Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
20792 documents

A hiányzó gyűrű eltűnése : Prózák sziesztára Matolcsi Balázs fordításában / fordító Matolcsi Balázs

Kortárs világirodalom
olasz irodalom, chilei irodalom, kolumbiai irodalom, 20-21. sz.

"Szeretnék sétálni veled egy tavaszi napon, egy vasárnap, a szürke égbolt alatt, mikor a szél még tavalyi faleveleket sodor végig a külvárosi utcákon. Ilyen környezetben gyakran születnek mélabús és nagy gondolatok, ezekben az órákban szárnyal a képzelet, összekötvén azok szívét, akik szeretik egymást."

URL: http://mek.oszk.hu/21200/21280  2020-10-20

Egyesített elmélet: metafilozófia / Varga Csaba

Metafizika, Ismeretelmélet, tudománytan
tudományfilozófia, ismeretelmélet, lételmélet, paradigma

"Talán van abban valami különös és magyarázhatatlan, hogy éppen Közép-Európában, ezen belül Magyarországon, és éppen a szellemileg legkorlátoltabb korszakban (az ötvenes évektől a kilencvenes évek végéig) születik meg egy új típusú gondolkodás és filozófia körvonala: a metaelmélet és metafilozófia."

URL: http://mek.oszk.hu/21200/21279  2020-10-20

Polifónia : A társadalmi kontextus mint médium a kortárs magyar képzőművészetben = Polyphony : social commentary in contemporary Hungarian art : November 1 - 30, 1993. : site-specific works and installations : Soros Center for Contemporary Arts ... annual exhibition 1993 / szerkesztő Suzanne Mészöly, Bencsik Barnabás

Képzőművészet általában, Egyéb vizuális művészetek
modern művészet, installációs művészet, képzőművészeti kiállítás, konferencia, Budapest, Magyarország, 1993, 20. sz.

"Mi történik ma Budapesten, ha a művészet kilép a kiállítóterem falai közül, és olyan helyre kerül, ahol nem előre megfontolt műélvezet céljából, hanem véletlenül találkozunk vele? Ha műalkotást olvasunk egy busz oldalán, műalkotásként használunk egy utcai telefont, műalkotásként azonosítunk egy fényújságon futó szöveget?"

URL: http://mek.oszk.hu/21200/21268  2020-10-20

Így nyertük meg a világbajnokságot : 2042 / Mándy Gábor

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Aztán elkezdődött a világbajnokság. Az első mérkőzést a Gazprom Arénában (korábban Groupama Aréna, még korábban Albert Flórián Stadion) játszották, a svédek ellen. Ez a meccs a rekordok könyvébe is belekerült. Ezen született ugyanis a labdarúgás történetének leggyorsabb gólja."

URL: http://mek.oszk.hu/21300/21316  2020-10-20

Die Kunst von Ilka Gedő im Spiegel ihrer Schriften, Notizen und anderer Dokumente / Gedő Ilka

Festészet, grafika, Művészettörténet, Katalógusok
festőművész, festészet, grafika, művészettörténet, Gedő Ilka (1921-1985), Magyarország, 20. sz.

"Ihre «Farbtabellen» sind zum Teil die Untersuchung, Analyse und Illustration von Goethes Eindrücken, zum Teil die Vorwegnahme späterer Probleme. Wie sich herausstellte, entdeckte Gedő die theoretische Beruhigung, das Modell, auf das sich ihre gesamte zweite Periode in diesen Farbstudien stützen sollte."

URL: http://mek.oszk.hu/21300/21311  2020-10-20

The art of Ilka Gedő as reflected in her writings, notes and in other documents / Gedő Ilka

Festészet, grafika, Művészettörténet, Katalógusok
festőművész, festészet, grafika, művészettörténet, Gedő Ilka (1921-1985), Magyarország, 20. sz.

"Her «colour tables» are partly the investigation, analysis and illustration of Goethe's impressions, and partly the presentiments of later problems. As it turned out, Gedő discovered the theoretical reassurance, the model, on which to base her entire second period in these colour studies."

URL: http://mek.oszk.hu/21300/21304  2020-10-20

Gedő Ilka művészete saját írásai, feljegyzései és dokumentumok tükrében / Gedő Ilka

Festészet, grafika, Művészettörténet, Katalógusok
festőművész, festészet, grafika, művészettörténet, Gedő Ilka (1921-1985), Magyarország, 20. sz.

"Gedő színtáblái, színmintái egyrészt a goethei megfigyelések elemző-ellenőrző illusztrációi, másrészt viszont magukban rejtik a későbbi korszak festészeti problémáit is. Végső soron ezekben a színtanulmányokban találta meg Gedő azt az elméleti azonosságot, modellt, melyre egész második alkotó időszakát felépítette."

URL: http://mek.oszk.hu/21300/21303  2020-10-20

A tölgycsemeték neveléséről / Vadas Jenő

Erdészet, vadászat, halászat, Növénytermesztés, kertészet
tölgy, csemete, csemetetermesztés, fásítás, erdősítés, erdészet

"A tölgycsemeték nevelése rendszerint csemetekertekben történik. A csemetekert helyét lehetőleg jó erdei talajon tüzzük ki. Kerüljük a nedves helyeket, mert ezeket igen ellepi a dudva, gyom. Adjunk előnyt a kevésbé kötött, tehát a homokos agyagtalajnak s homokterületeken válaszszuk ki a legállandóbb helyeket..."

URL: http://mek.oszk.hu/21200/21284  2020-10-19

Hét mélykék / Balogh Ildikó ; illusztrátor Cserny Timi Pookah; szerkesztő Bognár Antal

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Csak így hívták a legtöbben a kisvárosban: a koi lány. Pedig könnyebb lett volna azt mondani, hogy a díszpontyos lány, vagy a nevén nevezni, hogy Kiara, mégis így hívták. Főleg azok, akik nehezen szokták meg, hogy Kiara háta közepére egy díszponty volt ráfestve, talán rátetoválva, ami még a kabátján át is láthatóvá vált."

URL: http://mek.oszk.hu/21200/21278  2020-10-19

Mese, mítosz és modernség : A modern műmese kétarcúsága / Papp Ágnes Klára ; szerkesztő Bognár Antal

Műfajelmélet, Műelemzés, Mitológiák
mesekutatás, mitikus mese, mitológia, csoda, irodalmi motívum, irodalmi műfajelmélet, modernség

"A sok rész-eltérés mellett van egy, a mese lényegét érintő különbség: az, hogy a mű a maga világában mennyire fogadja el a csodát. A varázsmesékben nem kérdéses a történet valóságossága. Szerepeljenek benne sárkányok, táltosok, boszorkányok vagy tündérek, létezésüket sohasem vonja kétségbe se szereplő, se mesélő - legfeljebb a mai olvasó."

URL: http://mek.oszk.hu/21200/21277  2020-10-19

Múltba nézek... az Ózd-bánrévei sportrepülés és ejtőernyőzés története, 1945-1965 / Rónaföldi Zoltán

Műszaki sportok, Sporttörténet, Repülés
ejtőernyőssport, vitorlázó repülőgép, sportrepülés, repüléstörténet, repülőtér, helytörténet, Ózd, Bánréve, Magyarország, 1945-1965, 20. sz.

"Az ózdi repülők végre megtalálják azt a területet, amely úgy tűnik, hogy számukra és az eljövendő időszakra megfelelő lesz. Ez pedig a Sajó és Bánréve közötti sík terület, amelyet keletről a Bánréve-Ózd vasútvonal, nyugatról pedig a Borsos patak, részbeni mocsaras része határol le."

URL: http://mek.oszk.hu/21300/21315  2020-10-19

Palóc olvasókönyv : Nyelvi és irodalmi kalandozások / szerkesztő Pomozi Péter

Népnyelv, nyelvjárások, Magyar néprajz, Folklorisztika, Magyar népköltészet, Klasszikus magyar irodalom
palócok, nyelvjárás, folklór, népköltészet, magyar néprajz, magyar irodalom, Felvidék, Nógrád vármegye

"Ma már ritkák a mesemondó öregek, de ez a könyv is segíthet talán az űr betöltésében. Ha történeteit, novelláit, verseit és vármondáit lapozzátok, különleges képeit nézegetitek, bebarangolhatjátok a palóc szellemi otthont. Ehhez a szép, nagy kalandhoz kínálja kinek az első, kinek a sokadik lépéseket a Palóc olvasókönyv."

URL: http://mek.oszk.hu/21300/21300  2020-10-19

A magyar nyelvjárások a XXI. században - nyelvstratégiai megközelítésben : Tanulmánykötet a Magyar Nyelvstratégiai Intézet által 2018. december 4-5-én rendezett konferencián elhangzott előadásokból / szerkesztő Bódi Zoltán, Ferenczi Gábor, Pál Helén

Népnyelv, nyelvjárások, Kisebbségek
nyelvjárás, nyelvpolitika, magyar nyelv, nyelvtörténet, nemzetiségi nyelvhasználat, anyanyelvi nevelés, határon túli magyarság, stratégia, Magyarország, Közép-Európa, 21. sz.

"Fenn kell tartanunk a nyelvi sokszínűséget, különösen a nyelvjárások változatosságát, hiszen őrzik kultúránk jelentős rétegeit; megannyi eszköz, eljárás, név, bölcsesség nyelvjárási szavainknak köszönhetően maradt fenn. Nyelvjárásaink hangzása a nyelvi kultúrát szívügyüknek tartók számára érték..."

URL: http://mek.oszk.hu/21200/21299  2020-10-19                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

 

MIA
Web Archiving Project

 

 

GALLERY
Authors and works

 

 

EoD
eBooks on Demand

 

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

LOD:
http://mek.oszk.hu/html/lod_eng.html

 

Developed by
National Széchényi Library Department of Digital Content Development and Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2020.

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic