Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
20812 documents

(B)ökörködések : 469 dőre rím / Szalai Lajos ; illusztrátor Szemethy Imre

Kortárs magyar irodalom, Humor, vicc
magyar irodalom, rím, humor, 21. sz.

"Harminc éve kertem túrom
a szép Rákoskeresztúron.
Nem téren, vagy más porondon,
csakis a fás Madárdombon."

URL: http://mek.oszk.hu/21200/21240  2020-11-10

A Szent Korona és az állam / Miklóssy Endre

Politikai elméletek, Államjog, Egyéb filozófiai témák, Magyar történelem általában
koronázási jelvény, állami jelkép, szentkoronatan, államelmélet, eszmetörténet, történeti feldolgozás, Magyarország

"A mi koronánk azonban egyedülálló. Ugyanis minálunk nem az országnak van koronája, hanem a koronának van országa. ... A Szent Korona az ország maga, oszthatatlanul, mint egy mitikus egység, a »teste« az ország egésze, a föld és a rajta élő nép együtt."

URL: http://mek.oszk.hu/21200/21241  2020-11-10

Hungária / Aditi-Inana Kinga

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"És akkor, gyí, te Ló, és a halál kilovagolt a Kárpát-medence hazából, és kivirult egy szent emlékezetén egy Sziget virágok világa, világnak virága kínzol-e még, szép szerelem?!"

URL: http://mek.oszk.hu/21400/21413  2020-11-10

Populizmus és emlékezetpolitika / szerkesztő Kádár Zsuzsanna, B.

Magyar belpolitika, Politikatörténet, Magyar történelem általában, Szociálpszichológia
történelmi esemény, populizmus, emlékezetpolitika, kollektív emlékezet, közvélemény-alakítás, politikai kommunikáció, belpolitika, politikatörténet, Magyarország, 20-21. sz.

"Számos objektiváció alapján elmondhatjuk, olyan korban élünk, amikor a kormányzati politikának és a közbeszédnek a korábbinál sokkal nagyobb része irányul az emlékezetpolitikára, s az emlékezetpolitikai célok sokkal erősebb megrendelőként lépnek fel a történettudomány felé is."

URL: http://mek.oszk.hu/21300/21312  2020-11-10

Genetika-200 1. & 2. : Nemzetközi Diák-Tudományos Vetélkedő, 2019-2020 és Webinárium, 2020.03.12. = GENETICS-200 International Student Science Competition (2019-2020) and Webinar (12.03.2020) / szerkesztő Szabó T. Attila

Genetika, Tudománytörténet, Középfokú oktatás
genetika, géntechnika, öröklődés, biológia, biológus, tudománytörténet, tanulmányi verseny, középfokú oktatás, távoktatás, Festetics Imre (1764-1847)

"A »GENETIKA-200 Nemzetközi Diák-Tudományos Vetélkedő és Webinárium« eseményei méltó módon idézték fel Festetics Imre emlékét, aki meghatározó szerepet játszott az öröklődés tudományos alapjainak lefektetésében. A »diák-tanár csapatok« szereplői tanúbizonyságot tettek arról, hogy a kiemelkedő tudós egyéniségek még évszázadok múltával is formálhatják a fiatalság szemléletét."

URL: http://mek.oszk.hu/20700/20763  2020-11-10

Hazafiak voltak : Az ember, a hit és a történelem méltósága az 1867. évi kiegyezés utáni nemzeti ünnepeken / szerkesztő Fabó Edit

Ünnepek, Sporttörténet, Írott sajtó, Sajtó- és médiatörténet
nemzeti ünnep, megemlékezés, nemzettudat, lóverseny, lovassport, sajtótörténet, Esterházy Miklós József (1839-1897), Magyarország, Osztrák-Magyar Monarchia időszaka, 19. sz.

"A sajtóforrások alapján az elsőként szembetűnő, egyértelmű közlés az, hogy tömegek vettek részt a Szent István-napon. ... A megmozdulások rendje az ünneplések általános mintáját követte: az eszményített értékekkel, az értük hozott magasztos áldozattal való azonosulás szertartását ... társasági események zárták le."

URL: http://mek.oszk.hu/21300/21399  2020-11-09

Mesés kémjátszmák : A nyugati külkereskedelmi hálózatok kiépülése 1945 után / Borvendég Zsuzsanna

Külgazdaság, Nemzetbiztonság, hírszerzés, Magyar külpolitika, Magyar belpolitika, Politikatörténet
hírszerzés, titkosszolgálat, kémkedés, külkereskedelem, gazdasági kapcsolat, hidegháború, Magyarország, 1945 utáni időszak, Kádár-korszak, 20. sz.

"Magyarország az 1956-os forradalom után felvállalta azt a feladatot, hogy nyisson a kapitalista világ felé, ezzel utat engedett a nyugati tőke és technológia beáramlásának. Kádár Jánosnak mindez elengedhetetlen volt a hatalma megtartásához, ... a szovjeteknek pedig kellett egy »trójai faló«, amelyet áttolhattak a vasfüggöny túloldalára."

URL: http://mek.oszk.hu/21300/21398  2020-11-09

Kárpát-medencei magyar zománcművészet : A Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület kiállítássorozata, 2019 = Ungarische Emailkunst im Karpatenbecken : Ausstellungsreihe des Kulturvereins Freundeskreis Murgebiet, 2019 / szerkesztő, fordító Ruda Gábor

Iparművészet, divattervezés, Művészettörténet
zománcművészet, képzőművészet, iparművészet, művészettörténet, képzőművészeti kiállítás, Magyarország, Esztergom, Kétbodony, Tállya, Ausztria, Alsóőr, 21. sz.

"Már az 1998-ban kezdődő, tágabb értelemben vett képzőművészeti kiállítási programunkban is szerepeltek zománcművészek, de kimondottan csoportos tűzzománc-kiállításokat, illetve ezekből évenként adott esetben több kiállítást is tartalmazó sorozatokat 2008-tól kezdve rendezünk. 2015-ig összesen 23 művész vett részt ezeken..."

URL: http://mek.oszk.hu/21400/21402  2020-11-09

Szentgyörgy megyéje Alcsíkban : Esettanulmány a katolikus székelység egyháztörténetéhez és társadalomnéprajzához / Bárth János

Egyháztörténet, Közigazgatás, önkormányzatok, Polgári jog, Társadalomtörténet, Gazdaságtörténet, Helytörténet, helyismeret, Magyar néprajz
katolikus egyház, egyháztörténet, egyházjog, jogtörténet, társadalomtörténet, gazdaságtörténet, helytörténet, szociálantropológia, székelyek, Csíkszentgyörgy, Csíkbánkfalva, Alcsík, Csíkszék, Székelyföld, 17-19. sz., újkor

"Szentgyörgy megyéjének írott dokumentumaiban nem igazán található arra példa, hogy a megye teljes elöljáróságát egy gyűlésen újraválasztották volna. A protokollumokban lehet olvasni megyebíró, nótárius, havasbíró, fiskus, konzervátor, polgár, hütösök (esküdtek) választásáról, de legtöbbször külön-külön."

URL: http://mek.oszk.hu/21400/21404  2020-11-09

Íróiskola : Tollforgatás mesterfokon / Varga Domokos

Irodalomtudomány általában, Irodalomelmélet, Magyar irodalom története, Világirodalom története, Stilisztika, irodalomesztétika, Műelemzés
irodalom, irodalomtudomány, irodalomtörténet, író, költő, költészet, stilisztika, műelemzés, magyar irodalom története

"Nekünk is van egy költőnk, akivel hasonló poklokat járattak meg a külső-belső nyugtalanság csillapíthatatlan miértjei. Ő azonban visszatért a maga infernóiból. Egy-két verse (Szent Ferenc zsoltára, Pokoltánc szarvasokkal, Láz) épp erről a visszatérésről szól."

URL: http://mek.oszk.hu/21400/21405  2020-11-09

Networkshop 2003 [CD-ROM] : Pécs, 2003. április 14-17.

Számítástechnika általában, Internet általában, Internetes technológia, Hálózati információforrások, Könyvtárautomatizálás, Informatika az oktatásban, Információs társadalom
informatika, számítástechnika, számítógép-hálózat, internet, internetszolgáltatás, tartalomszolgáltatás, információs rendszer, adatbiztonság, távoktatás, on-line adatbázis, szuperszámítógép, könyvtár, múzeum, felsőoktatás, közoktatás, Magyarország, 2003

"A szolgáltatás bevezetésének első fázisában, 2003 elején, több mint 30 intézménynél kerül kialakításra a HBONE VoIP infrastruktúrájához való kapcsolódás. A résztvevő intézmények így képesek lesznek hívni egymást a HBONE-on keresztül, felhasználva a jelenlegi intézményi telefonos infrastruktúrát."

URL: http://mek.oszk.hu/21400/21412  2020-11-09

A kereszténység kritikája : javított kiadás / Fekete Árpád

Keresztény vallások, Vallásfilozófia, Környezetvédelem általában
hit, vallás, kereszténység, bibliakritika, bibliamagyarázat, környezetvédelem, környezeti tudatosság

"Ha pedig van a katolikus liturgiának olyan része, amelyet nem tudunk elhinni, akkor mindjárt szkeptikusabban állunk hozzá a katolikus liturgia (és dogmatika) egyéb részeihez is. ... Összefoglalva: könnyen lehet, hogy az új keresztény hívő nem talál megfelelő keresztény közösséget, és a hitét pusztán a Bibliára kell építenie."

URL: http://mek.oszk.hu/20000/20085  2020-11-09

V. Napló 1949- : Versek és / Váli Dezső

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20-21. sz.

"én csak akkor tudok verset írni
amikor nagyon szomorú vagyok
de nem vagyok mindig szomorú
nagyon"

URL: http://mek.oszk.hu/19400/19488  2020-11-09                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

 

MIA
Web Archiving Project

 

 

GALLERY
Authors and works

 

 

EoD
eBooks on Demand

 

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

LOD:
http://mek.oszk.hu/html/lod_eng.html

 

Developed by
National Széchényi Library Department of Digital Content Development and Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2020.

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic