Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
16906 documents

A Löwensköld-lány / Selma Lagerlöf ; fordító Leffler Béla

Klasszikus világirodalom
svéd irodalom, 19-20. sz.

"Élt egyszer Karlstad városában egy ezredesné, akit Beáta Ekenstedtnek hívtak. Löwensköld-lány volt Hedebyből, tehát született bárónő és olyan finom, olyan kedves, olyan művelt volt, - még verseket is tudott írni, melyek majdnem olyan érdekesek voltak, mint Lenngren költőnő poémái."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17306   2017-09-20

Father Hlinka's struggle for Slovak freedom / Jehlicska Ferenc

Európai országok történelme, Politikatörténet
szlovákok, mozgalom, autonómia, autonómia elnyerése, politikatörténet, diplomáciatörténet, második világháború, memoár, Hlinka, Andrej (1864-1938), Jehlicska Ferenc (1879-1939), Szlovákia, Csehszlovákia, 1930-as évek, 20. sz.

"It is clear from the foregoing account that the Slovak problem is older than the present Czech crisis. The problem is now aggravated by the Slovaks being obliged to remain in a State whose shape, after the detachment of the German, Polish, and Hungarian areas, is geographically incongruous."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17305   2017-09-20

A kínai lány : Novellák / Molnár Ákos

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Ereje minden megfeszítésével izgett-mozgott, oldalt, hasra, újra hátra, meleg nyelvével nyalta magát, lehelete meleg füstjét eszelősen fujta ide-oda a testén, avval a baromi, tompa reménnyel, hátha egy szánkó jön arra, vagy éppen a kínai lány, aki utolsó pillanatban megkönyörült rajta..."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17304   2017-09-20

Oratio funebris in obitum viri celeberrimi Francisci Nagy, dum viveret in I. Collegio H. C. addict. S. Patakiensi exegeseos sacrae ... professoris p. o. publice dicta ... die 30. Jan. 1820. a Mose Kézy... / Kézy Mózes

Halál, Művelődéstörténet, Magyar irodalom története
gyászbeszéd, nekrológ, egyetemi tanár, tudós, teológus, költő, felvilágosodás, Vályi Nagy Ferenc (1765-1820), 18-19. sz.

"Quam arduo laboriosoque munere fungantur ii, qui apud nos humaniores literas prostentur, satis notum omnibus esse arbitror. Ille tamen ferreae patientiae vir, cum alii eodem munere fungentes onus Aetna se gravius sustinere quererentur, summam se ex hoc labore voluptatem percipere saepius dicebat."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17303   2017-09-20

A dicsőség mezején : Regény / Henryk Sienkiewicz ; fordító Bányai Károly

Klasszikus világirodalom
lengyel irodalom, 19-20. sz.

"Voltak hadjáratok, kivált a kisebbek, melyekből egyetlen tatár sem jutott vissza Krimbe. Rettegett név volt a tatár és török előtt Pretvic és Chmielicki. A kisebb vitézek közül vérrel írták nevüket az emlékezetükbe Volodijovszki, Pelka, az idősebb Ruscic, akik már évek óta pihentek sírjaikban békésen és dicsőségesen."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17302   2017-09-20

Az Acélváros végnapjai : Hogyan semmisült meg húszezer ember munkahelye a Lenin Kohászati Művekben / szerkesztő Lóránt Károly

Kohászat általában, Ipartörténet, Gazdaságtörténet, Vállalatok, Magyar belpolitika, Politikatörténet
vaskohászat, acélipar, nehézipar, gyár, kohászati üzem, vállalattörténet, privatizáció, felszámolás, rendszerváltás, gazdaságpolitika, Lenin Kohászati Művek (Ózd), Diósgyőr, Miskolc, Magyarország, 20-21. sz.

"A 250 éves múltra visszatekintő gyáróriás az ipari kultúra korszerű alapanyagbázisát adta működése utolsó percéig. Termelőeszközei és technológiája túlnyomó részt a nemzetközi élvonalba tartoztak... A gyár a hazai feldolgozóipar teljes ellátásának biztosítása mellett mintegy 60 országba exportált az LKM termékeiből."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17328   2017-09-19

Lelkem világának tüköre / Halmos Antal ; szerkesztő Lónyai Péter

Politika általában, Politikatörténet, Nemzetközi konfliktusok, Társadalomfilozófia, Közgazdaságtan általában, Emberi jogok, Vallás általában, Képzőművészet általában, Sport általában
globális probléma, társadalmi válság, nemzetközi konfliktus, kapitalista rendszer, diktatúra, emberi jog, társadalmi egyenlőtlenség, művészet, vallás, 21. sz.

"Az élet nagy, kemény és hosszú menetelés. Kínokkal kezdődik és kínokkal zárul. Ami közte van, csak a nagyon szerencséseknek nem nyögvenyelősdi, azoknak, akik olyan párral kötik össze az életüket..., aki mindenben társuk tud lenni: szeretetben, szexben, gyereknevelésben, élet-építésben, alkotásban, gondban, bajban, betegségben..."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17301   2017-09-19

Wie man grosse und verderbliche Naturereignisse zu seinem und seiner Mitbrüder Besten anwenden müsse : Eine Kanzelrede gehalten am XII. Sonnt. nach Trin. über Hiob XII. vs. 15. nach einer besonders grossen und verheerenden Ueberschwemmung von Michael Heckenast... / Michael Heckenast

Keresztény vallási szövegek
prédikáció, evangélikus egyház, magyarországi németek, árvíz, természeti katasztrófa, Kassa, Abaúj vármegye, Szepesség, Tiszáninneni kerület, 19. sz.

"Du gebotest deinen Wolken, und - sie ergossen sich in dichten Strömen; die Gewässer traten allenthalben aus ihren Ufern; furchtbare Fluthen wälzten sich hochaufschäumend über Land und Felder dahin, und verschlangen oder verheerten Alles, was ihnen im Wege stand."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17300   2017-09-19

Munkaerőgazdálkodás és szakoktatás, 1945-56 / Darvas Péter ; szerkesztő Kozma Tamás

Szakképzés, Munkaügy, Gazdaságtörténet
szakképzés, szakmunkásképző, átképzés, foglalkoztatáspolitika, munkaerő-gazdálkodás, tervgazdálkodás, szocialista rendszer, Magyarország, 1950-es évek, Rákosi-korszak

"Rendeletileg tiltották meg, hogy a nemzeti vállalatok megrendeléseket adjanak kisiparosoknak, és további adminisztratív eszközökkel akadályozták a kisipari tevékenységeket. Ennek fő módja a fokozott kontroll az alkalmazás, bérezés, kalkuláció, tevékenység stb. vonalán."

URL: http://mek.oszk.hu/17200/17299   2017-09-19

Személynévtörténeti vizsgálatok a középkori Magyarországról / Slíz Mariann

Nyelvtörténet, Egyéb történeti segédtudományok, Levéltári kutatás
személynév, névkutatás, történelmi oklevél, névadás, nyelvtörténet, magyar nyelv, genealógia, Magyarország, középkor

"A személynévtörténeti kutatás nem nélkülözheti a genealógiai és archontológiai szakirodalom segítségét, hiszen már a névadatok gyűjtése, valamint a névviselőknek az azonosítása is komoly nehézségekbe ütközne e két terület eredményeinek felhasználása nélkül."

URL: http://mek.oszk.hu/17200/17298   2017-09-19

Facebook love : Chatregény / Polgár Ernő

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"N: rossz lesz kiszállni, és egyre rosszabb, és rosszabb s a végén már nem akarsz kiszállni... belém fogsz szeretni!!
F: megtörtént, szeretnélek akkor is, ha férjhez mennél, egyszerűen megszerettelek: egészen költői és romantikus a levelezésünk, szép és harmonikus, romantikus és konzervatív"

URL: http://mek.oszk.hu/17200/17296   2017-09-19

Cirkusz : Kisprózai alkotások / Petrozsényi Nagy Pál ; illusztrátor Dunszt István

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Mint minden gyermek, suttyókoromban én is éltem-haltam a cirkuszért. Hol az erőművészek bűvöltek el, hol a hipnotizőrök, addig-addig, amíg egy szép napon magam is gyakorolni kezdtem. Betanultam néhány számot, aztán rohantam kipróbálni."

URL: http://mek.oszk.hu/17200/17295   2017-09-18

Tolnai Beke Mihály heidelbergi peregrinációs albuma, 1592-1596

Nevelés- és iskolatörténet, Művelődéstörténet
tanulmányút, reformáció, egyetemi hallgató, kéziratos könyv, Tolnai Beke Mihály (157?-?), Heidelberg, 16. sz.

"Ezek itt, Régi Túdós Emberektől, A. 1592. irtt emlékeztető Symbolumok, Tolnai Beke Mihály számára. Közbe voltak köttetve, levelenként Reusner Miklos, a' 16ik Század vége táján éltt, hires Tudós Urnak, azon nagy ritkasagú könyvével, mellynek ez a' titulussa: Icones sive Imagines Virorum Litteris illusorium, Argentorati. 1587."

URL: http://mek.oszk.hu/17200/17294   2017-09-18                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2017.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic