Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
17229 documents

Lélekstációk / Nil

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"- Legalább is hinnem kell - viszonozta Mili komolyan. - Pozitív dolog oly kevés van a világon, de az intuicióra még rábízhatjuk magunkat. És én azt tartom: ha ember embert a lelkéhez emel, ittasuljon meg a szépsége és tisztasága illatától annak a másik léleknek. Enélkűl nincs igazi szeretet."

URL: http://mek.oszk.hu/17600/17625   2017-12-14

Bébi és Micóka / Szalay Fruzina

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, ifjúsági irodalom, 19-20. sz.

"Túl a keresztes fenyő kerítésen egy nagy darab föld Bébike és Micóka kertje, ott locsolhatnak, öntözhetnek, kapálgathatnak, szedhetik a virágot kényökre-kedvökre. S nyílik is benn minden; tarka tömegben bársonykák, nagy teljes mályva rózsák, szalmavirágok. Tavasszal nagymama nevenapjára innen kerül az első két kis ibolyacsokor..."

URL: http://mek.oszk.hu/17600/17630   2017-12-14

Lépteim nyoma : Képes és képtelen élménylenyomatok / Szőke György

Természetjárás, hegymászás, Szabadidős sportok, Kortárs magyar irodalom, Magyar népköltészet
gyalogtúra, természetjárás, magyar irodalom, népdal, Magyarország, 21. sz.

"Teljesítménytúra - első hallásra ez egy igen elvarázsolt szó. Olyasmi, ami annyira vadul hangzik, hogy kipróbálása többnyire eszébe se jut az embernek, mondván, hogy ennek már a neve is éppen eléggé rémisztő. Sokáig így voltam ezzel én is, de valamiért addig furdalta az oldalamat a kíváncsiság, hogy 2002 januárjában próbát tettem."

URL: http://mek.oszk.hu/17600/17629   2017-12-14

Jean Christophe Párisban : A piaci vásár / Romain Rolland ; fordító Rózsa Géza

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19-20. sz.

"Végre rájött, hogy üzleti ügyekről volt szó. Egy csomó szerző, akik, ugy látszik, egy üzleti társasághoz tartoztak, fölháborodott azokon a kisérleteken, amelyek egy evvel versenyezni készülő társaság alapitása érdekében történtek s ilyenformán ezen a piacon az ő monopoliumukat veszélyeztették."

URL: http://mek.oszk.hu/17600/17624   2017-12-13

Az élet álom : Krúdy Gyula válogatott novellái / Krúdy Gyula

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Látta az asszony arcát megmérgesedni, mintha legkedvesebb kakasát lelte volna döglötten a tyúkketrecben, aztán látta gyermeklányosan elpityeredni az eltört bábu felett, majd hörögve felzokogni és kezét összecsapdosni, mintha valamely lidércnyomásos álomból akarna kimenekedni, amely álom ébredése után sem akarja elhagyni..."

URL: http://mek.oszk.hu/17600/17623   2017-12-13

A Magyar Posta függetlenné válásának története és az 1867. évi első magyar bélyegkiadás / Sipos Józsefné ; szerkesztő Kmety Ottó

Postai szolgáltatások, Ipartörténet, Menedzsment, Gazdaságtörténet
postatörténet, postaügy, bélyeg, testülettörténet, Magyar Posta, Osztrák-Magyar Monarchia, Magyarország, 19. sz., Osztrák-Magyar Monarchia időszaka, 1867, kiegyezés kora

"Gyakran vitatott kérdés, hogy a független Magyar Posta első bélyegének tekinthető-e az 1867. évi bélyegkiadás. E kérdés évtizedek óta és napjainkban is számos bélyeggyűjtőt, postatörténettel és a klasszikus magyar bélyegekkel foglalkozó szakembert foglalkoztat."

URL: http://mek.oszk.hu/17600/17622   2017-12-13

A vadfogó / James Fenimore Cooper ; fordító Vachott Sándorné

Klasszikus világirodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
amerikai angol irodalom, ifjúsági irodalom, 19. sz.

"Gyalázat arra, ki addig, mig puskával bánni képes, tőrt vet s kelepczébe csalja a szegény vadat - mondá az öreg vadfogó. - Én, részemről ötven évnél tovább barangoltam puskával a vadonban, a nélkül, hogy csak egy madárnak tőrt vetettem volna, annál kevésbé valami más állatnak, melynek a természet négy lábot adott."

URL: http://mek.oszk.hu/17600/17621   2017-12-13

Öt hét a léghajón / Jules Verne ; fordító Zempléni P. Gyula

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19. sz.

"Ez a vakmerő felfedező, kinek pompás kutatásait olvasóink oly gyakran és osztatlan érdeklődéssel kisérték, czélul tűzte ki magának, hogy egész Afrika felett keletről nyugatnak léghajón fog elhaladni. Ha jól vagyunk értesülve, e csodálatos utazásnak kiindulási pontja Zanzibar szigete lenne a keleti ponton."

URL: http://mek.oszk.hu/17600/17620   2017-12-13

Enyém? : A Kisfaludy-Társaság Lukács Krisztina díjával jutalmazott regény / Teleki Sándorné

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Két és fél óra mulva oltár elé fogok lépni vele, az én Lászlómmal. Az enyém ő, hiszen a polgári esküvőt már tegnap megkötöttük; de mama azt mondja, hogy az nem számít és csak pap előtt adott eskü az igazi. Én pedig úgy érzem, hogy se a polgári, se az egyházi szertartás nem érne semmit..."

URL: http://mek.oszk.hu/17600/17618   2017-12-13

Törtarany : 168 haiku + 2 csokor / Albert-Lőrincz Márton

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 21. sz.

"(PARTOK KÖZÖTT)
Bolond az álom:
tenger fodraiban
alszik és ébred."

URL: http://mek.oszk.hu/17600/17617   2017-12-13

A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség közpolitikai ajánlásai / szerkesztő Juhász Borbála

Genderkutatás, Nők, feminizmus, Civil szervezetek, Politika általában, Emberi jogok
nő, női egyenjogúság, nőpolitika, érdekérvényesítés, esélyegyenlőség, nők elleni erőszak, nőkereskedelem, prostitúció, Magyarország, 2010-es évek

"Olyan ösztönzőket kell kialakítani, hogy az apák is vegyék ki a részüket a gyereknevelésből, és maradjanak otthon gyermeknevelési szabadságon. Ne stigmatizálják azokat a női vezetőket, akik gyermeket és felsővezetői pozíciót egyaránt szeretnének betölteni!"

URL: http://mek.oszk.hu/17600/17616   2017-12-13

Új utakon az olvasók felé : A nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár működéséről / Benke Dániel, Büki Pálné

Könyvtárhasználat, Könyvtártörténet, Könyvtárvezetés, könyvtárügy, Olvasáskutatás és -történet, Közművelődés, népművelés
városi könyvtár, közkönyvtár, könyvtártörténet, olvasás, könyvtárhasználat, kulturális szolgáltatás, közösségfejlesztés, kistérség, Halis István Városi Könyvtár (Nagykanizsa), Nagykanizsa, Magyarország, 20-21. sz.

"A leghagyományosabb könyvtárhasználatot fontos értéknek tartjuk. Az olvasás örömének megmutatása igen fontos számunkra. Így van ez akkor is, ha ma már nem csupán a könyvek és újságok keltette örömet látjuk fontosnak. Annak a használónak is számítunk az érdeklődésére, aki digitális tartalmaink iránt érdeklődik."

URL: http://mek.oszk.hu/17600/17658   2017-12-13

The power to change : How to set up and run support groups for victims and survivors of domestic violence / szerkesztő Sally Cosgrove, Jackie Barron, Nicola Harwin

Pszichológia, Szociálpszichológia, Nők, feminizmus, Pedagógiai lélektan, Kriminológia, viktimológia
párkapcsolat, partnerbántalmazás, nők elleni erőszak, csoportterápia, agresszív magatartás, konfliktuskezelés, mentálhigiénia, felnőttnevelés, módszertan

"While it is increasingly recognised by authorities that there is a need for a co-ordinated multi-agency approach to tackling domestic abuse, it is important to ensure that such multi-agency initiatives fully recognise the vital role of the specialist services for survivors provided by women's non-governmental organisations."

URL: http://mek.oszk.hu/17600/17612   2017-12-13                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2017.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic