyházi iskola, gimnázium, középfokú oktatási intézmény, neveléstörténet, iskolatörténet, Nagyszeben, Erdély, 17-19. sz.

"Határozott tényként állíthatjuk tehát, hogy a mai gymnasium alapításának éve: 1692. Több, mint kétszáz éves múltra tekinthet hát vissza intézetünk. Mikor Bardia pár év alatt még társakat kapott maga mellé, rendszeresen szervezhette az iskolát. Lehet, hogy küzdöttek némely nehézségekkel, de bizonyos, hogy itt-ott előzékenységgel is találkoztak."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16694   2017-03-28

Szenegambok és nőpolitikák : Politikai antropológiák és Afrika-reflexiók / Gergely András, A.

Kulturális antropológia, Politológia, Afrikai országok történelme, Más országok néprajza, Genderkutatás
kulturális antropológia, politikai antropológia, Afrika-kutatás, szociálantropológia, nőpolitika, politológia, könyvismertetés

"Írásomban a társadalomkutatás két ágazatát, a politikatudományi és az etnikai-antropológiai vizsgálódások néhány irányzatát próbálom egymáshoz közelíteni, abban a reményben, hogy a hazai politikatudomány gazdagodhat a politikai antropológia eszköztárával és kutatási szempontjaival..."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16693   2017-03-28

Sötét napok - fekete évek : Antológia / szerkesztő Petrusák János

Magyar történelem 1919-1945, Magyar történelem 1946-1989, Kortárs magyar irodalom
Gulag, deportálás, hadifogoly, kényszermunka, második világháború, sztálinizmus, munkatábor, magyar irodalom, Nyíregyháza, Magyarország, Szolyva, Donyec-medence, 1944-1948, 20. sz.

"...Magyarországról és Nyíregyházáról is a háború utolsó napjaitól tulajdonképpen '45 végéig elhurcoltak kényszermunkákra. Nyíregyházát korabeli tanulmányok alapján közel 1000-1100 fővel érintette ez. Azt a családtól hallottam, elsősorban nagyapámtól, hogy válogatás nélkül, az utcáról összeszedtek ... embereket."

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16765   2017-03-28

Célszerű szegény emberek / Tömörkény István

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Ha az embernek ilyen téli időtájban van ráérése és költsége s fölmegy a Tátrába és ott járja a havat, akkor úr az ember, aki a sport nemes szenvedélyét űzi. Ha azonban itthon lépdel az országúton a hóban, akkor csak célszerű szegény ember, akire szánakozó tekintetet vetnek azok, akik mellette a kocsikon elsurrannak."

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16552   2017-03-27

Békességes szó : A Charta XXI Megbékélési és Együttműködési Mozgalom üzenete / szerkesztő Surján László, Kotolácsi Mikóczy Ilona; illusztrátor Mikóczy Dénes

Civil szervezetek, Kisebbségek
békés együttélés, együttműködés, civil mozgalom, Charta XXI Megbékélési és Együttműködési Mozgalom, Kárpát-medence, Közép-Európa, 21. sz.

"Célunk, hogy a Trianon okozta sebek ellenére a Kárpát-medencében élők mind szabadon élhessenek emberi jogaikkal, használhassák anyanyelvüket, fejleszthessék kultúrájukat, anélkül, hogy ezért el kellene hagyniuk szülőföldjüket. Ez a cél csak az itt élő emberek közös akaratából valósulhat meg."

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16762   2017-03-27

Jókai et la cause hongroise a l'étranger / Révai Mór János

Magyar irodalom története, Műfordítás
magyar irodalom, kulturális politika, műfordítás, Jókai Mór (1825-1904)

L'atmosphère de la terre hongroise répandue à l'étranger par les oeuvres de ce poète finira par y convertir en amis nos pires adversaires, et plus intense sera la diffusion des livres de Jókai, plus nous aurons d'amis et plus proche sera la victoire de notre cause.

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16691   2017-03-27

Fagypont alatt / Vándor Lajos

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, Ausztrália, 20. sz.

"Maga, maga kéri ki magának, kicsoda Maga tulajdonképpen?! Egy Isten háta mögötti jelzőállomás szerelője. Mit gondol miért nem kerül Maga be a központba? És miért kerül be más? Azért talán, mert másnak protekciója van, nem, «felügyelő úr», nem azért. Csak a tehetségtelenek siránkoznak a protekcióról."

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16758   2017-03-27

A bestia : Regény / Nagy Károly

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Három napig ügyesen elkerültem, hogy találkozzam vele. Bevallom, kicsit nehezemre esett a dolog, mert különösen esténként mind sürübben jutott eszembe Gloria. Megtörtént, hogy egy könyv olvasása közben elmosódtak a betűk és megjelent helyettük az asszony két, hidegzöld szeme."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16688   2017-03-27

Szállok az úrnak : Az udvarias magyar beszéd története / Kertész Manó

Nyelvtörténet, Nyelvhasználat, Társas érintkezés, illemtan
udvariasság, illemtan, társalgás, társasági szokás, nyelvtörténet, magyar nyelv

"Első helyet kell adnunk ezek között a 'kedves'-nek, ennek a ma szinte nélkülözhetetlen jelzőnek, amely tüstént azután, hogy a XVI. és XVII. század határán megjelenik elárasztja minden rangúak leveleit, egyszerre használatának egész gazdagságában lép fel, sőt azt mondhatni, hogy idők jártával szerepköre inkább szűkült, hogysem bővült."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16687   2017-03-27

A Szarvasi Tűtartó megfejtési kísérlete ; A Cebepusztai Tűtartó olvasata / Friedrich Klára

Régészet, Írás
lelet, rovásírás, magyar őstörténet, Szarvas (Békés megye), Kiskőrös, Magyarország, avar-kor

"A felirat jelentése tehát TÍZ SZÉP SZERETŐ. Feltételezésem, hogy a tűtartó egy tréfás ajándék, melyben tíz szép szeretőt kívánnak a megajándékozottnak. Érdekes, amit Ballagi Mórnál olvashatunk a baba további jelentéseinél: »Saját tengelye körül mozgatható, függélyes henger...« Márpedig a tűtartó pontosan ilyen!"

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16685   2017-03-27                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2017.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic