Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
16795 documents

Útmutatás a kardvívás csoporttanításához / Leszák Károly

Küzdősportok, Sporttörténet
vívás, kardvívás, sportoktatás, 19-20. sz.

"Ezen csoportkiképzésnél a mester csak a tizedik leckeóráig vezényel egész órán át; azontúl 30, később 20, esetleg csak 10 percig, amint ezt a példáknál meg is emlitem. Ez azért szükséges, mert iskolavivás előtt elengedhetetlen a láb- és karizmok megfelelő begyakorlása a vivás előkészitésére."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17196   2017-08-18

A teve : Regény / Lakatos László

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Gyerekkorom óta magam keresem a kenyeremet, leckeadástól az ügyvédi cégtábláig - mekkora út. És én bírtam, álltam, végigloholtam, ostorral vertem magamat és sarkantyút az oldalamba. És ha kell, hetekig nem aludni. Bennem egy teve lakik, egy teve! Ha parancsoljátok, étlen-szomjan akármeddig harapás étel és korty víz nélkül."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17195   2017-08-18

Mary / Bjørnstjerne Bjørnson ; fordító Pogány Elza

Klasszikus világirodalom
norvég irodalom, 19-20. sz.

"Hallotta zokogását, érezte, hogy két karjával olyan szorosan átfogja nyakát, hogy szavai elfulnak. Most szép lassan letette a földre. De Mary nem vette le karját nyakáról. Mellére támasztotta fejét és sirt, de örömében és szive a férfi szivén az öröm dalának ritmusát dobogta."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17194   2017-08-17

Az elárult civilizáció : Esszék és történelmi tanulmányok / Paládi Zsolt

Politikatörténet, Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, politikatörténet, magyar történelem, diktatúra, Magyarország, 20-21. sz.

"Régóta van egy elméletem, miszerint a diktatúrák valójában irigységi mozgalmak. Az irigységi mozgalmak jogos vagy jogosnak tűnő elégedetlenségi lázadásokra épülnek, minden időben sok olyan ember van és volt, aki semmilyen lehetőséget nem kap az élettől, ezért egy textus, egy ideológia rabja lesz."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17193   2017-08-17

Regionális erőnlét : A humánerőforrás befolyása Vajdaságban / szerkesztő Gábrityné Molnár Irén, Mirnics Zsuzsa

Munkaügy, Regionális gazdaság, Oktatáspolitika, oktatásügy, Kisebbségek
munkaerő, munkaerőpiac, regionális gazdaság, foglalkoztatáspolitika, identitás, határon túli magyarság, Vajdaság, Szerbia, ezredforduló

"Az oktatási rendszer számára kötelező, hogy állandó információ birtokában legyen arról, hogy mi az a tudás, ügyesség, kompetencia, amelyet a gazdaság és a munkaerőpiac igényel. A megfelelő oktatási rendszer eredménye olyan humánerőforrás, amely az egész gazdaság szolgálatában áll, és elősegíti a társadalom fejlődését."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17192   2017-08-17

Oktatási oknyomozó : Vajdasági kutatások, tanulmányok / szerkesztő Gábrityné Molnár Irén, Mirnics Zsuzsa

Oktatáspolitika, oktatásügy, Kisebbségek, Gyermekek, ifjúság, Kisebbségek
határon túli magyarság, oktatásügy, oktatáspolitika, anyanyelvi oktatás, nyelvhasználati jog, identitás, kisebbségi kérdés, Vajdaság, Szerbia, 21. sz.

"A vajdasági állami felsőoktatási intézményekben a magyar nemzetiségű hallgatók számának eloszlása helységek szerint a következő: legtöbb egyetemi és főiskolai hallgató, valamint kihelyezett tagozatos Szabadkán tanul, ezt követi Újvidék, ahol az egyetemisták száma jóval nagyobb, mint a főiskolásoké."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17191   2017-08-16

Mi ilyen nyelvben élünk : Nyelvszociológiai és korpuszvizsgálati tanulmányok / szerkesztő Papp György

Alkalmazott nyelvészet, Nyelvhasználat, Népnyelv, nyelvjárások, Szófajtan, lexikológia, Kisebbségek
határon túli magyarság, nyelvhasználat, magyar nyelv, szociolingvisztika, szókincs, nyelvjárás, Vajdaság, Szerbia, 21. sz.

"A délvidéki történeti nyelvi anyag feltárásának egy eleddig elhanyagolt szegmentuma a tájszógyűjtés, szélesebb kontextusban: egy délvidéki regionális tájszótár elkészítése. Az elmúlt időszak körülményei nem kedveztek a nagyobb lélegzetű nyelvi, nyelvjárási vizsgálatoknak..."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17190   2017-08-16

A Magyar Királyi Csendőrség : Az első magyar polgári, központosított, közbiztonsági őrtestület, 1881-1945 / Parádi József

Egyéb fegyveres testületek, Védelem, Bűnmegelőzés
csendőrség, rendvédelmi szervezet, fegyveres testület, testülettörténet, történeti feldolgozás, Magyar Királyi Csendőrség, Magyarország, 19-20. sz., Osztrák-Magyar Monarchia időszaka, Horthy-korszak

"Az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar Királyságában a kiegyezés után a rendvédelmet új elvek alapján szervezték át. Szemben a neoabszolutizmus felfogásával a rendvédelmet nem tekintették a központi államhatalom monopóliumának, hanem az állam és az önkormányzatok egyaránt jogosultak voltak a rend fenntartására."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17189   2017-08-16

A M. Kir. Honvéd Ludovika Akadémia

Nevelés- és iskolatörténet, Felsőfokú oktatás, Hadtörténet
katonai akadémia, katonai felsőoktatás, katonatisztképzés, iskolatörténet, Ludovika Akadémia (Budapest), Osztrák-Magyar Monarchia, Magyarország, 19. sz., Osztrák-Magyar Monarchia időszaka

"A III. évfolyamot végzett növendékek a szerint, a mint jó vagy elégséges eredményt értek el, hadnagyi vagy hadapródtiszthelyettesi rangfokozatban osztatnak be a m. k. honvédség, illetőleg a cs. és kir. közös hadsereg kötelékébe és pedig vagy a gyalogság- vagy a lovassághoz."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17188   2017-08-15

Risk and regulation of financial groups and conglomerates : Convergence of financial sectors / Horváth Edit, Szombati Anikó

Pénzügy, bankügy, Európai Unió
pénzügyi szabályozás, kockázat, bankügy, biztosításügy, takarékügy, pénzpiac, tőkepiac, gazdasági csoport, Magyarország, Európai Unió, Egyesült Államok, Ausztrália, ezredforduló

"The big failures mentioned earlier called attention to inadequacies in the regulation of financial groups. Examples selected referred to general but corrigible failures in the regulation. These problems were a consequence of the segregation of national regulations and national supervisions and not of sectoral regulation."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17187   2017-08-15

Magnhild : Norvég elbeszélés / Bjørnstjerne Bjørnson ; fordító K. J.

Klasszikus világirodalom
norvég irodalom, 19. sz.

"A nő utána nézett, s aztán egész terjedelmében fölfogni látszott: mit jelent az, hogy Skarlie neje most olyan messze, messze elmegy, - mily előzmények és következményekkel kell ez elhatározásnak birni! Arczán ismét fölvillant a régi hév, ... gyorsan fölemelkedett, megfordult és zsebkendőjével intett Magnhild felé."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17186   2017-08-15

Adopting the euro in Hungary / szerkesztő Csajbók Attila, Csermely Ágnes

Pénzügy, bankügy, Makroökonómia, Európai Unió
euró, monetáris politika, makrogazdaságtan, modellelemzés, hatáselemzés, gazdasági modell, ökonometria, Magyarország, Európai Unió, ezredforduló

"This study assumes successful disinflation and continued income convergence towards the euro area even in the staying-out scenario. However, if Hungary stays out from currency union, disinflation will entail higher real economic sacrifices, due to the costs of accumulating and preserving central bank credibility."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17185   2017-08-15

Microlectures polynésiennes : Îles, consciences et identités dans la littérature contemporaine de la Polynésie française / Pallai Károly Sándor ; szerkesztő Bene Adrián

Világirodalom története, Irodalomelmélet, Kulturális antropológia
francia nyelvű irodalom története, irodalmi élet, kulturális identitás, Francia Polinézia, 20-21. sz.

"La première couche de narrativité est complétée d'un réseau conceptuel plus abstrait, celui d'une métacritique historique de la notion de l'histoire, ainsi que d'une visée narrative globale, celle de l'imaginaire tahitien, polynésien approché dans le contexte du métissage, des errances, du refus (des ancêtres par l'autre)."

URL: http://mek.oszk.hu/17200/17204   2017-08-15                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2017.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic