Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
19668 documents

A magyar dráma irányai : Tanulmány / Janovics Jenő

Magyar irodalom története, Műfajelmélet, Film- és színháztörténet
dráma, irodalmi műfajtörténet, irodalomtörténet, színháztörténet, Magyarország

"Bölcsőkorában ez a színpad már a magyar nyelvnek volt a terjesztője, pallérozója, sőt egy időben utolsó mentsvára; más hivatása ekkor nem volt. Majd a külföldi miveltségnek és irodalomnak megismertetője lett. Azután a nemzeti érzés lángralobbantója, a lelkesedés éltetője, az elnyomatás korában a búsongók vigasztalója..."

URL: http://mek.oszk.hu/20000/20095  2020-01-24

Egy ország gyógyítása / Levendel László ; szerkesztő Levendel Júlia, Horgas Judit

Orvostudomány általában, Belgyógyászat, Addiktológia, Tudománytörténet, Kisebbségek, Szociálpolitika
orvos, orvosi hivatás, orvostörténet, tüdőgyógyászat, alkoholizmus, szegénység, cigányság, hajléktalan, szociálpolitika, publicisztika, Magyarország, 20. sz.

"A múltat nem tudjuk megváltoztatni, de a jelent és a jövőt formálhatjuk. A nosztalgikus történelemtudat a hazafiasság köntösében jelenik meg, és könnyen veszedelemmé válhat. Ahogy az egyénnél a fel nem dolgozott diszparitás-élmény állandó feszültséggenerátor, úgy válhat kóros mechanizmussá ez egy ország életében."

URL: http://mek.oszk.hu/20000/20093  2020-01-24

Öröm az ürömben, enyhítsük közösen sérelmeinket : Önsegítő könyv / Árvay Mária

Kortárs magyar irodalom, Pszichológia
mentálhigiénia, optimizmus, magyar irodalom, 21. sz.

"Könyvem célja, hogy megtaláljuk közösen az örömöt az ürömben. Legkönnyebb útja a jól értelmezhető szemezgetésnek, ha olvasói levelekbe szedem gondolataimat. Minden esetben, felmerül egy probléma, legyen szó valaki rossz tulajdonságáról, vagy valami bántó, kellemetlen dologról, amelyet megválaszolok."

URL: http://mek.oszk.hu/20000/20092  2020-01-24

The cosmos itself the aether = A kozmosz maga az éter / Vörös Imre Flórián

Ismeretelmélet, tudománytan, Metafizika, Egyéb filozófiai témák, Kozmológia, Ezotéria általában
kozmológia, rendszer, elméleti fizika, kritika

"It is a simple asymmetric contents change in the single and only existence system side. No separated the objects from one another because of the only and interacting contents of the aether process. Those are finite local motion-values in the only absolute system, which are not colliding in every direction."

URL: http://mek.oszk.hu/20000/20091  2020-01-24

Pedagógusok az 1918-1919. évi politikai forgószélben : Tanítóképzők a forradalmak, az idegen megszállás és az ellenforradalmi számonkérés idején / Donáth Péter

Magyar történelem 1868-1918, Magyar történelem 1919-1945, Nevelés- és iskolatörténet, Felsőfokú oktatás, Oktatáspolitika, oktatásügy
pedagógus, hallgató, pedagógusképzés, felsőoktatás, magyar történelem, neveléstörténet, oktatáspolitika, fegyelmi eljárás, megtorlás, Magyarország, forradalmak kora, 1918-1919, 20. sz.

"A kötet fejezetei/tanulmányai különböző megközelítést alkalmaznak. Több-kevesebb új adalékkal szolgálnak, kérdéseket vetnek fel a magyarországi tanítóképzés, a tanítóképzős pedagógusok, s példájukkal általában a pedagógusok, ?kisemberek” korabeli sorsával, ideológiai, politikai indíttatású - s ezért szakmailag általában minőségrontó - pro- és kontraszelekciójával kapcsolatban."

URL: http://mek.oszk.hu/20100/20126  2020-01-24

A kozmosz maga az éter / Vörös Imre Flórián

Ismeretelmélet, tudománytan, Metafizika, Egyéb filozófiai témák, Kozmológia, Ezotéria általában
kozmológia, rendszer, elméleti fizika, kritika

"A rendszertől elkülönülten kezelendő objektumok, tárgyak nincsenek, mert minden tudatunkban elkülönültnek látszó tárgy, objektum egyetlen, a neutrínókkal folyamatosan kiegészülő elektromágneses sugárzás mátrixmező tartalom elemi szálaira fűzött bootstrap változás jelenség."

URL: http://mek.oszk.hu/20000/20090  2020-01-23

Két és félpercesek : Ötszáz szavas szilánkok / szerkesztő Novák Zsuzsanna, Tira Nael

Kortárs magyar irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
magyar irodalom, fantasy, 21. sz.

"Az rendben van, hogy átok ült az erdőn, elvégre ezt a vak is láthatja, de nem akart hinni ebben az egészben. Amikor kicsi volt, a szülei mutattak neki rajzokat a lényekről, hallotta a meséket is, de soha senki nem említette, hogy mindez igaz lenne."

URL: http://mek.oszk.hu/20000/20089  2020-01-23

Gül-Baba, die mohammedanische Wallfahrtsstätte in Budapest / Fischer Károly Antal

Helytörténet, helyismeret, Muzeológia, műemlékvédelem, Magyarországi látnivalók, Iszlám
szerzetes, pasa, síremlék, zarándokhely, mecset, török hódoltság, iszlám, helytörténet, Gül Baba (?-1541), Ali (Buda: pasa) (15-16. sz.), Buda, Magyarország, Oszmán-török Birodalom, 16. sz.

"Dieses Kloster selbst, das Gül-Baba in Ofen gegründet oder einige Zeit lang vielleicht nur bewohnt hatte, gerieth in Vergessenheit oder wurde möglicherweise demoliert, und die Verehrung wurde auf die Moschee allein übertragen, welche heute noch ein in hohem Ansehen stehender Wallfahrtsort mohammedanischer Pilger ist."

URL: http://mek.oszk.hu/20000/20088  2020-01-23

Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában / szerkesztő Ábrahám Barna, Gereben Ferenc, Stekovics Rita

Európai országok történelme, Társadalomtörténet, Kisebbségek, Kisebbségek, Más országok politikai élete
kulturális identitás, nemzettudat, kisebbségi csoport, regionális politika, regionalizmus, nemzetiségtörténet, országtörténelem, Közép-Európa, Kárpát-medence, 1990-es évek, ezredforduló

"Ki kell viszont emelni, hogy a cseh-morva nemzeti azonosságtudat fokozatos győzelme ellenére a morva tudat és a morva mint fogalom soha nem tűnt el, és a mai napig érezteti hatását. A »morvaság« egyfajta, a cseh tudatot legtöbb esetben nem zavaró, de jól kiegészítő tudattá vált."

URL: http://mek.oszk.hu/20000/20087  2020-01-23

A kereszténység kritikája / Fekete Árpád

Keresztény vallások, Vallásfilozófia, Környezetvédelem általában
hit, vallás, kereszténység, bibliakritika, bibliamagyarázat, környezetvédelem, környezeti tudatosság

"Ha pedig van a katolikus liturgiának olyan része, amelyet nem tudunk elhinni, akkor mindjárt szkeptikusabban állunk hozzá a katolikus liturgia (és dogmatika) egyéb részeihez is. ... Összefoglalva: könnyen lehet, hogy az új keresztény hívő nem talál megfelelő keresztény közösséget, és a hitét pusztán a Bibliára kell építenie."

URL: http://mek.oszk.hu/20000/20085  2020-01-23

Eljön az Újszövetség népének ideje / Abonyi Péter

Keresztény vallások
kereszténység, evangéliumi gyülekezet, modern keresztény mozgalom, New Age

"Olyanná lettetek, mint a világ. Mindenféle világi szervezetet utánozva alapítványokat, mozgalmakat hoztok létre, és akik az újszövetségi gyülekezeti modellt hirdetik, azokat elnyomjátok, minden rosszat - tévedéseket és a Sátán által kreált hazugságokat - terjesztetek róluk, és még ráadásul megszégyenítve eltiporjátok őket."

URL: http://mek.oszk.hu/20000/20084  2020-01-22

Kant prekritikai fordulata / Horváth Zoltán

Újkori filozófiák, Metafizika, Filozófusok
filozófus, filozófia, metafizika, filozófiatörténet, Kant, Immanuel (1724-1804), 18. sz.

"Az egyszerű emberben is meglévő erkölcsiséget és az abból fakadó vallásosságot jelöli meg Kant olyan értékekként, amelyek »megelőzik« azt, amit majdan kritikának nevez. Megelőzik, amennyiben a megújítandó metafizika feladata az lesz, hogy az ész határainak megvonásával a »bölcs együgyűség« »kísérője« és védelmezője legyen."

URL: http://mek.oszk.hu/20000/20083  2020-01-22

I. Rákóczy György és a porta : Levelek és okiratok / szerkesztő Beke Antal, Barabás Samu

Magyar külpolitika, Politikatörténet, Magyar történelem 1527-1790, Levéltári kutatás, Nemzetközi konfliktusok
magyar történelem, külpolitika, diplomáciatörténet, harmincéves háború, levelezés, történelmi forrás, Rákóczi György (Erdély: fejedelem), I. (1593-1648), Erdély, Oszmán-török Birodalom, 17. sz.

"Az gallus agens bizony csak szóval tart, semmit nem effectuál; most ujobban kezeseket kiván az igéretről, noha mi még azelőtt levelet adtunk volt neki, kihez képest nekünk is immár az utolsó orvassághoz kelletik nyulnunk és magunknak kelletik ajálnunk az dolgot, úgy azért, hogy ha lehet magát is ki ne hagyjuk az dologból."

URL: http://mek.oszk.hu/20100/20116  2020-01-22                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

MIA
Web Archiving Project

 

GALLERY
Authors and works

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

LOD:
http://mek.oszk.hu/html/lod_eng.html

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2020.

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic