Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió
Elektronikus Könyvkiadó

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
12767 documents

Torna-lexikon / Zsingor Mihály

Testnevelés, Szaklexikonok, Értelmező szótárak
torna, testnevelés, sportoktatás, szaklexikon

"Majomugrás: Ezen a felugrás azon módját értjük, melynél valamely szerre, pl. a lóra széltében, mellső oldalállás vagy támaszból balra vagy jobbra a kézen kivűl guggoló állásba, melynél a térdünk nyitva van, ugy ugrunk fel, hogy a fogást állandóan megtartva, a felugrás közben a test hossztengelye körül 1/4 fordulatot csinálunk..."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13147   2014-07-21

A sakkjáték gyöngyei : Válogatott mesterjátszmák és hadállások / gyűjtő Forgács Leó

Szellemi sportok
sakk, játszma, sakkverseny, 1895-1909

"A sötét által választott folytatást ma már ritkán alkalmazzák a mesterek. Következménye rendesen az, hogy sötét a vezérszárnyon, világos ellenben a királyszárnyon jut döntő támadáshoz. E partie eklatáns bizonyítéka annak, hogy a két döntő támadás közül melyik a kevésbé veszélyes."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13146   2014-07-21

Pásztortűz repertórium : 1921-1944

Folyóirat repertóriumok, Magyar irodalom története, Sajtó- és médiatörténet
repertórium, irodalomtörténet, folyóirat, Erdély, 1921-1944

"Ravasz László: Szó, ige, irodalom. 1936. 131-132. l.
Reményik Sándor: Őszinteség az irodalomban. 1922. I. 644-646. l.
Surányi Miklós: Az író és kora. 1926. 454. l.
Szabó István: Az újraéledő regionalizmus. 1937. 240-241. l."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13145   2014-07-21

Hímes tojások

Tárgyi népművészet, Tárgyi néprajz, Magyar néprajz
tojásfestés, népművészet, húsvéti szokás, Magyarország, Erdély

"A magyar nép hímes tojásait az ízléses egyszerűség jellemzi. Nem kedveli a tarka, sokszínű tojásokat, ilyeneket csak a Székelyföldön és a Dunántúl nyugati felén találunk. A mintázott egyszínűek közül leginkább a pirosat kedveli; a barna, fekete, kék ritkán fordul elő."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13144   2014-07-21

"Rögeszmék" Bakonyoszlopon : Olvasótábori krónika / Kamarás István

Olvasáskutatás és -történet, Közművelődés, népművelés
olvasótábor, olvasókör, olvasáskutatás, olvasáspedagógia, személyiségfejlesztés, önismeret, Bakonyoszlop, Veszprém megye, 20. sz.

"1976. július 26-án kezdődött első olvasótáborunk. A szépreményűek már előző este megérkeztek a helyszínre, a Bakonyoszloptól másfél kilométerre lévő sövénykúti KISZ-vezetőképző táborba és Tóth Dezső segítségével elhelyezkedtek a négyszemélyes szobákban."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13143   2014-07-21

A színház / Hevesi Sándor

Színházművészet, Film- és színháztörténet, Műfajelmélet
színház, színészi mesterség, színházi rendezés, színháztörténet, színmű, drámaelmélet

"... A játékhoz kettő kell: forró szív és hideg értelem. Hogy a nagy színész maga, aki az embernek reprezentatív alakja, emberibb és emberebb az átlagnál, - miképpen tud berendezkedni a hideg agynak és forró szívnek erre az egyensúlyára: ez már lelki adottság, vagy talán az idegek teherbírásának és rugalmasságának kérdése."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13142   2014-07-21

Utcán heverő témák : Hírlapirodalom / Pintér István

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, publicisztika, 21. sz.

"Ma más világ van, kérem! Na igen. A kapitalizmusban ember embert zsákmányolt ki, a szocializmusban meg pont fordítva, és ma sincs ez másképp. A lakosság viszont polarizálódott: a társadalom egyik fele bűnöző, a másik fele gyanúsított. Csak végletek vannak, tolerancia nélkül."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13141   2014-07-18

Gyakorlati útmutatás a szülők számára gyermekeik ker. nevelésére / Franco Secondo

Nevelési módszerek, Nevelés- és iskolatörténet, Keresztény vallások
vallásos nevelés, neveléstörténet, vallásoktatás, keresztény egyház, vallási erkölcs

"Vigyázzatok azért mindenekelőtt arra, hogy meg ne ittasodjanak a tudományszomjtól, ... mert a hol nem ékeskednek az erények, a vallásosság, jó magaviselet tulajdonai, a melyek a keresztényt legjobban diszítik, ott a nevelés, bármit mondjon a világ, valóban teljesen elhibázott."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13140   2014-07-18

A könyvnyomda : Hasznos tudnivalók a könyvnyomda berendezéséről, vezetéséről, munkaszerzésről, könyvelésről és egyéb teendőkről / Augenfeld M. Miksa

Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet
nyomdászat, könyvnyomtatás, nyomdaipar, nyomdatechnika, nyomdaipari gép, nyomdászattörténet

"A könyvnyomtatás óriási haladása a tégelyes sajtókkal szemben is mindinkább fokozódó igényekkel lépett fel. Nehezebb, ha mindjárt kisebb formák nyomásához ... a tégelyes rendszerü sajtók gyengéknek bizonyultak és a könyvnyomtató kénytelen volt az ilyen formákat idő- és anyagi veszteséggel a nagyobb gyorssajtón nyomatni."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13139   2014-07-18

Utasítás magánosok részére papírvizsgálatok végzésére / Rejtő Sándor

Papíripar és nyomdászat
papír, nyomópapír, anyagvizsgálat, nyomdaipar, műszaki előírás

"A nyomdapapirosok megvizsgálása rendszerint nyomtatás előtt végzendő. De ha ellenőrzés czéljából nyomtatványok vizsgálandók, akkor nyomás nélküli részek választandók, minthogy a nyomtatott részeket a nyomtatás kiviteli módja befolyásolja."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13138   2014-07-18

Dögnyugat : Szürrealista elbeszélések a Vadnyugatról / Komor Zoltán

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Nyugatnak tartsatok, anyaszomorítók! Ahol kártyalapokat vedlenek a csörgőkígyók - a sínen száguldó vonat pedig a koponyacsont falának ütközik - innen már nincs tovább... Felfűzött pisztolygolyók alkotják errefelé az asszonyok ajkát - egy csóktól a képedbe robban az egész."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13137   2014-07-18

Az Edelényi Füzetek, 1987-2006 / Hadobás Pál

Helytörténet, helyismeret, Könyvkiadás
helytörténet, könyvsorozat, könyvismertetés, sorozati kiadvány, Edelény, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 20. sz.

"A borító belső oldalain Edelény város címere és a környék térképe található. Az utolsó húsz oldal fényképeknek ad helyet, melyek között láthatjuk a boldvai Árpád-kori templomot, a szendrői Kékfestő házat és a tornanádaskai Hadik-kastélyt is."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13136   2014-07-18

Ami marad : Írások Fecske Csabától és Fecske Csabáról / szerkesztő Hadobás Pál

Kortárs magyar irodalom, Magyar irodalom története, Kritika
magyar irodalom, Fecske Csaba (1948-), író, költő, könyvismertetés, irodalomkritika, 20. sz.

"»Miskolc város írótársadalmának országosan ismert, meghatározó jelentőségű személyisége. Versei, prózái, finom tollú publicisztikái hűen tükrözik személyiségének jegyeit... Áldozatkész, és a mai napig aktív...« - ilyen szavakkal méltatták Fecske Csabát, amikor Miskolc város ünnepén átvette a Szabó Lőrinc-díjat."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13135   2014-07-17                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

MDK
Hungarian Library
of Digital Pictures

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
     

 

iWiW:
Club    Catalog

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

 

ACCESSIBLE:
http://vmek.oszk.hu

 

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
mekmester.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic