Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
16406 documents

Digitális kompetenciák és a pályaorientáció munkaerőpiaci összefüggései a 21. században : Kutatási zárótanulmány / szerkesztő Nemeskéri Zsolt, Szellő János

Információs társadalom, Internet használat, Számítógépes kultúra, Oktatáspolitika, oktatásügy, Munkaügy
információs társadalom, munkaerőpiac, digitális technika, pályaorientáció, technikai kultúra, élethosszig tartó tanulás, oktatásügy, kérdőíves felmérés, Magyarország, 21. sz.

"Az információs társadalomban egyértelműen a tudás, az információ vált a gazdaság és a termelési tevékenységek alapjává. Ezáltal gazdasági potenciált, versenyelőnyt eredményezhet, ha az információt mi állítjuk elő hamarabb, mi jutunk hozzá, elemezzük, használjuk fel, építjük be termékeink, szolgáltatásaink sorába."

URL: http://mek.oszk.hu/16800/16809   2017-04-26

Csendjeim / Juhász Pál ; szerkesztő Petőné Bertalan Mária; illusztrátor Oláh Tímea, Zatykó Tamás, Barkóczi Csenge, Horváth Nikolett

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"A csendjeim keveseknek fájnak,
Fáradt mosolyom mögé látnak.
Ösztönöm álarca mögé bújnak,
Fogva kezét az elköszönő múltnak."

URL: http://mek.oszk.hu/16800/16808   2017-04-26

Vonósnégyes : Elbeszélések / Ligeti Ernő

Klasszikus magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 20. sz.

"A négy hangszer a horgonyt vetett hajók fölényével köti át magát a testvéri lánc szövedékébe és egy magasztos tétel kupolája alatt összekovácsolódik a négy: eggyé, alkimikus olvasztótégelyben oly sorsszerűen, hogy ezt maga a gondviselés sem tudná utána csinálni."

URL: http://mek.oszk.hu/16800/16806   2017-04-26

Helynévrendszerek modellalapú vizsgálata : A helynévminták összevető analízise statisztikai megközelítésben / Ditrói Eszter

Nyelvtörténet, Szófajtan, lexikológia, Népnyelv, nyelvjárások, Egyéb történeti segédtudományok
földrajzi név, köznév, névtan, névkutatás, statisztikai elemzés, összehasonlító módszer, Magyarország

"Munkámban a helynévrendszerek területi differenciáltságának a vizsgálatát tűztem ki elsődleges célul, s ezt kettős irányultsággal igyekeztem megvalósítani. Egyfelől az egyes helynévi szerkezetek területi elterjedtségét kívántam körülhatárolni, másfelől pedig a differenciáltságot előidéző faktorok feltárását kíséreltem meg."

URL: http://mek.oszk.hu/16800/16805   2017-04-26

Az ő kis katonája : Regény / Ligeti Ernő

Klasszikus magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 20. sz.

"El kéne párologni mindaddig, amig nem lesz késő. Egyenesen a harctérre szökni előle ... Hortenzia megállott fésüvel a kezében és mintha megérezte volna, hogy mi fő megint az ő kis katonájának az eszében, odaült az ágy szélére, rátette kezét Gábor homlokára, hogy megállásra késztessen mögötte minden haszontalan gondolatot."

URL: http://mek.oszk.hu/16800/16803   2017-04-26

Föl a bakra : Regény / Ligeti Ernő ; illusztrátor Kós Károly

Klasszikus magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 20. sz.

"Elekes lovas ember módjára, aki csak a nyeregben érzi jól magát, hozzászoktatta magát, hogy másfél méterrel magasabbra állítsa be életszükségét, mint a többi halandók. Az emberek is szeretni kezdték, mert udvarias volt, előzékeny, nem gorombáskodott, nem dugta el a tarifát, nem hagyta lezülleni a kocsit."

URL: http://mek.oszk.hu/16800/16802   2017-04-26

Censura religionario-politica libelli, cui titulus: Declaratio statuum catholicorum qui ad conventum catholicum ... apud archi-episcopum Colocensem celebratum, non influxerunt / Vajkovics Imre

Egyházak, egyházpolitika, Keresztény vallások, Egyháztörténet
katolikus egyház, egyházjog, protestáns, egyházügy, egyházpolitika, lelkiismereti szabadság, állam és egyház viszonya, Magyarország, 18. sz.

"Primum enim & ante omnia de Rabula hoc dubitari jure poterit: orthodoxus ne sit; an heterodoxus? quamvis enim is, sua in praefatione, se Catholicum esse; ac pro Catholicis Calamum strinxisse praesefetat, in sui nihilosecius opusculi decursu: non pauca effutit haeresim redolentia, quin & aperte profitentia."

URL: http://mek.oszk.hu/16800/16801   2017-04-26

Ártatlan áldozatok : Szatmári svábok a Gulágon / szerkesztő Ludescher Gabriella

Kisebbségek, Magyar történelem 1919-1945, Magyar történelem 1946-1989, Európai országok történelme, Adattárak
deportálás, deportált, magyarországi németek, svábok, második világháború, nemzetiségi tisztogatás, Gulag, munkatábor, állami terror, oral history, Magyarország, Szatmár megye, Románia, Szovjetunió, 1945-1949, 20. sz.

"Amint tudjuk, több mint 5000 német nevű embert deportáltak Szatmár megyéből a Szovjetunióba háborús kártérítés és az ország újjáépítése címen. Közülük sokan haltak meg, mások életre szóló betegségekkel érkeztek haza, az itthon maradottak pedig rettegéssel, félelemmel körülkerített lelki lágerben élték meg azokat az éveket."

URL: http://mek.oszk.hu/16800/16800   2017-04-25

Értarcsa helynevei / Balázs Ildikó

Szófajtan, lexikológia, Nyelvtörténet, Egyéb történeti segédtudományok, Névtárak, Helytörténet, helyismeret, Történelmi térképek, Modern térképek
földrajzi név, földrajzinévtár, névkutatás, magyar nyelv, nyelvtörténet, történeti földrajz, Értarcsa, Bihar megye, Bihar vármegye, Magyarország, Románia

"Kiscsohos -ra (1, 35) - legelő a falu délnyugati részén, a Nagycsohos folytatása. Régebben víz választotta el egymástól őket, ma csak egy árok van közöttük. Az 1939-es és 1942-es katonai térképeken hibásan Somosnak írták. 1864: «...jelenleg a' Káptalan kaszálója, síkság» (Pesty, 243b)."

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16799   2017-04-25

Lógattyú : Más szóval függelék / Darvas László ; illusztrátor Felvidéki András

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"A MORGÁS JOGA
Milyen nehéz volt kiharcolni!
De most boldogan morgolódunk -
ez itt a morgatórium."

URL: http://mek.oszk.hu/16800/16837   2017-04-25

A külhoni fogházak börtönrendszereiről : Töredékek / Réső Ensel Sándor

Büntetésvégrehajtás
börtön, börtönügy, büntetés-végrehajtás, büntetés-végrehajtó intézet, tanulmányút, 19. sz., Egyesült Államok, Belgium, Nagy-Britannia, Franciaország, Magyarország, német történelmi államok

"Sokan vannak, kik a magán, többen kik a hallgató rendszert pártfogolják - én az 1843-iki törvényjavaslatnak hódolok, mely a magánrendszert fogadta el, mert valóságos, igazságos, de egyszersmind javitó büntetést csak a rend és anyagi elkülönzés által adhatni."

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16798   2017-04-24

Mesekalász / Demény Beáta ; illusztrátor Tóth Lilla; szerkesztő Zsoldos Árpád

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Ha egyszer felszálltál az élet-vonatra, az útja ki van jelölve, halad a sínen, de hogy hol áll meg, azt te jelölöd ki szabad akaratoddal. Amikor az ember fiatal, még megáll minden állomáson, mert tapasztalni akar. Ahogy haladsz előre a korral, a vonat egyre jobban rohan, egyre kevesebb helyen áll meg, hiszen már ismerős a táj..."

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16797   2017-04-24

Belvedere / Ligeti Ernő

Klasszikus magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 20. sz.

"Ringassa őt tovább a Belvedere, fűszerezze új lombsátor, csiklandozza inyét a Junius, én a be nem fejezett szerelem szobrát naponta fogom átgyúrni emlékképek futó homokjából percekig élő szoborképbe, de e pillanatban csak ő él és lángol, mint mártir alatt a máglyarakás. ... És hogy holnap mi lesz velem, nem tudom?!"

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16795   2017-04-24                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2017.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic